Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles plattform dommer og veileder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles plattform dommer og veileder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles plattform dommer og veileder
Veileders oppgave Gi innspill på hvordan dommer, AD og 4. dommer kan utvikle seg Identifisere områder for læring/utvikling ved instruksjon Identifisere proaktive/preventive avgjørelser som influerer på kampens utvikling Finne løsninger/reaksjoner fra teamet som er avgjørende på kampen både positivt og negativt Vurdere konsekvenser ved utfordrende situasjoner

2 Felles plattform dommer og veileder
Veileders oppgave Spesielt fokus på avgjørelser – personlighet og mot Sikre en lik og konsekvent anvendelse av regler og retningslinjer Bedømme prestasjonene til dommere, AD og 4. dommer Finne unge og nye talenter Fastsette karakterer som gis grunnlag for klassifisering av dommere

3 Felles plattform dommer og veileder
Prosess & samarbeid Start gjennomgangen med å gi kreditt og tilbakemelding på det som er positivt Følg opp tema og erfaringer fra forrige kamp når dommer skal veieledes på nytt Still gode spørsmål – og gi fornuftige svar Løsningsfokusert – hva skal til for å bli bedre? evaluere

4 Felles plattform dommer og veileder
Veiledning – egenutvikling Forutsetter motivasjon for veiledning i teamet Teamet må vise ved handling at de ønsker veiledning Sette mål og jobbe etter det Gode og fornuftige mål: Små som kan nås på kort tid må være realistiske må være konkrete må være viktige ”små endringer skaper større endringer” ”språk skaper virkelighet”

5 Felles plattform dommer og veileder
Viktige avgjørelser Er noen avgjørelser viktigere enn andre? Ja selvsagt! Forseelser i nærheten av og innenfor 16-meteren Forseelser som nekter motstander opplagt målsjanse Grad av voldsom handling og opptreden

6 Felles plattform dommer og veileder
Viktige avgjørelser Masseansamlinger Gult kort nr. 2 Direkte rødt kort Avgjørende offsideavgjørelser Regelbrudd – hva legger vi i det?

7 Felles plattform dommer og veileder
Kommunikasjon dommer - veileder Hva er viktig ved god kommunikasjon? Involvering og trygghet - viktig for teamets utvikling Respekt – viktig å gi det til alle i teamet Samarbeid – viktig at alle i teamet deltar i kommunikasjonen etter kampen

8 Felles plattform dommer og veileder
utsagn om kommunikasjon All atferd er kommunikasjon Kroppsspråk like viktig som verbalt Rolle og struktur Samarbeid ut fra ulike nivåer Skape trygghet og tillit Være klar og tydelig begge veier Lytte til hverandre Høre på synspunkene Diskutere og ha dialog Dette skaper resultater og fremgang

9 Felles plattform dommer og veileder
karakterfastsetting – hva påvirker karakteren? Lederegenskaper: Instruks, teambygging, samarbeid i teamet Forholdet til spillerne Skapes det positiv eller negativ atmosfære? Tegngiving og fløytebruk Personlighet og kroppsspråk Positiv eller negativ innstilling til evaluering og veiledning

10 Felles plattform dommer og veileder
karakterfastsetting – hva påvirker karakteren? Plassering og bevegelsesmønster: Bruk av diagonal Lese spillet og tenke neste trekk Løpsmønster forlengs og baklengs Tempoveksling Trekke inn i straffefeltet Plassering og posisjon i forhold til frispark Plassering og posisjon i forhold til AD

11 Felles plattform dommer og veileder
karakterfastsetting – hva påvirker karakteren? Regelkunnskap og spilleforståelse: Direkte/indirekte frispark Forsettlig og uforsettlig hands (jfr. retningslinjene) Konsekvente avgjørelser – taklinger Holding og armbruk (jfr. retningslinjene) Forebygge spillets utvikling Forholdet frispark – gult kort

12 Felles plattform dommer og veileder
karakterfastsetting – hva påvirker karakteren? Disiplin og kontroll: Tilsnakk og bruk av gult/rødt kort Straffes spillerne på riktig måte Håndtering av usportslig opptreden og sabotasje av spillet Taktiske forseelser og beslutninger Masseansamlinger – måten å opptre på

13 Felles plattform dommer og veileder
hvordan vurdere assistentdommere? Hovedoppgaven er å hjelpe dommer med å avvikle kampen i forhold til spillereglene Det forventes i dag at en i teamet ser en forseelse og har mot til å gripe inn Avgjøre om en spiller skal straffes for offside – AD ER BRA! Hjelpe dommer med forseelser – AD IKKE BRA NOK! Observere der ballen ikke er – AD IKKE FLINK NOK!

14 Felles plattform dommer og veileder
Offside Kjennskap til regelen Utøve riktig tolkning av regelen Evnen til å ta riktig avgjørelse til rett tid Er sikker og besluttsom i sin avgjørelse God kommunikasjon med dommer i tette situasjoner

15 Felles plattform dommer og veileder
plasseringsevne og bevegelsesmønster Hvordan er AD sin forflytningsevne? Er han rask og hurtig nok? Hvordan er sidelengs bevegelse? Oppfattelse av spillets utvikling Evnen til å være på mållinjen til rett tid Konsentrasjon i forhold til spillet

16 Felles plattform dommer og veileder
forseelser Ha tilnærmet lik forståelse av forseelser som dommeren Evnen til å forstå spillet – riktig inngripen til rett tid Evnen til å forstå hvilke forseelser det skal gripes inn på Vise mot og ha fokus Korrekt og bestemt opptreden Kommunikasjon med dommeren ved en evt. forseelse Evnen til å observere der ballen ikke er

17 Felles plattform dommer og veileder
hovedinntrykket av AD Utstråler AD tillit ved sin opptreden? Bidrar AD til at teamet utfører sin oppgave med kontroll? Følger AD retningslinjene? Følger AD dommerens instruks? Hvordan var kommunikasjonen mellom AD og dommer? Hvilke utfordringer har det vært i kampen? Er AD åpen, ærlig og engasjert i evalueringen?

18 Felles plattform dommer og veileder
fastsettelse av vanskelighetsgrad Dommer skal honoreres for at han eller hun er med på å gjøre kampen normal ved å forebygge og gripe inn på rett tidspunkt Det skal da settes 1 i stede for 0 slik at veileder kan vurdere å gå høyere på karakterskalaen Er dommer med på å gjøre kampen vanskeligere enn den er så skal det settes 0 og ikke 1. Dommer kan da ikke honoreres karaktermessig men vil i stede sannsynligvis trekkes for ikke å gripe inn på rett tidspunkt Er dommer med på å gjøre kampen meget vanskelig ved å prestere dårlig skal det settes 1 og ikke 2.

19 Felles plattform dommer og veileder
andre huskeregler: For manglende rødt kort for å frata en motspiller scoringssjanse skal det trekkes på regelkunnskap/spilleforståelse og det skal ikke gis høyere enn 5 på dette punkt Ved manglende rødt kort ellers kan det ikke gis høyere enn 5 på punktet disiplin og kontroll. Er det manglende kort i tillegg til dette skal 4 vurderes Ved manglende gult kort skal det ikke gis høyere enn 6 på punktet disiplin og kontroll. Mangler det to gule kort som skulle vært gitt skal det ikke gis høyere enn 5 Her er det snakk om ”skal”-kort. Er det tvil om det skulle vært kort eller ikke må veileder vurdere dette

20 Felles plattform dommer og veileder
andre huskeregler: Gjør dommeren et regelbrudd som får avgjørende betydning for kampens utvikling eller resultat, skal det ikke gis høyere enn 4 på punktet om regelkunnskap og spilleforståelse Bruk skalaen mer i begge retninger for å skille dommerne – 5, 4 og 8, 9. Det brukes for mange 6 og 7 Det er for mange 0 i vanskelighetsgrad. Er du i tvil om 0 eller 1 – sett 1. er du i tvil om 1 eller 2- sett 2 Hvis 4. dommer ikke har kontroll må dommer ta dette ansvaret. Følger ikke dommer opp vil dette får konsekvenser for dommerens lederegenskaper


Laste ned ppt "Felles plattform dommer og veileder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google