Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning på læringseffekter informasjonsteknologien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning på læringseffekter informasjonsteknologien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning på læringseffekter informasjonsteknologien
av, med og gjennom informasjonsteknologien Lars Vavik

2 Masterstudie ved HSH i e-læring
Tar opp problemstillinger uten å være kjent med at de samme problemstillingene har vært reist før.

3 I. Ulike e-lærings systemer
Databasert treningsprogram (CAI) Databasert veiledning (ITS) Pedagogiske verktøy (MindTools) Databasert kommunikasjon (CSCL)

4 1. Databasert trening program
Introduksjon Presentasjon Spørsmål Tilbakemelding Svaranalyse Avslutning

5 1.Forskning på databasert trening program
Human activity can not be described sufficiently beforehand Plans and Situated Actions (1986) by Suchman, Lucy A ( It is important to understand how much tactic knowledge underlies good instruction performing by human instructors and how difficult it is to make that tacit knowledge explicit”. (Hollan, Hutchins and Weitzman (1982)

6 2. Databasert veiledning (ITS)
                                                                  

7 Minimalism in Guided Discovery, Mark, Elsom-Cook
Limitations of generative tutoring Models, Diana Laurillard Man over Machine, Dreyfus 1988

8 3. Pedagogiske verktøy (Mind Tools)
Better learning will not come from finding better ways for the teacher to instruct, but from giving the learner better opportunities to construct (1985)

9 3. Forskning på pedagogiske verktøy (Mind Tools)
Pea, R. D. (1987). Programming and problem-solving: Student's experiences with Logo.

10 3. Forskning på pedagogiske verktøy og prosjektarbeid PBL

11 4. Databasert kommunikasjon (CSCL)
The future holds many promises for education. Soon it seems that actually going to class will not be necessary. All of the knowledge needed to succeed in a particular course may be stored on a web page, and tests, homework and teacher aid may all be administered as well. There will be no need for traditional classroom-style teaching since all of it could be done on-line.

12 ”Most actual instruction applications have fallen far short of his promise. We have argued that one primary reason is that perhaps it is to easy to see the potential of the technology for instruction application. It is important to understand how much tactic knowledge underlies good instruction performing by human instructors and how difficult it is to make that tacit knowledge explicit”. (Hollan, Hutchins and Weitzman (1987) On Board University Lars Vavik (1993)

13 Cognition in the Wild

14 Nettbasert undervisning
ANALOG DIGITAL Fysiske møter Nettmøter Læremateriell Nettbasert undervisning Skole/praksis basert Målsettingen Simple picture - across section of a school

15 A meta-Analysis to Compare ICT with Classroom Instruction
(157 studies, 40,495 students) R.M. Bernard, Y. Lou, & P. C. Abrami, Concordia and Louisiana State Universities 2004

16 Forholdet mellom læringsutbytte og arbeidsmetoden
Forskjellige arbeidsformer gir forskjellig resultat. Dess større metodeforskjellen er, dess tydeligere blir det at vi får et ulikt læringsresultat.

17 4. Forskning på Databasert kommunikasjon (CSCL)

18 University of California A model of Teaching Expertise
Novice Advanced Beginner Competent Proficient Expert A model of Teaching Expertise David Berliner Arizona State University Lee Shulman Stanford University Skill models

19 II. Integrasjon ? IKT ? CSCL MindTools ITS CAI Tid 1975 1985 1995 2005

20 1. Undervisnings metodisk integrasjon

21 2. Institusjonell integrasjon
ANALOG DIGITAL Målsettingen Fysiske møter Nettmøter Læremateriell Simple picture - across section of a school

22 Fleksibel læring Elementene fra tradisjonell undervisning :
Muntlig kommunikasjon og samtalekultur (arven fra Grundtvig) Synkront eller samtidig arbeid og læring (teambasert læring) Dialogpreget læring (arven fra Sokrates) Utforskning (arven fra Rousseau) Sosialt samvær (arven fra folkehøyskolebevegelsen). Elementene fra e-læring: Skriftlig kommunikasjon (via og elektroniske konferanser) Fleksibilitet (studentene har relativt stor "fleksitid" ) · Selvstendighet (det krever at studentene arbeider mer selvstendig) Veiledning (studentene arbeider prosessorientert og får løpende respons på skriftlige arbeider)

23 3. Forskningsmetodisk integrasjon
Kampen mellom de to forskningstradisjonen synes å være over (Johnson & Onwuegbuzie, 2005) Konstruktivistisk hypotesegenerering Positivistisk Hypotesetesting

24

25 IKT og læringseffekter
Forståelse av oppgaven Motivasjon Holdninger til medie Persepsjon av det ultimate mål Umiddelbare læringsutbytte Kvaliteten av interaksjonen Utholdenhet Holdninger til faget

26 3. Forskningsmetodisk integrasjon

27 4. Teoretisk integrasjon

28 III. Hvilke problemstillinger ?
ANALOG DIGITAL Målsettingen Fysiske møter Nettmøter Læremateriell Skoleutvikling Læringsdialogen Læremidlene Simple picture - across section of a school Effekten av med og gjennom IKT

29 Effects “with” technology: The power of partnership
Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligence with intelligent technologies. Educational Researcher, 20, 2-9.

30 Effects “of” technology:
The cognitive residue left as a consequence of working with technology

31 Effekten av og med

32 Effekten med teknologien
JKNSTEN DEVAR SEPEGEG. VISPISTEKAKE.. JEKATAITRENE. DEVARSEPEGØJ DE VAR EN GANG EN MAN SOM HADE DOLI TI HAN MOTE SKYNDTE SEG HAN TOK HATEN SIN OG HAN KJØRTE BIL SNIP SNAP SNUTE

33

34

35

36 I dynamisk modellering er fokuset på å forstå "hvorfor" ting skjer, ikke bare hva "svaret" er. Uten en systemmessig forståelse, blir bruken av en simuleringsmodell bare et spill der brukeren gjetter seg frem til svaret... Ved å systematisk fokusere på sammenhengene, tidsforsinkelsene og dynamikken, må brukeren sette seg inn i de "kreftene" som driver (dynamisk) modellen. Dette skaper en grunnforståelse som er langt bedre enn en "tallmessig" forståelse, som f.eks. Excel gir... Notes For insight a model must not be too complicated. In particular, the tendency to make models as “realistic as possible” by attempting to map reality one-to-one lead to models that are nearly as complex as reality, with very little insight as consequence. The term “memory of the future” was coined by the Swedish neurobiologist D.H. Ingvar (“Memory of the Future: An Essay on the Temporal Organization of Conscious Awareness,” Human Neurobiology 4:127:36, 1985).

37

38 Deltar sammen med studenten
Hjelper til å holde fokus på viktige faglige elementer Brukes som guide, veileder, samarbeidspartner Engasjert i undervisningsdialogen

39 Effekten av IKT Den vedvarer selv om ikke teknologien er tilgjengelig
Viser seg etter at den har vært i bruk en periode. Kan være positive eller negative.

40 Effekten av There is no consistent relation between the average amount of ICT reported for any subject at a given key stage and its apparent effectiveness in raising standards. Prof Angela McFarlane 2004

41 ”Writing to Read” M1>M2, p>.01

42

43 Hyperdokumenter LEARNING WITH HYPERTEXT LEARNING ENVIRONMENTS: THEORY, DESIGN, AND RESEARCH [1] Michael J. Jacobson Learning Technology Center, Vanderbilt University Nashville, TN 37240, USA

44 Kalkulator While the students identified ways in which the graphic calculator enhanced their conceptual understanding, some were concerned about de-skilling effects of calculator use. ”The Graphic Calculator as a Thinking Tool”   Susie Grove College of Science and Technology, Deakin University (2003)

45 ET FORSØK MED FORSKJELLIGE PRESENTASJONSFORMER OG SYMBOLSYSTEMER I ELEKTROFAGET VED VIDEREGÅENDE
SKOLE Henry Olsen, 2004 Læreboktekst med illustrasjoner IKT animasjoner med forklaringer Koblingstavle 2D REPREESENTASJONER AV 3D PRAKSIS 3D REPREESENTASJONER

46

47 Lite veiledning fra lærer
Med IKT hjelp Bare Lærebok Mye veiledning fra lærer Evner: 3D rom-oppfatning

48 Effekten av ?

49 Effekten av med og gjennom
GJENNOM IKT MED IKT AV IKT AV IKT Komplekse ferdigheter Enkle ferdigheter

50 Forskning på effekter av med og gjennom
MED-effekter studeres best gjennom en kvalitativ analyse av hvordan aktiviteten endrer seg når teknologien blir brukt. (her kommer aktivitetsteori inn ) AV-effekten kan studeres gjennom et pretest og utsatt posttest design for å sammenlikne de som brukte teknologien i stor grad med de som ikke har brukt den. GJENNOM-effekten åpner for kvalitative sammenlignende av aktivitetssystemer


Laste ned ppt "Forskning på læringseffekter informasjonsteknologien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google