Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 5 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 5 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 5 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

2 Vi arbeider med prinsipp 4
Les Å gi rammer som støtte for elevenes skriving Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser Del med gruppa di/partneren din

3 Rammer for skriving På ungdomstrinnet møter elevene større faglige krav og større krav til skriveferdighet. Eksplisitt skriveopplæring er derfor helt nødvendig og må inngå i alle fag. Å motivere for skriving handler om å målrette skriveoppgavene, gi gode rammer for skrivinga og bruke skriving i faglig relevante sammenhenger. Å lære seg å skrive er med andre ord en kontinuerlig prosess som fortsetter etter at den første skriveopplæringen er avsluttet Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaser for å støtte elevenes skriveutvikling

4 Rammer for skriving kan være bruk av modelltekster
Bruk av modelltekster der samtalen rundt tekstene er sentralt Bruk av elevtekst for å modellere hvordan tematiske koblinger brukes for å skape sammenheng i tekst:

5

6 Modelltekster En modelltekst er en tekst man bruker som utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved teksten med elevene. Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal utvikle et metaspråk om tekst og skriving. Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik motivere for egen skriving Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster fordi de relevante å strekke seg etter Mangler man gode modelltekster, kan læreren konstruere modelltekster for det enkelte skriveformål

7 Rammer for skriving kan være å modellere skriveprosessen
Modellering er viktig for å støtte elevene i skrivearbeidet og for å synliggjøre hva vi gjør når vi skriver Lærer modellerer ulike måter å innlede en artikkel:

8 Modellering Modellering vil si at læreren modellerer skriving for elevene sine Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å skrive handler om å foreta en rekke valg

9 Rammer for skriving kan være å bruke konkrete støttestillas
Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiv er eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i skrivinga. Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av skriveprosessen.

10 Hvorfor bruke skriverammer?
Rammene gjør det lettere å komme i gang med skrivinga Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng i tekst på.

11 Eksempel på skriverammer

12

13

14 Skriveramme for strukturering av innhold (tematiske avsnitt)

15

16

17 Brosjyre - Kjent sjanger Lett å tilpasse til ulike fag
Mulighet for å utfolde seg kreativt Reelle mottaker Trening i å trekke ut viktig informasjon Kortfattet, men sammenhengende Brosjyren er det lett å tilpasse, alle kjenner sjangeren, en kan utfolde seg kreativt, en kan lett finne mottakere som helsesøsters kontor, yngre elever andre elever på samme trinn, forberedelsespapir til prøve, utenlandske turister etc. Kan brukes i alle fag. Elevene får trening i å trekke ut den viktigste informasjonen fra et emne samtidig som de må skrive sammenhengende, på en faglig relevant måte. Utallige muligheter, det kan være brosjyre over Norges fylker, ANT-arbeid, seksualundervisning – helsesøsters kontor.

18

19

20 A fast and fun contact sport.
The ball Why choose handball as a hobby? Handball gives you a lot of exercise meanwhile you are having fun with your friends. You learn to work as a team which is a skill you need in all parts of your life. My hobby Handball This is the type of handball my team uses The handball is smaller than a football and it`s small enough for you to hold in one hand. The size of the ball depends on the age of the players: Size 0: 7 – 9 years Size 1: 10 – 12 years Size 2: 13 - > Refereces Picture, page 1: Picture, page 2: Picture, page 3: Picture page 5: A fast and fun contact sport. 5 6 1

21 A description of the game The rules of the game
What is handball? A description of the game The rules of the game Professional handball matches is played for two periods of 30 minutes each. The main focus of the game is to put the ball into the opposing teams goal. The team that score the most goals, wins. The playing field of handball is 40 times 20 meters big and in each end of the court there is a goal on each side. Like any games, there`s rules to follow in handball as well. The rules helps us to regulate the behavior on the field, and with no rules, there`s no fun . The most common penalty in hand ball is the free throw. The free throws are equivalent to the free-kicks in football. The free throw restarts the game after a foul is comitted by one of the players. Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde). Handball is usually playyed indoors: Introduction Summary of rules After receiving the ball, players can pass, keep possession, or shoot the ball. If possessing the ball, players must dribble or can take up to three steps for up to three seconds at a time without. No attacking or defending players other than the defending goalkeeper are allowed to touch the floor of the goal area (within 6 metres of the goal). A shot or pass in the goal area is valid if completed before touching the floor. Goalkeepers are allowed outside the goal area, but are not allowed to possess the ball across the goal area boundary. The ball may not be passed back to the goalkeeper when he is positioned in the goal area (wikipedia) Handball is a team sport. Two teams of seven players each pass a ball between themselves and tries to throw the ball into the goal of the other team. My hobby is to play handball and in this brochure you will learn more about the game. 2 The handball court seen from above 3 4

22 Vurderingskriterier brosjyre
Underveisvurdering – VfL digitalt. Utkast til brosjyren foreligger digitalt – naturlig å gi respons på camtasia, jing, snag it etc. Også kjapt å gi respons når en går rundt i klassen.

23 Når kan vi bruke skriverammer?
Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever med å se for seg hele teksten Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i planleggingsfasen Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske innfyllingsoppgaver All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og elevene bør veiledes i bruken av dem Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene ikke har behov for dem lenger Det at elevene må veiledes i bruk av skriverammer, betyr at lærer bør gå i dialog med elevene om hvordan de skal bruke skriverammene og om de skal bruke dem. Noen elever på ungdomstrinnet vil finne god støtte i skriverammene, mens andre elever ikke lenger vil ha bruk for dem. Gode skrivere kan oppleve skriverammene som tvangstrøye som kan hemme kreativiteten og skrivelysten.

24 Oppgave til refleksjonssamling
Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 5. Evt. lesestoff som skal leses før neste samling


Laste ned ppt "Trinn 5 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google