Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 6 Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 6 Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 6 Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving

2 Vi arbeider med prinsipp 5
Les Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving Notér ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser Del med gruppa di/partneren din

3 Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving
Å skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving handler om å skape en muntlig kultur der de ulike fagenes tekster er utgangspunkt for skriveopplæringa

4 Samtale om en modelltekst
Hvor mange deler består teksten av? Hvilke virkemidler peker seg ut i hoveddelen? Hvordan er setningene bygd opp? Hvilke ord har forfatteren brukt i innledningen? Hvilken virkning har disse ordene? Dette eksemplet viser hvordan en kan samtale om en tekst i klasserommet. Denne teksten kan brukes som modelltekst/stillas til egen skriving i etterkant av dette arbeidet. En kan også samtale om ulike fagtekster på samme måte. Finner dere et vendepunkt i teksten? Hva skjer etter kolon? Samtale om grammatikk (Gro Dahle)

5 Elevtekst basert på modelltekst

6 Sett skriving på dagsorden!
Å skape en kultur for skriving er å gjøre skriving og lesing til en integrert del av undervisningen. Å lære et fag er å kunne snakke, lese og skrive om og i faget. I tillegg til samtaler i hel klasse er det også viktig å føre samtalen over i par eller små grupper for å sikre seg at ALLE elever får snakke i og om fagene! Tenkeskriving: skriving er samtale med et papir. Å skrive før en snakker kan sikre at deltagerne får lik mulighet til å delta muntlig (Hoel, 2000). Filmer: Utvikling av metaspråk om tekst Samtale om tekst (mellomtrinn) Samtale om tekst(småtrinn) I den første filmen ser du at elevene lærer om ulike teksttyper og hva som kjennetegner dem. Læreren leser en tekst høyt og elevene argumenterer for hvilken type tekst de tror det er. I filmene fra Canada nevnes ofte ordet GIST. «Get the GIST" Kort sagt så betyr det å finne mening i tekst. Hva handler teksten om? Hva vil forfatteren formidle med denne teksten?

7 Oppgave til refleksjonssamling
Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 3. Evt. lesestoff som skal leses før neste samling


Laste ned ppt "Trinn 6 Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google