Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte. SAMU og valg  Samu er sammensatt av foreldre, ansatte og styret.  Foreldre i Samu representerer alle foreldre.  Samarbeidsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte. SAMU og valg  Samu er sammensatt av foreldre, ansatte og styret.  Foreldre i Samu representerer alle foreldre.  Samarbeidsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte

2 SAMU og valg  Samu er sammensatt av foreldre, ansatte og styret.  Foreldre i Samu representerer alle foreldre.  Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Dette gjelder f.eks årsplaner, budsjetter etc.  Samu arrangerer også det årlige juleverkstedet og en felles tur.  Personal: Jane og Helene C  Hvem stiller (2 rep. + vara)?

3 Dugnader  Helt siden oppstarten har foreldre stilt opp på dugnader. Som en foreldreeid barnehage har og er dugnadsdelen et viktig bidrag til fellesskapet. Tenker man at ca 60 andeler stiller opp inntil 10 timer årlig vil dette kunne utgjøre opp mot 200-tusen kr i sparte utgifter for vedlikehold og ”vaktmestertjenester”. Dugnader med rydding, soping og vasking frigjør også tid for personalet. Alt i alt er dette en vinn/vinn situasjon.  I henhold til driftsvedtekter punkt 11 skal alle andelshavere stille på 10 timer i året. Dersom man ikke kan stille kan man betale kr 200,- pr time. I alle år har denne siste delen av paragrafen/punktet i vedtektene vært ”sovende”. Dette vil vi nå gjøre noe med.

4 Dugnader  Styret foreslår følgende: Det avholdes lagdugnader og en felles dugnad på våren før 17. mai hvert bhg-år. Lister over oppmøte føres. Stiller man på begge får man godskrevet 10 timer. Ved barnehageårets slutt foretas en gjennomgang av oppmøte og de som ikke har stilt blir automatisk fakturert for henholdsvis 5 eller 10 timer.  (For dere som ikke har vært med på lagdugnader: alle deles opp i grupper på 3-4 andeler/pers. Dette settes opp fra og med høsten av. Hver gruppe har ansvar for 2-3 uker. Liste over gjøremål utarbeides av daglig leder. Leder i gruppa henter denne første dag i gruppas periode og organiserer sitt lag. Det føres oppmøte.)

5 Til info  Lønnsoppgjøret i vårt tariffområde er ikke avklart og mekling mellom partene er satt til 19. og 22. oktober.  Ved brudd kan det bli streik i/ved det private barnehagene fra og med mandag 25. oktober.  Hos oss kan totalt 7 personer bli tatt ut i streik.  Dersom vi blir berørt kan dette medføre redusert tilbud til dere. I ytterste konsekvens overtar dere selv driften og kjører et barnepasstilbud sammen med de ansatte som ikke streiker.  Undertegnede organiserer dette i samråd med styret.  Undertegnede vil holde dere informert fortløpende på mail så snart informasjon foreligger om evt streik. Info legges også ut på nettsiden.

6 Til info  www.buggeland-barnehage.no. Her finnes det meste av info om og hva. www.buggeland-barnehage.no  Det meste av informasjon fra barnehagen kommer på mail.  Minner om at det er kun avd Blåbærtua som har åpent mellom 06.45- 07.30.  Minner om alle er velkomne til å sette seg ned å spise frokost (07.30- 08.30) om morgenen i forbindlese med levering av barna.  Ved levering, avhengig av situasjonen er det ikke alltid personalet kan møte i garderoben. Da må dere komme inn med barnet.  Hold ALLTID porten lukket og sett ALLTID på carabin-krok.  Rygg ALLTID bilen på plass når du parkerer slik at du kan kjøre igjen med fri sikt.  Si ALLTID ifra til personalet på din avdeling når du henter.  Som dere sikkert registrerer dras det mye sand og skit inn i garderober. Vi kommer i nær fremtid til å få inn et nytt mattesystem som dekker både ytter- og innergarderobene. http://www.renholdssoner.no/Type- bygg/Barnehager/Bilder-fra-barnehager/ http://www.renholdssoner.no/Type- bygg/Barnehager/Bilder-fra-barnehager/http://www.renholdssoner.no/Type- bygg/Barnehager/Bilder-fra-barnehager/  Som dere kanskje har fått med dere jobber vi med å få inn et par nye førskolelærere fra januar….  Det er pr i dag 6 ansatte ute i permisjon og de kommer alle tilbake i løpet av det neste året….

7 Til info  Før sommeren hadde vi en brukerundersøke. Med utvidet innleveringsfrist oppnåde vi en svarprosent på 70%. Totalt sett på opplevelse av barns og foreldres behov skårer vi godt. Differensiert på de forskjellige spørsmål varier det noe mer, noe som bla har hatt sammenheng høy vikarbruk.  Resultatet medfører at vi har, og på generelt grunnlag jobber med imøtekommenhet, oppmerksomhet, kommunikasjon innad og utad, stabilitet og økt fokus på gjennomføring av våre pedagogiske planer og opplegg.  Sammen med styret jobbes det også med planer for fornyelse av uteområde og et nytt kjøkken.  Verdt å merke seg med dette er at dere som foreldre har stor påvirkningskraft på hvordan vi i nærmiljøet oppfattes. Missnøye og missfornøydhet forventer jeg kommer på mitt bord om dere ikke kjenner dere forstått eller hørt.  Ser helst at det kommer direkte, alternativt kan man bruke styreleder eller leder i samu. Kun på denne måten har vi muligheten til å få en felles forståelse og bli enige om et løp for løsning og forbedring til og for barnets beste.  Jula nærmer seg. Som vanlig vil det i forbindelse med jul komme ut et skriv angående juleferier. Dette for å legge til rette for en god romjul for både barn og voksne.  Kom gjerne innom og spør meg om du lurer på noe, send en mail eller ring.

8 Skryt til de som fortjener det!  Personalet i Buggeland bhg!  Vi har en gruppe som fungerer den veldig godt sammen.  Med 4 team som i det daglig gjør en strålende jobb, både avdelingsvis og som en hel gruppe.  Det er en stor glede å få lovt til å lede og lære av og med dem.  Det er personalet som gjør barnehagen vår!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte. SAMU og valg  Samu er sammensatt av foreldre, ansatte og styret.  Foreldre i Samu representerer alle foreldre.  Samarbeidsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google