Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen
Richard Hilmes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk S.P. Andersens vei 5, Valgrinda 7491 Trondheim Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

2 Begrepsdefinisjon Utviklingsprosess:
”Er gryten der fremtidens suksess ble blandet og laget” Concurrent Development Process Model for Discrete Manufacturing Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

3 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen
Begrepsdefinisjon Produksjonsutvikling betyr: Skaffe oversikt over mulige produksjonsmetoder Evaluere ’beste’ kombinasjonsløsning Planlegge oppbygging av produksjonsprosessen Organisere produksjonsforløp Organisere produksjonsstøtte Effektivisere ved å redusere uproduktive aktiviteter Utvikle for implementering av automasjonsløsninger Være kreativ for å søke etter nye, bedre løsninger som ikke er mulig i dag Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

4 Noen ikke-gyldige utsagn
Produksjonsutvikling er ikke: Sekundær utviklingsoppgave – ved siden av jobben 100% avhengig av produktutvikling – ’gårdsgutt’ Ute av stand å realisere produktforslag innenfor prosjektets målsetning Ute av stand å gjøre noe nytt Gruppen/avdeling som er årsaken til kvalitetskontroll Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

5 Hvordan ser det ut i norsk industri?
Sterk fokus på produktutvikling, for lite på produksjonsutvikling Sekvensiell utviklingsprosess Mangel av konseptbruk Mangel på produksjonsutviklingsavdeling Stor andel manuell produksjon, høye produksjonskostnader Forbedrings- og effektiviseringsbehov for produksjonsanlegg Produksjonsutflyttingstanke til lavkostland Scenario: Svikt av fabrikasjons- og produksjonskunnskap Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

6 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen
Problem for SMBer Gode produktutviklingskunnskaper Dårlige produksjonsutviklingskunnskaper Begrenset produksjonsutviklingsressurser Begrenset oversikt over produksjonsalternativer Begrenset ressurser for oppdatering om nye teknologier Spesifikasjonen er abstrakt og altomfattende eller ikke satt opp ”Blindhet” pga. å jobbe for tett med problemstilling Frykt for konseptsituasjonen (utvikling og evaluering) Produksjonsrealisering uten konsept Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

7 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen
Hypotese Norsk vareproduserende industri kan bare overleve i konkurranse med lav-lønnland hvis produksjonskostnader reduseres uten å senke kvalitetsnivået. Hva må gjøres: Forbedre samarbeidet mellom produkt- og produksjonsutvikling Utvikle produksjonsvennligere, attraktive produkter Bruke den mest effektive produksjonsprosessen Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

8 Hva må gjøres å styrke norsk industri?
Satse på total utviklingsprosess; utbygge kunnskap Bruk mer vitenskapelig kunnskap for virksomhetsstyring i industrien Bruk av godkjente metoder istedenfor å være ”prøvekanin” Effektivisere bruk av tidlige utviklingsfaser Styrke produksjonsstilling Utvide produksjons- og automatiseringskunnskap Etablere nettverk for videreutdanning og oppfølging av ny vitenskapelig innsikt Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

9 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen
Utviklingstidsbehov Gammel utviklingsprosess: Liten tid for spesifikasjon og konsept Mest tid til detaljutvikling og tvangs-redesign/ forbedringstiltak Krav: Reduksjon av utviklingstiden Første forsøk må være fulltreffer Svært få ’tvangs-aktiviteter’ Innsparing av utviklingsressurser Mål: Mer tid til spesifikasjon og konsept Reduksjon av ’tvangs-aktiviteter’ Kortere totaltid Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

10 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen
Hva må til? Øke forståelsen for oppgaven i tidlige utviklingsfaser Løfte stillingen til produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Sette opp overordnet spesifikasjon for hele utviklingsprosessen Bryte ned og detaljere overordnet spesifikasjon til produkt og produksjonssystemspesifikasjon Veiledning for oppsetting av spesifikasjon for produksjonssystemet Bruk av en definert produksjonsutviklingsprosess Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

11 Ledelsen av produksjonsutvikling
For visse utviklingsoppgaver er det mulig å lede utviklingsprosessen gjennom produksjonsutvikling De fleste ’nye produkter’ har en statisk produktstruktur Statisk produktstruktur er et fantomprodukt som inneholder nok informasjon for å sette i gang produksjonsutvikling Produksjonsutvikling kan finne frem produksjonsvennlige produktløsninger for effektiv produksjon Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

12 Ledelsen av produksjonsutvikling
Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

13 Fordeler ved god spesifikasjon
Analyse av oppgavestilling Økning av forståelsen av problemstilling Forberedelse for utviklingsprosessen Kartlegging av kunnskapsoversikt Identifisere antatte vanskeligheter Definisjon av målsetninger som skal nås Dokumentasjon av viktige krav Dette forutsetter god veiledning/støtte under utarbeidelsen Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

14 Overordnet spesifikasjon
Resultatet: Design Specification omfatter totalt utviklingsprosjektet Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

15 Production System Design Specification
Hva er PSDS? Oversikt over elementer med relevans for produksjonsprosessen Hvert element gir detaljert oversikt innenfor sitt område Metodikk for elementanalysen Metodikk for identifikasjon av konfliktpotensial mellom spesifikasjoner Sluttresultat: Liste med spesifikasjoner som til slutt må tilfredstilles i produksjonsprosessen Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

16 Production System Design Specification
Mål: PSDS definerer målsetning for utviklingsprosessen i tidlige faser PSDS støtter målorientert fremgang PSDS avgrenser mulig løsningsområder PSDS reduserer iterasjonsprosessen og gir tidsbesparelser PSDS hever blikket PSDS er dynamisk, oppgraderes fortløpende Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

17 Konklusjon med tanke på fremtiden i Norge
Dette må gjøres: Gå fra sekvensiell til parallell utviklingsprosess Legge mer vekt på tidlige utviklingsfaser Utarbeide spesifikasjoner (DS, PDS, PSDS) Styrke produksjonsutviklingens stilling i utviklingsprosessen Legge mer vekt på produksjonsvennlige løsninger for å holde produksjon i Norge Implementere automasjonstanke i utviklingen Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

18 Husk Å spørre en spesialist om råd Virker å være dyrt.
Eksperimentere selv, Kommer ikke frem, Mister kundetillit, Og du må spørre eksperter til slutt – dette blir dyrt og truer eksistensen. Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen

19 Takk til P2005 for finansiering av forskningsarbeidet
Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen


Laste ned ppt "Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google