Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for «UiA-ambassadører»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for «UiA-ambassadører»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for «UiA-ambassadører»
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Onsdag,

2 Kort om Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Fakultetet tilbyr «hele løpet»: Vi har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå Vi har ca studenter. Undervisning og forskning gjøres av 120 ansatte. Vi holder til i Grimstad og Kristiansand.

3 Bachelorprogrammer ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Sykepleie Ernæring, mat og kultur Folkehelsearbeid Vernepleie Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

4 Våre Masterprogrammer
Idrettsvitenskap Helsefag Folkehelsevitenskap Psykisk helsearbeid Helse- og sosialinformatikk Spesialsykepleie

5 Kjøreplan 12.15 – Velkommen og presentasjon av fakultetet – Om sykepleie v/Gunvor – Samtale med student Aina Kristin (sykepleie) – Om ernæring og folkehelse v/Vigdis – Samtale med student Lise (folkehelse) – Om idrett v/Unni – Øvrige studietilbud v/Atle – Omvisning på kjøkken v/Vigdis

6 Bli sykepleier! I Grimstad og Kristiansand!
Vi utdanner dyktige, engasjerte og ansvarlige yrkesutøvere som aktivt kan møte de utfordringer og muligheter helse- og sosialtjenesten byr på. Som sykepleier må du like å arbeide med mennesker og være i stand til å vise ansvar og omsorg

7 Hva sier studentene? Tar sats på sykepleiestudiet
Sigbjørn Larsen (22) ser på sykepleiestudiet som et springbrett med mange muligheter. - Det er interessante fag og dyktige lærere. Han påpeker at studiet er arbeidskrevende. - Man må jobbe jevnt og mye for å få gode karakterer. Sigbjørn er fra Tønsberg, og studerte idrett i ett år på Stord før han kom til Kristiansand. - Jeg kommer fra et lite sted, og ser at Kristiansand byr på flere muligheter. Det skjer alltid noe, og dessuten er sørlendinger åpne og enkle å prate med. Hva sier studentene?

8 Innhold i sykepleierutdanningen
Teori og praksis «hånd i hanske» 50% av utdanningen er kliniske studier Ferdighetsundervisning Muligheter for utveksling Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

9 Vigdis Disposisjon: Hva har vi å tilby?
Bachelorprogram i folkehelsearbeid Bachelor i ernæring, mat og kultur Mat og helse 30 og 60 sp (GLU) Ernæring, mat og kultur 60 sp (årsenhet) Masterprogrammet i folkehelsevitenskap Enkeltemner TFL113 Entreprenørskap i livsstil og opplevelse (10 stp.) ERN900 Middelhavsmat (10 stp.) ERN109 Fagdidaktikk i mat og helse og programfag for helse- og sosialfag (15 stp. i PPU)

10 Folkehelsearbeid? Samfunnsoppgave befolkningsrettede tiltak:
Svekke faktorer som medfører helserisiko Styrke faktorer som bidrar til bedre helse Vi i Norge er berørt av den globale utviklingen knyttet til helse, klima, ulikhet og fattigdom Antall eldre vil øke fremover, flere over 65 år, flere ressurssterke, flere som har behov for helse og omsorgstjenester flere med kroniske lidelser Ulikhet i posisjon, penger og ressurser, skaper helseforskjeller Folkehelsearbeid , hovedmål fremme god og rettferdig fordeling av helse,. Noen av kjennetegnene ved folkehelsearbeid er at det er en samfunnsoppgave og at det er befolkningsrettet ig at det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positive eller negative effekter på helsen.

11 Tverrfaglig studium Særlig fokus på:
Forklare helserelaterte fenomener i samfunnsperspektiv Helsefremmende tiltak Fysisk aktivitet Ernæring Endring, motivasjon

12 Forebygge livsstilssykdommer gjennom balansert kosthold
Eksempel første år kjenneskap: Ernæring og helse. Velge dette som bredde andre året

13 Forebygge livsstilssykdommer gjennom fysisk aktivitet
Etter jul første året: Basisemne i fysisk aktivitet, Smakebit – Velge årsstudium i idrett som bredde, fordypning

14 Andre faktorer som folkehelsearbeidere kjenner til:
Tobakksbruk Alkoholbruk Psykiske lidelser Stress Kjønns- og aldersperspektiv Sosiale ulikhet i helse Desto høyere sosioøkonomisk status, desto bedre (økonomi og utdanning). Sannsynlighet for at de på høyre siden av bilde har bedre helse, skjer mindre vold, sykdom og skade, enn de på venstre side. Personer med nedsatt funksjonsevne har dårligere helse enn befolkningen for øvrig Innvandrere har andre helseutfordringer og risikofaktorer enn etniske nordmenn, spiser annen mat, mer diabetes Forskjellen i helsa til de som er i jobb og de som er uten jobb øker… Tobakk, alkohol, usunt kosthold, fedme og fysisk inaktivitet påvirker hver for seg, men også sammen, de utgjør vår tids store folkesykdommer Gruppen med høyest utdanning og inntekt drikker mest alkohol, for høyt inntak av alkohol mest vanlig med videregående utdanning, altså ikke universitetsutdanning. Alkohol knyttet til rundt 60 ulike sykdommer, for eksempel kreft, hjerte og kar sykdommer psykisk sykdom, fosterskader Mål fremme god og rettferdig fordeling av helse, kjenne til forskjellene i levekår

15 Folkehelsearbeideren kjenner til strukturelle virkemidler
Lovgivning (Folkehelseloven, Ikr. 1 jan 2012, jf. § 34.) økonomiske virkemidler som pris og avgifter fysisk tilgjengelighet og utforming som gjør det lettere å gjøre sunne valg usunne valg gjøres vanskelig Strukturelle virkemidler retter seg ikke mot enkelt mennesker, påvirker risiko og beskyttelsesfaktorer i omgivelsene For eksempel få folk til å sykle mer øke avgifter på tobakk, alkohol og usunn mat forbud mot røyking på serveringssteder, amerikansk undersøkelse viser at offentlig røykeforbud har en svært positiv effekt på folks helse, Undersøkelsen viser blant annet at antall pasienter som ble innlagt med hjerteinfarkt i et område i USA som hadde innført totalt røykeforbud på arbeidsplasser, ved utesteder og i offentlig bygninger, sank med 27 prosent når man sammenlignet antallet 18 måneder etter at røykeforbudet ble innført mot antallet 18 måneder før det ble innført. En ny måling 18 måneder senere viste at antallet hjerteinfarkter fortsatte å falle med 19 prosent.

16 Hvem passer studiet for?
De som vil arbeide med mennesker og helsefremmende arbeid og er interessert i: fysisk aktivitet mat og ernæring kommunikasjon endring og utvikling interaksjon mellom individ og samfunn Gjensidig samspill

17 Jobbmuligheter – både offentlig og privat
Institusjoner Treningssentre Bedriftshelsetjeneste HMS arbeid Attføringsbedrifter Frivillige organisasjoner Skape sin egen arbeidsplass… Livsstilskurs Gå videre med mastergrad Folkehelse på samfunnsnivå

18 Tidligere studenter har fått jobb som:
Kostinformatør og kostholdsveileder Personlig trener og treningsveileder Miljøterapeut Folkehelsekoordinator Fengselsbetjent Treningskontakt Aktivitør Prosjektmedarbeider Lærer Gruppe- og salinstruktør Fagarbeider i livsstilskonsern Distriktssjef i ernæringskonsern Tilrettelegger for næringsrik skolemat Gründer

19 En solskinnshistorie fra tidligere student:
” Jeg var en av 84 søkere og grunnen til at til at jeg ble innkalt til intervju var fordi jeg har en utdannelse som skilte seg ut og skapte interesse, nemlig folkehelsearbeid!” Silje fikk jobben og arbeider i dag som miljøterapeut for mindreårige enslige flyktninger. 19

20 Studer folkehelse! Studer sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, miljø, ernæring, fysisk aktivitet og helsetjenester.

21 Bachelor i ernæring, mat og kultur Et studiet om ernæring, mat og kultur satt i sammenheng med livsstil! FOR DEG SOM ER INTERESSERT i: ernæring helse matvarekunnskap mat og kultur mat og forbruk mat og livsstil formidling samspill mellom mennesker entreprenørskap Hvem passer studiene for? Generell studiekompetanse Trenger ikke være god til å lage mat, men ha interesse for det Spesielt ernæringslære krever en del lesing og pugging… Møte på forelesning, lese jevnt… Her er et bilde av en flott kake, og det er ikke fordi dere lager mye på kaker på studiet. Vi skiller mellom hverdag og fest, og det er mest hverdager. Dere lærer teknikker for matlaging og prinsipper for sunn mat, men også festmat og tradisjonsmat

22 Et praktisk fag Vi lager mat! Vi blir godt kjent
Vi legger grunnlaget for videre kunnskap innen matlagingsmetoder og prinsipper Vi følger matrender og mattradisjoner Vi knytter teorien opp mot praktiske leksjoner på kjøkkenet Studiestart 2008 v/Eli Skaranger

23 Hva kan studiet brukes til?
Et år i en bachelorgrad (Folkehelse, EMK, idrett…) Fortsette på en mastergrad Lærer i mat og helse Ta videre studier i Brisbane i Australia… Studiene i EMK og Mat og helse kan brukes til mye… Kombineres med andre fag Det er også et nyttig for dere selv, - dere lærer om ting dere har bruk for: Hva inneholder maten? Hva trenger kroppen min for å fungere optimalt? hvordan kan jeg lage ernæringsmessig og smakfull mat fra bunnen av? Kort sagt: Matnyttig bokstavelig talt…

24 Tradisjonsmat Sunn mat Middelhavsmat Nordisk mat

25 Entreprenørskap – Studentbedrift Muligheter:
Salg av Brød og andre bakevarer Vafler og te Frukt på idrettsarrangement Suppe og vafler i taxikø Chutney og geleer Konsulentvirksomhet innen trening og kosthold Kurs Lefsebaking Kantinedrift for elever Matlaging for studenter og ansatte Norsk mat for internasjonale studenter Mat i barnehagen Matlaging for foreldre og barn Catering Fruktfat og møtemat Studentene har mulighet for å drive studentbedrift som en eksamensoppgave i ERN105/107. Det har flere benyttet seg av. Til nå har de delt seg inn i fire kategorier… I fjor hadde vi 7 studentbedrifter. Fire av dem gikk på EMK / Mat og helse: Sprøe Piger SB som laget knekkebrødmix for salg Kiærlighed og Smørrebrød SB som tilbød møtemat for ulike grupper Det Internasjonale Kjøkken SB som tilbød kurs for utenlandske studenter på UiA Ingen kokker SB tilbød kurs i sunn mat

26 Ta en Bachelor i ernæring, mat og kultur
Studiet har fokus på kost- og ernæringsveiledning. Du kan arbeide med mat og måltider innen turistnæring og kulturforvaltning. Norsk og nordisk mat er hovedfokus, men kanskje et tilleggsemne innen middelhavsmat frister?

27 Master i folkehelsevitenskap
3 år bachelor 2 master Master: 1 året: Fellesfag (vitenskapsteori, metode, statistikk og fordypningstema) Fordypningstema Intervensjon Helse atferd 2. året: Selvvalgt tema der man fordyper seg i eget interesseområde. Ett år med masteroppgave. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

28 Hva sier studentene? - Fagfeltet kommer til å eksplodere
Eli Haraldsen (28) angrer ikke et øyeblikk på at hun valgte masterprogrammet i folkehelsevitenskap. - Folkehelse angår alle, og er ikke bare for spesielt interesserte. Området favner bredt, og er derfor svært interessant. Sykdommer knyttet til livsstil angår selvfølgelig kroppen, men handler også om folks psykiske helse, sier Eli. Foreleserne på studiet er dyktige ifølge 28-åringen. - De bidrar til motivasjon og gjør at tunge temaer blir lettere å tilegne seg. Hva sier studentene?

29 Unni Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

30 IDRETT………… e idrettsfaglig utdanning
Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

31 Grunnleggende idrettsutdanning-variert innhold
Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

32 STUDIEORGANISERING STUDIEMODULER på 10/20 studiepoeng med egne eksamenskrav, del-eksamen og avsluttende eksamen All praktisk undervisning og kurs, skjærgårds- og vinterkurs er obligatorisk Vi tilstreber varierte former for undervisning og eksamen (praksis med barn, egen ferdighetsutvikling- MultChoice, innleveringsoppgaver, skriftlig eksamen…) Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

33 INNHOLD Mye aktivitet! Krever god fysisk form
Variert undervisning- teori og mye praktisk arbeid Mange (og gøye) turer (Haraldvigen, Hovden, Hemsedal) Undervisning i store grupper, 3-delte, 2-delte og mindre grupper Praktisk arbeid med barn og muntlige framlegg……. Godt miljø  Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

34 Gode fasiliteter: I tillegg til store gode auditorier foregår det meste av undervisningen på SPICHEREN og i turterrenget i Jegersbergområdet Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

35 Kanskje idrettsfag? Studiet skal kvalifisere for arbeid som trener, leder og veileder i idrett, helserettet mosjon, friluftsliv og naturguiding. 

36 Hva sier studentene? - Aldri vært i så god form
Trine Hammerstrøm Mjåland (20) har oppdaget at idrettsstudier gir resultater. Trine hadde hørt mye positivt fra tidligere studenter om idrettsstudiene ved UiA før hun begynte høsten Etter halvannet år på bachelorstudiet vil hun selv fremheve flinke lærere, et godt miljø, turer og kombinasjonen av teori og praksis. - Lærerne er flinke og har tydeligvis lang erfaring. Hva sier studentene?

37 Atle Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

38 …eller kanskje vernepleie?
En utdanning som gir grunnlag for å arbeide med barn, ungdom og voksne med sammensatte funksjonsvansker av fysisk, psykisk og sosial art.

39 Klarer du huske dette? Her er alle studietilbudene
Ernæring, mat og kultur Familieterapi Folkehelsearbeid Folkehelsevitenskap Friluftsliv og naturguiding Helse- og fitnesstrening Helse- og sosialinformatikk Helsefag Idrett Idrett, Hovden/Sirdal Idrett/Kroppsøving Idrettsvitenskap Mat og helse 1 Mat og helse 2 Psykisk helsearbeid Psykososialt arbeid med barn og unge Rehabilitering og habilitering Spesialsykepleie Sexologi Sykepleie Trenerutdanninger Utefag Vernepleie Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

40 Fakultetet tilbyr «hele løpet»
Ernæring, mat og kultur Folkehelsearbeid Idrett Sykepleie Vernepleie Bachelor Folkehelsevitenskap Helse- og sosialinformatikk Helsefag Idrettsvitenskap Psykisk helsearbeid Spesialsykepleie Master Helsevitenskap Ph.d. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for «UiA-ambassadører»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google