Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Påvirkningsparadokser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Påvirkningsparadokser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Påvirkningsparadokser
- om hvordan europeisk påvirkning blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner Elin Lerum Boasson, PhD-student CANES-partnermøte Polhøgda

2 Innhold: Bygger på to av fire case-studier i PhD-prosjektet
Dominerende forestillinger i Europeiseringsforskningen Nye innsikter fra PhD-prosjektet så langt Implikasjoner for CANES-partnere

3 Bygger på to case-studier
Organisatoriske endringer Ferdig:Fjernvarme og vind blant energiprodusenter Ferdig:Lavenergi og fornybar energi i byggenæringen 2009:Solcelleprodusenter i prosessindustrien 2009:CO2-deponeringsaktører i oljeindustrien Forklaringsfaktorer Europeiske omgivelser: Samspill EUs klimapolitik-statsstøtteregler-Europeiske trender-markedsutvikling Nasjonal politikk Nasjonale næringers tradisjoner og kultur

4 Dominerende forestillinger I
Politiske organisasjoner i fokus Påvirkning skjer mellom det politisk nivå i EU og de nasjonale parlamenter og regjeringer Forvaltningens kultur/institusjonelle logikk Myndighetene i fokus, ikke nasjonale næringer Forklaring av offentlig politikk og organisering Man tar for gitt og/eller problematiserer i liten grad om eventuelle politiske endringer vil gi samfunnsendringer

5 Dominerende forestillinger II
Goodness of fit EU-politikk vil kun medføre nasjonal endring dersom det er forskjell mellom EU-politikk og nasjonal politikk og/eller tradisjon. EU-påtrykk for endring vil fremme nasjonal endring Mangel på spesifisering av hvordan det Europeisk nivået påvirker Hvilke aktører som aktiviseres nasjonalt problematiseres sjelden Europeisk og nasjonalt nivå fremstilles statisk

6 Nye innsikter I Relasjon EU-nasjonale næringer er viktig
Om næringene forholder seg aktivt til EU-politikken eller ikke kan avgjøre nasjonale effekter Om næringene forholder seg til enkelte deler, eller helheten av EU-politikk, har betydning Både nasjonale myndigheters og næringenes institusjonelle logikk avgjør Energi: Samfunnsøkonomi vs bedriftsøkonomi Bygg: Ingeniørlogikk vs bedriftsøkonomi vs samfunnsøkonomi vs håndverklogikk

7 Nye innsikter II Det politiske nivået er ikke viktigste mottaker av Europapåvirkning Næringene kan endres selv om ikke nasjonal politikk endres Nasjonal politikk kan endres uten at dette fører til at næringene endres Om politikerne engasjeres seint kan de snu effektene av påvirkningen fra Europa

8 Nye innsikter III Likhet mellom det Europeiske nivået og det nasjonale fremmer endringer, ikke omvendt At både EU og norske regjeringer har satte mer ambisiøse mål fremmet endring(fornybar, energisparing) Likhet i energiprodusentenes bedriftsøkonomiske logikk i Norge og Europa fremmet vindkraftendringer Kontrast mellom OED og regjeringens samfunnsøkonomiske logikk hemmet ideen om grønne sertifikater å gi større effekter Kontrast mellom OEDs samfunnsøkonomiske logikk og statsstøttereglene hemmet større endring At EU har engasjert seg mer i fornybar elektrisitet enn i varme har gjort det lettere å skape nasjonale endringer innen varme enn elektrisitet

9 Nye innsikter IV Oversetterne har stor betydning for om organisatoriske endringer oppstår eller ikke Energi: OED oversatte statsstøtte, selskapene oversatte grønne sertifikater Bygg: KRD oversatte i forhold til byggeforskrift, OED oversatte merkeordningen for bygg og statsstøtt Koordingering mellom oversettere kan avgjøre OED og næringen var ikke koordinert verken når det gjaldt statsstøtteregler eller RES-direktiv og dette hemmet større endringer i forhold til vindkraft Det er vanskelig å spesifisere mekanismene bak normativ påvirkning mellom EU og nasjonale næringer, men den skjer

10 Demokratiske paradokser
Regjering og Storting har stor makt Klarte å få energiprodusentene opptatt av varme Stoppet grønne sertifikater Liberalisering kan åpne for politisk styring, men politikerne har problemer med å styre liberaliserte næringer Ingeniør- og samfunnsøkonomilogikker er enklest å ty til politisk Energi: klarer ikke å lage støttesystem for el. Bygg: klarer ikke å lage virkemidler for får ned energiforbruket i næringsbygg

11 Implikasjoner for CANES-partnere I
Aktivt forhold til EU-politikk Kan brukes strategisk, men er sjeldent nok Man må være bevisst hele omfanget av EU-politikk (husk statsstøttereglene!) Ta hensyn til alle sentrale forhold når dere kartlegger det politiske mulighetsrommet Europeisk politikk og utvikling Nasjonal politikk Nasjonal forvaltning

12 Implikasjoner for CANES-partnere II
Ikke bli for oppslukt i favorittløsningen deres Vær oppmerksom på kognitive rammer Egne tendenser til ønsketenkning Forsøk å forstå forvaltningens logikk Forsøk å forstå forholdet forvaltning-politikere Ikke mist fokuset på hva dere vil oppnå Vær åpen for å forhandle frem kompromissløsninger


Laste ned ppt "Påvirkningsparadokser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google