Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elkem Research Prosess IT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elkem Research Prosess IT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elkem Research Prosess IT
Applikasjon : Ressurs Planlegging Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen

2 Prosjektet Vårt prosjekt hos Elkem Eksisterende system
Kravspec til nytt system Prosjekt hos Elkem Oppgave er å lage løsning til ressursplan som skal gi muligheter til å planlegge hvilke prosjekt hver enkelt ressurs skal jobbe. Skal ha mange rapporterings funksjoner med 4 forskjellige grupperoller.  ______________________ Eksisterende system Eksisterende system er lagt i Microsoft Excel som har en del begrensninger, som lav oppløsninger, begrenset muligheter for å registrere flere prosjekter/ansatte, knytte til verk og angi kompetanse, endre informasjon om ansatte/prosjekter/kompetanse, ingen rapporterings muligheter, ikke web-applikasjon, ikke sentralt tilgjengelig, manglende dynamikk. Kravspec til nytt system Registrere prosjekt, knytte den til verk og angi kompetanse, det kan være flere kompetanse på et prosjekt. Mulighet for å registrere ansatt og knytte den til avdeling. Knytte person til prosjekt i begrenset periode med prosentsats. En person kan jobbe med flere prosjekt parellell. Engasjement pr person, gruppe, avdeling, kompetanse, divisjon i en avgrenset periode. _________________________

3

4

5 Planlegging - C# og ASP.NET kurs - Ca 30 timer video - Scrum - Forberedelse til scrum - backlog - planning poker - prioritet - Sprintene  Ingen av oss hadde noen erfaring med C# eller ASP.net og viste drrfot  vi tok en stor riskiko ved valg av dette prosjektet. For at vi skulle kunne lage en applikasjon måtte vi gjennom opplæringsvideoer. Kurset består av 30 timer med video og kan nesten fordobles når vi skal gjøre det samme som kurslederen går igjennom på vår maskin. Derfor ble opplæringen en stor del av prosjektet. Vi valgte Scrum prosjektmetodikk. Dette mye pga vi fikk en forelesing fra pragma, vår arbeidsgiver Elkem bruker scrum og det er hot på markedet.  Gjennom forbredelse til scrum har vi sammen med kunden satt opp en backlog med forskjellige brukerhistorier på de forskjellige brukerreollene. Planning poker for tidsestimering av brukerhistoriene og delt de opp i forskjellig prioritet. Selv har vi delt de forskjellige brukerhistoriene i foskjellige springer med hensyn til prioriterinene fra kunde.

6 Planlegging Kvalitetssikring Risikoanalyse Kvalitetssikring prosess
 Post Project Review  Kommunikasjon med kunde  Test Kvalitetssikring er en samling av rutine. Hjelper å utføre arbeidet riktig og alt som kreves i de ulike aktiviteter blir tatt med. _________________________ Risikoanalyse har som mål å finne hva som kan gå galt under prosjektgjennomføring, og hva vi kan gjøre for å motvirke det. _____________________ Scrum. Styringsmøter ( tett kobinger med kunden for å få tilbakemeldinger om arbeid), kravspec (liste med krav, hva slags system man vil ha, hva det skal kunne gjøre, hvordan det skal virke og hvordan det skal se ut) , kvalitetsplan (beskriver de spesifikke fremgangsmåter, ressurser og rekkefølger av aktiviteter),  kvalitetsplanlegging (er å ha kvalitet som mål og planlegge veien slik at vi når målet). ______________________ Post Project Review er viser på  hva som gikk bra og hva som gikk dårlig i løpet av prosjektet hjelpe å ta de riktige beslutninger og planer, slik at det neste prosjektet går bedre, hjelpe også oppklare misforståelser og andre problemer. Kommunikasjon med kunde-god kommunikasjon med Elkem, Test -  Vi lagde en testplan som blir senere forklart.

7 Utførelse - Opplæring - Lengre tid enn planlagt - Scrum
    - Daglige møter         - oppdatering av backlog  - Tidsestimering     - Møter med kunde         - Prioritet - Testing     - V-modellen     - nedprioritert av kunde Opplæringen tok mye lengere tid enn planlagt derfor kom vi langt bak tidskjema. Vi var ikke på selve kurset og derfor kunne vi ikke få hjelp eller stille spørsmål som de andre kunne. På opplæringen brukte kursleder microsoft database, men Elkem bruker Oracle database. Måtte bruke mye hjelp på forum og andre steder på nettet for å komme videre. Mye funksjonalitet forsvinner og mye må gjøres manuelt. Scrum Vi hadde daglige morgenmøter hver dag Tidsestimeringen på noen av  brukerhistoriene ble noe feil. Dette mye pga det er vår første gang både med scrum og ASP.net og derfor kom det ikke som en overraskelse Prioritet Testing ble nedprioritert av kunden. Han ville heller ha mer funksjonalitet og heller litt feil. Men vi har tester

8 Problemer og Utfordringer
Nytt Scrum ASP.NET Prosjekt med ekstern kunde. Vanskelig Videoopplæring / Tidsestimering Oppdatering av backlogen Arbeidsforhold v/koding En database problem. ASP.NET Ajax og Gaia Ajax. Jquery og Gaia Ajax

9 Applikasjon – teknisk plattform :
Programmeringsspråk Asp.net og C# Utviklings verktøy(IDE) Visual studio 2005(.Net v2.0) Tileggs-programmer (ODT, Resharper og gaia ajax widgets)   Database Oracle

10 Applikasjon – teknisk plattform :
Kodestruktur  4 lags arkitektur(Entitet, data, business og gui) Skriptspråk  Javaskript bibliotek/jquery  Versjons kontroll(SVN)  TortoiseSVN

11 Applikasjon-Brukerroller
Adminstrator  Prosjektleder Gruppeleder Ansatte

12 Applikasjon - Moduler Rapport Gruppe Rapport Avdeling Rapport Divisjon
Liste prosjekt med ansatte Registrer ansatte Registrer, vis, oppdater og slett  et prosjekt på kalenderen

13 Appliksjon - User case Modul: Masterpage Brukerhistorie: En bruke vil logge seg inn for å få tilgang til sine moduler og funksjoner Masterpage Dette er enkelt og greit en slags mal som inneholder de elementer som er felles på et nettsted.Dette er f.eks menyer, design Felles struktur, mulig for flere masterpage

14 Applikasjon - User case
Modul:   - Som gruppeleder skal jeg kunne raportere pr. divisjon i en avgrenset periode, slik at gruppeleder kan få oversikt -  Som gruppeleder skal jeg kunne raportere pr. avdeling pr. uke i en avgrenset periode, slik at gruppeleder kan få oversikt  -Som gruppeleder skal jeg kunne raportere pr.gruppe pr. uke i en avgrenset periode, slik at gruppeleder kan få oversikt

15 Applikasjon - User case
User Case: En gruppeleder vil se oversikt over ressursbruk over pr.divisjon, pr.gruppe og pr.avdeling over en bestemt periode. User Case: En bruker vil importere data fra database til excel. Vis

16 Appliksjon - User case Brukerrolle: Gruppeleder
Modul:  Som ansatt/prosjektleder/gruppeleder/admin skal jeg kunne liste ut prosjektplan over en periode, for å vise oversikt over min arbeidsplan Skal in på Ressurs per. Person velger så ansatt Bangert i en gitt periode. Han prøver da å skrive in datoen med – Velger så en kort periode. Velger så en lang periode. Går in for å se beskrivelse av prosjektet, lukker. Velger da å vise kun de aktive. Går på Vis alle for å se alle personene samtidig.

17 Applikasjon - Use case Brukerrolle:Ansatt
Modul: Registrering, utlisting, oppdatering og sletting på kalenderen   Bruker historie 1: En ansatt skal kunne registrere en til flere prosjekter i en periode. Bruker historie 2: En ansatt skal kunne vise detalj på ressursen,  oppdatere eller slette ressursen.

18 Applikasjon - Use case Brukerrolle:Administrator Modul: Registrer en ansatt Bruker historie: En Administrator skal kunne registrere en ny ansatt.

19 Økt kompetanse Praksis Gruppearbeid Kommunikasjon Vår nytte av faget !
Ronnys - del Økt kompetanse Vi har lært Microsoftplattformen C#, scrum metodikken Praksis,  nære reell arb.situasjon. Gruppearbeid Bedre planlegging, Prosjektstyring, og mer inngående. Har stort sett fungert veldig bra noen heftige diskusjoner har vi hatt, men alltid blitt enige til slutt. (både forskjellig på alder og bakgrunner) vi har vel bare hatt en påminnelse anng. oppmøte, og ble forbedret etter dette. Kommunikasjon selvstendig arbeid som en lærer mye av.

20 Har prosjektet vært en suksess ?
VERDI Leveringstid Budsjett Kravspec Effektive   Kontrollert  Koordinert  Kvalitetsbevisst Overtakelse :)  Effektive   : Hard jobbing. + kvelder(opplæringen). Kontrollert : Brukt bra planleggingsverktøy.Scrum. Koordinert : Gruppa har fungert bra. Kvalitetsbevisst : fokus på kvalitet i prosjektet. Kravspec: vi har utført hele kravspec. Leveringstid : Vi har jo hatt skolens examensdato som leveringstid, iogmed at dette er et "gratis" prosjekt for Elkem. Sånn sett har vi greid og levere innen leveringstiden. Jobbet med applikasjonen helt frem til dagen før examen (Pris: Lav Risiko for Elkem - gratis. (kun ronny som mener)) Overtakelse : Elkem skal viderutvikle videre på applikasjonen. Ny mann (Geir Ugland) tar over det vi har laget.


Laste ned ppt "Elkem Research Prosess IT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google