Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL
Geir Ove Rosvold AITeL / HiST

2 Samhandlingsmetoder Bakgrunn: Innen mange bransjer er det en trend mot
Stor grad av kompleksitet og konkurranse Produktutvikling blir mer og mer multidisiplinær Krav til hurtig produktutvikling og høye kvalitetskrav Økt konkurranse Det finnes mange ulike samhandlingsmetoder for ulike prosjektfaser og –typer, blant annet Integrated Operations (olje- og gassbransjen) Concurrent Engineering (tverrfaglige ingeniørdisipliner) Concurrent Design

3 Moderne produktutvikling
Overordnet mål: Best mulig produkt for kunden og bedre enn konkurrentene (markedsorientert) På kortest mulig tid Til lavest mulig kostnad (uten å gå på bekostning av kvalitetskravene) Prosessorientert Typisk faserinndeling: Idefasen, analysefasen, konseptutviklingsfasen, produktutviklingsfasen, test og verifiseringsfasen, kommersialiseringsfasen Evalueringspunkter mellom hver fase Multifunksjonell Parallell framdrift (ikke seriell) Riktig fokus av de som deltar; rett første gang Hensyn til markedet (kundens behov) Dette kjenner vi blant annet fra Stagegate-modellen og flere andre metoder. Mye av det er også kjennetegn på Concurrent Design (CCD) ?

4 Hva er Concurrent Design (CCD)
Concurrent design er en metode for multidisiplinær samhandling i sanntid i et spesielt tilrettelagt samhandlingsrom En metode for problemløsning av multi-disiplinære problemer på et konseptuelt nivå Resultatet er ofte et ferdig designdokument Metoden forutsetter bruk av eksperter i de ulike disiplinene, en prosess som er definert før sesjonene og IT-baserte ekspertverktøy

5 Hva er Conccurent Design (CCD)
Metoden baserer seg på at det gjennomføres intensive og godt forberedte arbeidsøkter (såkalte sesjoner) der alle nødvendige eksperter og beslutningstagere deltar Sesjonene ledes av en fasilitator Mellom sesjonene utføres både etterarbeid fra forrige sesjon og forarbeid til neste Sesjonene gjennomføres i samhandlingsrommet som er spesielt utstyrt for å støtte opp rundt prosessen

6 Hvordan oppsto CCD? NASA hadde et problem:
Behov for bedre resultater på kortere tid og til lavere pris Problemene måtte avdekkes og forbedringsmulighetene identifiseres Multidisiplinære prosjekter Vanskelige beslutninger Beslutninger uten et helhetlig perspektiv Behov for hurtig og effektiv prosjektgjennomføring

7 CCD - trekanten Mennesker Prosess Verktøy

8 Mennesker Team Beslutningsmyndighet Opplæring Roller
Gode samarbeidsevner og gode formidlingsevner Gode på eget fagområde Gode på å presentere eget fagområde Gode på å forstå andres fagområder Beslutningsmyndighet Opplæring Roller Eksperter Prosjektleder Fasilitator Mennesker Prosess Verktøy

9 Prosess Klart definert prosess med godt beskrevne og veldefinerte delprosesser Godt planlagt og forberedt Avklaring av alle funksjoner, roller, ansvar og verktøy-behov Mennesker Prosess Verktøy Prosessen er svært avhengig av problemet som skal løses og må tilpasses hver enkelt bransje og kalibreres til hvert enkelt prosjekt

10 Verktøy Ekspertverktøy for å kunne gjøre jobben (displinavhengig)
Verktøy for å kunne ta beslutninger i sanntid Verktøy for å visualisere effekten av beslutningene Verktøy for å dele data og gjennomføre samskriving Verktøy for effektiv kommunikasjon internt i rommet og mot eksterne eksperter Mennesker Prosess Verktøy

11 Samhandlingsrommet ved AITeL
Ekspertene skal plasseres hensiktsmessig slik at det støtter informasjonsflyt og samarbeid Mulighet for skjermdeling, informasjonsdeling og samskriving

12 Geir Ove Rosvold AITeL / HiST
Samhandlingsrom Geir Ove Rosvold AITeL / HiST

13 Andre samhandlingsrom
Artikkel: Jan Osburg, Dimitri Mavris: ”A Collaborative Design Environment to Support Multidisciplinary Conceptual Systems Design” Figure 1: Floor plans of PDC (top left, [8]), CDC (top right, [1]) and CDF (bottom, [2])

14 Et litt mindre rom Team I
The NPDT-room Team I The Next Generation Payload Development Team (NPDT) ved JetPropulsion Laboratory

15 Avansert samhandlingsrom
”Collaborative Design Environment” (CoDE) til Georgia Institute og Technology.

16 CoDE Stort antall fagdisipliner.
Mye kommunikasjon ansikt-til-ansikt -> Sentralt plassert møtebord. Rommet er utstyrt med presentasjonsutstyr i form av prosjektorer og interaktive tavler (smart­board). Fleksibel innredning som muliggjør hurtig ominnredning for ulike typer prosjekt Grupperom slik at subgrupper kan jobbe på egen hånd. Moderne utstyr for tradisjonelle videomøter og for videomøter. Nærhet til andre spesialrom.

17 HiST sitt samhandlingsrom
As A3 A1 A4 A2 Bs B3 B1 B4 B2 Cs C3 C1 C4 C2 F1 S1 S2 Ds D3 D1 D4 D2

18 Programvare for svitsjing
Programvare for samme funksjonalitet som video-svitsjen i et ordinært samhandlingsrom. Følgende krav stilles til denne programvaren: Fasilitatoren skal kunne ta skjermbildet fra en hvilken som helst maskin hos ekspertgruppene og vise det på S1 og S2. Fasilitator skal kunnet ta skjermbildet fra en hvilken som helst skjerm og vise på en hvilken som helst storskjerm. Fasilitator skal kunne tildele en maskin i hver ekspert-gruppe vervet som gruppeleder. Gruppeleder skal kunne ta skjermbildet fra en hvilken som helst maskin i gruppen og vise på gruppens storskjerm.

19 Programvare for svitsjing
Ved AITeL brukes to ulike applikasjoner: Netsupport School (se: Egenutviklet programvare ScreenSvitch (mer info senere) basert på vnc (se f.eks.


Laste ned ppt "Samhandlingsmetoder og samhandlingsrommet til AITeL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google