Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT
Prosjektmetodikk Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT

2 Prosjekt Tidsavgrenset oppgave som skal løse en bestemt utfordring innen gitte rammer Tid Kvalitet PROSJEKT Kostnad Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

3 Rollefordeling Prosjektet deles opp i deler/faser, og ulike yrkesgrupper løser spesialiserte oppgaver Prosjektleder er en egen yrkesgruppe, følger prosjektet fra start til mål Kan være underprosjektledere som leder de enkelte delene av prosjektet Prosjekteier (kunde, bedriftens ledelse etc) Styringsgruppe, prosjektlederens ”sjef” Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

4 Gjennomføring av tenkt prosjekt
Prosjektleder funger som rød tråd Forretnings-utvikler skisserer idé, gjør første analyser, lager kravspesifikasjon Arkitekt lager produksjons-spesifikasjon Markedsavdeling gjennomfører markedskampanje Produksjon lager produktet i tråd med spesifikasjonen Salgs- og logistikkavdeling får produktet ut i markedet Analyse av salget; vurdere endringer i produktet eller markedsføringen Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

5 Prosjektfaser Klart avgrensede deler av prosjektet utgjør faser i prosjektet, evt. underprosjekter Parallell vs sekvensiell fremdrift Parallell går raskere, men kan gi mer risiko Avhengigheter mellom fasene fordrer sekvensiell gjennomføring Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

6 Milepæler Ferdigstillelse av de ulike fasene blir hovedmilepæler i prosjektet Må få deadlines! Kan også operere med undermilepæler med tilhørende deadlines Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

7 GANT-skjema Visualisering av prosjektet som tidslinje
Viser når de ulike delene skal være ferdigstilt Identifiserer avhengigheter Skjermbilde fra Microsoft Project: Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

8 Oppstart for studentprosjekt
Identifiser prosjektfaser og sett milepæler Bli enig om deadlines Homogen gruppe – les: ingen spesialister Alle kan gjøre alle oppgaver Med eller uten prosjektleder Arbeidsfordeling Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

9 Eksempel på prosjektplan
Hvis man er firkantet først, så er det enklere å være rund i kantene etterpå Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

10 Overhold deadlines Sprekker en deadline, så sørg for å overholde neste
Du har aldri dårlig tid så lenge neste deadline blir overholdt! Dårlig tid får du når du krymper tiden mellom hver deadline Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

11 Alternative angrepsvinkler
Dette avhenger først og fremst av oppgavens omfang; en masteroppgave er nødvendigvis større enn en prosjektoppgave i markedsføring Studenters kostnad er tidsbruk! Minst kostnadskrevende, men størst risiko, er arbeidsfordeling etter hele faser En fase kan her være et kapittel eller en oppgave Hvis det er en stor gruppe så bør man trolig ha prosjektleder for å sikre overlevering Gir mindre læringsverdi for den enkelte Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen

12 Husk! Et studentprosjekt kan sprekke på kvalitet (karakter) og kostnad (timer), men dere har ikke som opsjon å sprekke på leveringstid! Tid Kvalitet PROS-JEKT Kostnad Jørgen Brannstorph Økonomiutdanningen


Laste ned ppt "Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google