Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Elsie Brenne, kst folkehelsesjef, ØFK En gylden mulighet (?) Om forskrift, veileder, oversikt og folkehelsearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Elsie Brenne, kst folkehelsesjef, ØFK En gylden mulighet (?) Om forskrift, veileder, oversikt og folkehelsearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Elsie Brenne, kst folkehelsesjef, ØFK En gylden mulighet (?) Om forskrift, veileder, oversikt og folkehelsearbeid

2 •Forskrift om folkehelsen •Veilederen •Hva gjør andre •FHI •NOVA / Ungdata •Hva har vi i Østfold •Levekårskartlegging på sonenivå i Fr.stad og S.borg •Kvalitetssikring av data, bruk og misbruk av statistikk 2

3 Forskrift om oversikt over folkehelsen §4. Løpende oversiktsarbeid –Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt ……. §5. Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år –Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet…….. § 6. Opplysninger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt –Folkehelseprofiler og statistikkbank § 7. Fylkeshelseundersøkelser –FHI skal gjøre maler tilgjengelig –Fylkeskommuner bør benytte disse 3

4 Veilederen; •Arbeidstittel; «Fra god oversikt til god folkehelse» •Pedagogisk verktøy – ikke juridisk bindende •Ferdig før påske, ikke høring 4

5 5

6 a)Befolkningssammensetning Eksempler på spørsmål/parametre:Kilder  Folketallet som helhet, aldersgruppering, kjønn. Sammenligning med nabokommuner og fylke.  Spesiell vekst eller reduksjon innen enkelte aldersgrupper eller bestemte områder. Erfaringstall de senere år samt prognose framover.  Årlige fødselsrater, netto inn/utflytting. smnl. nabokommuner, om mulig flytting internt i kommunen, stabilitet visse boområder mv.  Beskrivelse av bosetting i ulike kommunedeler, tettsteder, byer  Forholdet og trend yrkesaktive aldersgrupper vs. øvrig befolkning  Antall enpersonshusholdninger vs. nabokommuner og fylke  Fordelingsprofil – sosial ulikhet. Beskrivelse by/land, ulike kommunedeler  Etniske sammensetning og utviklingen av denne. Tabell, beskrivelse, ev. kort om opprinnelsesland  Vurdering om det er en betydelig samisk befolkningsgruppe med spesielle utfordringer*  Folkehelseinstituttet (FHI)  SSB  NAV  Fylkeskommunale planer  Kommunale planer  Samiske fag- og forskningsmiljø 6

7 •Utallige kilder til statistikk; –Hva trenger vi av statistikk –Hva er egnet / uegnet –Vi må produsere statistikk på subjektive data –Hvordan bruker /tolker /analyserer vi –Hvordan presenterer vi – slik at det ikke misbrukes eller misforstås –Hvem er brukere av vår presentasjon 7

8 Hva gjør andre ? •Oppland; undersøkelse blant kommunene om hvilke behov de har for støtte •Oslohelsa; vrir fokus over fra sykdom til friskfaktorer, utfordrende med indikatorer •Agder; testversjon av oversiktsdokumentet på nett kommer snart. Legger også inn data fra Udir, jobber med indikatorsett på «det gode livet» •Hordaland; skårer kommuner og plotter på kart 8

9 Hva gjør andre - forts; •Nordland; oversiktsdokument til politisk behandling i juni, samler statistikk, prioritering av data, ikke analyse (?) •Vestfold; alle kommuner gjennomfører Ungdata, fk støtter opp med analysehjelp. •Nord-Trøndelag; oversiktsdokument basert på HUNT, sterkt sykdomsfokus, 203 sider (!) Grunnlag inn i gjeldende planstrategi. 9

10 Hva gjør andre – forts. Mye parallelt arbeid – –Kan vi etablere noe felles på teknologisk basis –Kan vi etablere noe felles på undervisning og kompetanseheving Felles frustrasjon rundt indikatorer/variabler – Bør vi ha sterkest fokus på de positive påvirkningsfaktorene ? Indikatorer for det gode liv – for hvem ? Hdir; vent litt med fylkesundersøkelsene. 10

11 Hva gjør FHI ? •Folkehelseprofiler for fylkene – arbeides med nye profiler i 2013 –FHI vil ha innspill –Fylkesprofiler – ikke nok å legge sammen kommunetall –Tall knyttet til samferdsel, næringsstruktur, opplæring trengs –Behov for å kunne sammenligne seg med andre fylker og landet som helhet 11

12 12

13 Hva gjør FHI ? •Fylkeshelseundersøkelser; –Norgeshelsa.no –Tall på kommunenivå, aggregeres opp –Lager maler for fylkeshelseundersøkelser –Levekårsdata; kosthold, fysisk aktivitet, rus, tobakk, egenopplevd helse, sosial støtte, psykisk helse … –Ønsker innspill –Hvordan gjennomføre ? 13

14 Statistikkbank; 14

15 15

16 16

17 17

18 Våre vurderinger; •Vi trenger data til vårt fire-årige oversiktsdokument i 2015 •Spørsmålene «problemfokusert» – det vi gir oppmerksomhet, får oppmerksomhet •Ønsker fokus på positive faktorer vi kan gjøre noe med •Ungdata evalueres og spørsmålene revideres i 2013 •Vi venter med å anbefale til vgs ! 18

19 Skole (6 sp), regelbrudd (23 sp) Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året - de siste 12 månedene? Hatt en voldsom krangel med en lærer Blitt sendt ut av klasserommet Blitt innkalt til rektor for noe galt du har gjort Skulket skolen 19 Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året − de siste 12 månedene? Tatt med deg varer fra butikk uten å betale Klort eller lugget noen Vært i slåsskamp hvor du har brukt slag eller spark Vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen (f.eks. kniv) Truet til deg penger eller ting Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Brutt deg inn for å stjele noe Stjålet penger eller ting fra noen i familien din Stjålet penger eller ting fra en venn eller nær bekjent Brukt hasj eller marihuana Brukt andre narkotiske stoffer

20 Hva har vi i Østfold ? •Østfoldhelsa 2004 •Ungdomsundersøkelsen 2008 •Heprogress helseprofil 2011/12 •Østfold Analyse •Levekårskartlegging på sonenivå i to største kommuner •Andre kommunale kartlegginger 20

21 Egenvurdert helse Andelen (%) som upplever sin hälsa som bra eller mycket bra •Andelen personer som upplever sin hälsa som god minskar med ökande ålder, framförallt bland män med lägst utbildningsnivå. •Fler av de med högst utbildning rapporterar om god hälsa. 21 MennKvinner

22 Hvor vil vi ? •Et «oversiktsdokument» som er klart til arbeidet med planstrategiene høsten 2015 •Et effektivt, ressurssparende og kvalitativt godt samarbeid mellom kommunene og fk 22


Laste ned ppt "1 Elsie Brenne, kst folkehelsesjef, ØFK En gylden mulighet (?) Om forskrift, veileder, oversikt og folkehelsearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google