Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Oppvekst og kultur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Oppvekst og kultur"— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.2010 Presentasjon Oppvekst og kultur
Georg Lønning Daglig leiar Jan Lodden Styreleiar Langevåg Bygdatun Elin Tryti Styreleiar Langevåg Idrettsbygg

2 Langevåg Bygdatun Intensjonene var et bygg for bygdefolket Stod ferdig i 2005 Finansiert i hovedsak med aksjer av bygdefolket, og lokalt næringsliv Tilskudd i fra Bømlo kommune på 8 mill som er ca 10% av investeringskost

3 Hva betyr Bygdatunet for Langevåg:
Et samlingspunkt Et sted å være for ungdommen Økt aktivitet i bygda Økt variasjon i aktiviteter Flere muligheter når det gjelder arrangementer

4 Hva består Bygdatunet av :
Idrettshall Treningsrom Kultursal Ungdomsklubb Skytebane Kafé Butikk Bank Legesenter Tannlege Fysioterapeut Kontorer Kino

5 Hvordan er Bygdatunet organisert:
Bygdatunet er delt i Langevåg Idrettsbygg AS og Langevåg Bygdatun AS , butikken er seksjonert ut som egen del Langevåg Idrettsbygg AS Idrettshall med 2 sett garderober Skytebane med elektroniske skiver Buldrerom Ungdomslokaler Samt del av fellesarealer Langevåg Bygdatun AS Kontorer utleid til Eidesvik AS & Eidesvik Invest Legesenter Fysioterapeut Tannlegekontor Kafé Kultursal Bank

6 Antall ansatte 15 ( hel & deltid)
Langevåg Bygdatun AS Antall ansatte 15 ( hel & deltid) Driftsresultat per : Renteutgifter per : Resultat per : Bank innskudd : Langsiktig gjeld : ( hvorav er Langevåg Idrettsbygg sin del av gjeld) Kortsiktig gjeld :

7 Langevåg Idrettsbygg Langevåg idrettsbygg er et selvstendig ikke kommersielt selskap Selskapet eies i hovedsak av lag og organisasjoner Alle lokalene som Idrettsbygg disponerer er berettiget tippemidler I Idrettsbygg er det lagt ned betydelige mengder dugnad både under byggefasen og nå i driftsfasen.

8 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Finansiering: Tippemidler, aksjer eigd av lag og organisasjoner, tilskudd og lån Drifts inntekter Leieinntekter fra skole og idrettslag Leieinntekter ved arrangement Status 2009 underskudd på ,- Hovedårsak til underskudd er finanskostnader pga lån som forskutterer tippemidler

9 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi Inge Ansatte
Driftsresultat per : Renteutgifter per : Resultat per : Bank innskudd : Langsiktig gjeld : ( hvorav er utestående tippemidler) Kortsiktig gjeld :

10 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Tippemidler : - Søknadene på tippemidler aktive i fra 2002. - Har mottatt 7 millioner kroner over 3 år. - Pr i dag 3 søknader fra 2002 som fortsatt er aktive. skytebane ,- sosialrom ,- buldrerom ,- Tippemidlene har helt fra starten av vært finansiert med lån, noe som har påført selskapet betydelige finanskostnader

11 Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Tippemidler forts : Kriterier : *Holde fast på prioritering: Langevåg Idrettsbygg er det anlegget som har stått lengst på lista men allikevel ikke fått utbetalt alle midler *Ferdige anlegg skal prioriteres: Langevåg Idrettsbygg er det anlegget som pr i dag har stått ferdig lengst men allikevel ikke fått utbetalt alle midler *Anlegg som fremmer bredde i aktivitetstilbudet skal prioriteres Buldrerom, sosialrom og skytebane styrker bredden i anlegget

12 Langevåg Idrettsbygg Tippemidler : - Søknadene på tippemidler aktive i fra 2002. - Har mottatt 7 millioner kroner over 3 år. - Pr i dag 3 søknader fra 2002 som fortsatt er aktive. skytebane ,- sosialrom ,- buldrerom ,- Tippemidlene har helt fra starten av vært finansiert med lån, noe som har påført selskapet betydelige finanskostnader

13 Langevåg Idrettsbygg – Driftstilskudd
Tildelt tippemidler i 2006 og 2007 på til sammen ,- i juli/august Forsinket utbetaling av tippemidler i 2006 og 2007 Ikke utbetalt fra kommunen før i slutten av november samme år- Påførte Langevåg Idrettsbygg ekstra renteutgifter på vel ,- Selv om vi fikk 8 mill i i tilskudd i ”si tid” og kommunen betaler årlig leie for idrettshall og ungdomsklubb, betyr ikke dette at kommunen har rett å påføre Idrettsbygg ekstrakostnader i forbindelser med sen utbetaling av tippemidler?

14 Langevåg Bygdatun AS Forskjellsbehandling ?:
Bremnes Il får gratis trening i hall for barn under 12 År Bømlo  IL og Rubb IL får Ikke. Skal det ikkje være like vilkår for alle Idrettslaga i kommunen?

15 Langevåg Bygdatun AS og Langevåg Idrettsbygg AS
Oppsummering : Et flott bygg som skaper aktivitet og trivsel Idrettsbygg har økonomiske utfordringer Tippemidler: her må Idrettsbygg prioriteres! Utgifter påført idrettsbygg av Bømlo Kommune må kompenseres for. Like vilkår for alle idrettslag i kommunen når det gjelder trening i hall for de under 12 år

16 Takk for oss! Langevåg Bygdatun AS Langevåg Idrettsbygg AS Elin Tryti
Jan Lodden Georg lønning


Laste ned ppt "Presentasjon Oppvekst og kultur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google