Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomi. Økonomi Økonomi Salgsbudsjett - Viser en oversikt over det totale salget, og hvordan dette varierer fra mnd til mnd. Budsjettet varer gjerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomi. Økonomi Økonomi Salgsbudsjett - Viser en oversikt over det totale salget, og hvordan dette varierer fra mnd til mnd. Budsjettet varer gjerne."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Økonomi

3 Økonomi Salgsbudsjett - Viser en oversikt over det totale salget, og hvordan dette varierer fra mnd til mnd. Budsjettet varer gjerne et helt år Driftsbudsjett - Viser en oversikt over virksomhetens samlende inntekter og utgifter. Kalkuler og budsjetter over en tre års periode. Likviditetsbudsjett - Har som formål å vise om virksomheten har nok penger til å betale løpende utgifter, en oversikt over pengestrømmen. Budsjettet viser med andre ord driftskapital behovet fra måned til måned, samtidig trenger virksomheten sikkerhetskapital som reserve for å møte uforutsette kostnader.

4 Salgsbudsjett 1 år Produkt / tjeneste Antall Pris pr. Jan Feb Mar Apr
Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Sum Antall Pris pr.

5 Driftsbusjett 3 første år i hele 1 000 kroner 1 år 2 år 3 år
Salgsinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER Variable kostnader: Råvarer, komponenter Lønn til ansatte, inkludert sosiale kostnader Andre variable kostnader SUM VARIABLE KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (DB) (sum inntekter – sum variable kostnader) Faste kostnader: Faste lønnskostnader inkl. sosiale kostnader Husleie Strøm Telefon/porto Markedsføring Reiser Forsikring Regnskapsføring Revisjon Avskrivninger Andre faste kostnader SUM FASTE KOSTNADER DRIFTSRESULTAT (dekningsbidrag – faste kostnader) Finanskostnader/finansinntekter RESULTAT (overskudd eller underskudd)

6 LIKVIDITETSBUDSJETT (i 1000 kr)
Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Innbetalinger på salg Andre innbetalinger Nye lån Sun innbetalinger Vareleverandører Markedsføring/reklame Regnskapsføring/revisjon Lønn/skattetrekk Feriepenger Arbeidsgiveravgift Porto/telefon Reiser Forsikringer Andre utbetalinger daglig drift Merverdiavgift Forskuddsskatt Renter lån Avdrag lån Sum utbetalinger Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse Likviditetsendring i måneden (sum innbetalinger – sum utbetalinger) Likviditetsbeholdning ved månedens slutt

7 Maler Maler ligger på under valget Maler

8 Noen spørsmål dere må tenke på
Hvordan finansierer dere utvikling, produksjon, markedsføring og lansering? (investor/ lån etc) Hvordan skal dere få dette? Hvor lange skal en evt investering vare? Hva kan dere tilby de som dere får penger fra? Hvilke kostnader vil dere pådra dere i en utvikling og lanseringsfase? Hvordan kan dere redusere kostnadene? Hvilke og hvordan? Hvor kommer inntektene fra? Når regner dere med overskudd? Antall år osv Sett opp en liste på inntekter og kostnader Liste over fallgruver dere må ta hensyn til


Laste ned ppt "Økonomi. Økonomi Økonomi Salgsbudsjett - Viser en oversikt over det totale salget, og hvordan dette varierer fra mnd til mnd. Budsjettet varer gjerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google