Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO

2 Fakta – informasjon - mål Tanker – ideer - visjoner Spørsmål
Agenda Fakta – informasjon - mål Tanker – ideer - visjoner Spørsmål Behov for gode ambassadører! Behov for lokale initiativ! Flytte vinterferien i 2016 – mulig ?

3 Youth Olympic Games – IOCs nye storsatsing
Bringe OL tilbake til røttene Aktualisere OL for en ny generasjon Sport, kultur og utdanning på OL-programmet

4 #Lillehammer2016 12.000 akkrediterte 1100 deltakere: 15 – 18 år
10 dager i deltakerlandsbyen

5 Vi skal lage nye minner for en ny generasjon
Lillehammer 1994 Lillehammer 2016 De gode minnene…. … sitt eget DNA

6 Noe helt annet – men likevel likt
Lillehammer 1994 Lillehammer 2016 Budsjett + 7,3 mrd (1994) ~0,5 mrd (2010) Ny infrastruktur Arenaer, vei, bane +++ Deltagerlandsby Deltagere ~1700 ~1100 Grener 7 7 Øvelser 61 ~65 Tilskuere Enorm folkefest (Innsbruck) TV-tid Direkte i alle kanaler 12 timer direkte (Innsbruck)

7 Sentrale føringer «Egne» føringer For – av – med unge
Før – under – etter Idrett – kultur – læring «Egne» føringer UOL – et mål i seg selv UOL – en del av noe mye «større» – utvikling av norsk idrett Vår «arv»: Kompetanse og erfaring – samt… «Ikke hoppe over gjerdet der det er lavest ….» Et «samfunnsoppdrag» Tilby et «mulighetsrom»

8 Vi er fortsatt i starten av planleggingsfasen
IOCs RAMMEVERK Vi er fortsatt i starten av planleggingsfasen Operational planning Foundation planning Operational readiness Operations Legacy Thank you for visiting us Look forward to a couple of intense but interesting and enlightening days for us Today; overview of the project, were are we, and focus on some parts: governance, venues, CEP, communications and YOV. Tomorrow, on the road and visit the venues. Tight schedule – but hope to get good discussions, also outside the meetings. A good working relationship with IOC essential to us Started less than two months ago – still trying to get up to speed In the foundation planning phase of the project. Understanding and reviewing the Lillehammer 2016 bid / application and making the strategic overall project foundation.

9 Så langt har organisasjonskomiteen jobbet langs tre akser
… Skape visjoner … Skape en organisasjon … Skape relasjoner …. og litt planlegging … Our work the first two months – divided in three main tasks: Creating visions: To build the strategic platform Create an organization: Build team and routines Creating relations: Meet stakeholders and create relations to build on for the next years

10 Operasjonalisering av strategisk retning
Visjon Verdier Løfter Arrangementside Målbilde Konsepter/ delstrategier Konsepter/ delstrategier Konsepter/ delstrategier Konsepter/ delstrategier Konsepter/ delstrategier Gjennomføringsplaner

11 Sport: Olympiske idretter med noe nytt
SKISKYTING BOB / KJELKE CURLING ISHOCKEY SNOWBOARD Langrennscross i 2016? Ferdighetskonkurranser i ishockey Curling med gutter og jenter på samme lag Stafett i aking Stafett med både langrenn og skiskyting Fellesstart skøyter Kortbaneløp med lag fra ulike nasjoner SKØYTER SKI

12 I kjente omgivelser

13 Kultur og læring på OL-programmet
OLYMPISMEN Kultur og utdanning (læring) er en integrert del av YOG-konseptet Målgrupper: Utøvere, trenere,foreldre, frivillige, skoleelever, besøkende +++ Skal være en“Once in a liftetime” –opplevelse med fokus på læring og utveksling Skal leve før, under og etter lekene - mye digitalt Fokus på aktiviteter – IKKE klasseromsundervisning… SOSIALT ANSVAR PERSONLIG UTVIKLING HELSE OG LIVSSTIL KOMMUNIKASJON

14 En OL-dag i 2016… SPORT LÆRING KULTUR

15 Av – for - med unge Idrett Kultur Læring Før Under Etter

16 Av – for - med unge i praksis
Design Studenter fra Høgskolen i Gjøvik Filmer Elever fra medielinja ved Gausdal vgs Miljø Masterstudenter fra NTNU Idrett Rådgivergruppe fra NTG Lillehammer Innsikt Marked, sosmedia, frivillighet: HiL, HiG, NiH

17 Strategisk Plattform for Lillehammer 2016

18 Løfter

19

20

21

22

23 verdier

24 Rå & ydmyk leken & målrettet

25 Visjon: Spreng grenser. Skap morgendagen.

26 Spreng grenser. Skap morgendagen.

27 En levende Olympisk arv
Ny deltakerlandsby vil se dagens lys på Stampesletta. Etter lekene blir dette 300 studetnboliger. 60 av disse er til NTG-elever. Utenfor studiesesongen kan disse brukes av unge utøvere som trener på Lillehammer. Men det er flere muligheter – kunne man ha sett på muligheten til å ha et olympisk senter for ungdomsidrett på Lillehammer? Vi vet og at Høyskolene i Gjøvik og på Lillehammer ser for seg muligheter for en høyteknologisk medielab der tv/multimedia-produksjon av vintersport. IOC investerer 140 millioner kroner i arrangementet – deriblant 108 mill til deltakerlandsbyen Oppgradering av anleggene. Involvering av ungdom og studenter fra regionen i prosjektet. Høgskolene i regionen har funnet et konkret samarbeidsprosjekt

28 YOG skal bidra til Ungdomsløftet i idretten:
Redusere frafall, og få unge til være fysisk aktiv lengre Øke fokus på fysisk aktivitet blant barn og unge Økt fysisk aktivitet

29 YOG skal bidra til Morgendagens olympiere Unge trenere Unge ledere
Unge arrangører Unge frivillige

30 YOG skal bidra til Lillehammer-regionen:
Utvikle og styrke regionen som vintersportsdestinasjon Samle idrettsrelatert kompetanse i et senter for Olympic Legacy Økt samarbeid mellom institusjoner og organiasjoner i regionen Styrke og øke etterbruken av OL-anleggene Muligheter for spesialisering innen idrett og utdanning

31 Idrett, kultur og læring omfavner Lillehammer 2016 – før, under og etter (ikke uttømmende)
IDESKISSE Før Under Etter 2014-Februar 2016 26. feb – 6. mars 2016? Mars OL-sertifiserte skoler - Folkehelse og fysisk aktivitet Fakkelstaffet Rekruttere frivillige «Oppstart CEP-aktiviteter» Bidra til å oppfylle idrettens behov/ ambisjoner, jfr ledere, trenere, frivillige …? Skoler besøker Lillehammer Sport & arrangement læringsaktiviteter Kultur- og læringsprogram (CEP) Seremonier Ungdomsfestival Frivillige – erfaring og motivasjon Olympic legacy senter, videreføring av «CEP-moduler» Nye frivillige

32 «OL-sertifiserte skoler» vil ha krav til fysisk aktivitet og undervisningsinnhold
IDESKISSE Gi skolene en mulighet til å bli «Ungdoms-OL sertifisert» Motta diplom utarbeidet av LYOGOC Deles ut av ordfører e.l. En invitasjon av noen/alle elever/lærere til Lillehammer lekene i Billige/gratis billetter til utvalgte øvelser, ta del i læringsprogrammet, oppleve «verdens kuuleste ungdomsfestival» Et «fadderbarn» - en utøver i lekene i 2016 – knyttes opp mot internasjonal skole - kanskje.. DAGLIG FYSISK AKTIVITET Innføring av 40min/1 time fysisk aktivitet om dagen for alle – to alternativer: a) Tilsvarende Søndre land u-skole: Dvs min 40 min fysisk aktivtet hver dag – for alle – «enkelt og uklomplisert» b) Koples opp mot prosjektet «Unge aktive mot UOL» (dr. Grundt) – del av «forskningsprosjekt med bredt sammensatt styringsgruppe. 60 min fysisk aktivitet daglig – noe mer oppfølging. LÆRING Gjennomføre et undervisningsopplegg/prosjektarbeid knyttet til de olympiske idealer Utvikles av «ledende lærekrefter» pva LYOGOC – nettbasert Tilpasset dagens «skolerute» (eksisterende fag, for eksempel i 7 trinn, 9. trinn og 12. trinn) Godkjennes av Kunnskapsdepartementet/høyere nivå ARRANGEMENT – FOR, AV og MED UNGE Planlegge og gjennomføre «Skolens OL-dag» e.l. Fokus på lavterskel og mestring – deltakelse – begeistring – alle vinnere .. Elever i «alle roller» Konsept Hva gir en sertifisering Hva kreves?

33 Miljø – hvordan bygge legacy?
IDESKISSE Miljø – hvordan bygge legacy? For å skape en olympisk arv på miljøsiden ala 1994, så må vi tenke lenger enn «planken» PLANKEN - Et olympisk arrangement som er miljøvennlig i alle aspekt Miljøstrategi utvikles sammen med studenter ved NTNU

34 Norge er unikt posisjonert til å bygge et arrangement langs tre akser
IDESKISSE Norge er unikt posisjonert til å bygge et arrangement langs tre akser Lillehammer har unike anlegg og en arv fra 94 lekene Norge har en sterkhistorie som vintersportsland «Den norske idrettsmodellen» med fokus på allsidighet og bredde vekker stor begeistring i IOC Idrett Et olympisk arrangement med ungdom fra 70 land samlet rundt disse tre elementene vil kunne påberope seg å være viktig – og Norge er unikt posisjonert til å klare det Norge har en internasjonal stilling som fredsnasjon Nobelprisen setter Norge årlig på verdenskartet med fredsfokus Nansen fredssenter med sterkt lokal befestning og en interessant kobling særlig mot ex Jugoslavia Fred Lillehammer OL satte nye standarder for miljø og bærekraft Førte til at miljø og ble innlemmet som den tredje pilar i det olympiske charter Norge internasjonalt kjent som en forkjemper i klimaspørsmålet Miljø

35 Idrett – fred og miljø – CEP og festival
IDESKISSE Idrett – fred og miljø – CEP og festival Målbilde Idrett Hvordan kombinerer vi disse tre dimensjonene inn i et arrangement? Kan vi tenke større enn at miljø og fred «kun» er bærende tema i et kultur og læringsprogram for deltagerne? Internasjonal deltagelse Banebrytende kultur- og læringsprogram Ungdomsfestival Miljø Fred

36 Ideskisse: Egne konferanser innen fred og miljø under lekene (1/2)
Ideskisse - Egen fredskonferanse Samle 100-talls ungdom fra år til en konferanse med «fred- og dialog» som hovedtema Søke sterk internasjonal deltagelse, enten fra samme land som deltar i OL, eller bredere Sterkt faglig innhold med fokus på fred og forsoning Mulige ideskisser for innhold inkluderer: Benytte kobling til Sarajevo-OL og la en delegasjon derfra fortelle om veien til fred, og hvordan man i dag studerer sammen med personer hvis foreldre skjøt på hverandre – diskutere hvordan dette kan overføres med ungdom fra dagens konfliktområder En utdeling av «Ungdommens fredpris» En dag av lekene har status som «Peace day», da dette er overordnet tema, og idrettsutøverne, freds- og miljøungdommene samles i fredsrelaterte aktiviteter

37 Ideskisse: Egne konferanser innen fred og miljø under lekene (2/2)
Ideskisse - Egen miljøkonferanse Samle 100-talls ungdom fra år til en konferanse med «miljø/bærekraft/klimaendring » som hovedtema Søke sterk internasjonal deltagelse, enten fra samme land som deltar i OL, eller bredere Sterkt faglig innhold med fokus på miljørelaterte spørsmål – trolig klimaendring som det mest relevante Mulige ideskisser for innhold inkluderer: Forsøke å skape enighet om en «Ungdommens Kyoto-protokoll», der ungdom blir enige om ambisiøse utslippsmål Utdeling av «Ungdommens miljøpris» Foredragsholdere av internasjonal klasse for å være med å fjerne tvil om realiteten i klimaendringene og aktualisere temaet ytterligere En dag av lekene har status som «Climate change day», da dette er overordnet tema, og idrettsutøverne, freds- og miljøungdommene samles i aktiviteter for å øke forståelsen og bevisstheten for miljø/klimarelaterte spørsmål Kan avholdes på Strand Hotel Gjøvik Sammen med Gjøvikhallen på Gjøvik gård rett over gaten et svært velegnet konferansesenter

38 IDESKISSE Passer svært godt inn for å lage arrangementet til et samlende regionalt/nasjonalt prosjekt «Innlandet/Mjøsregionen» under lekene «Idrettsbyen» Idrettskonkurranser skjer i alle byer Deltagere på fred- og miljøkonferansene har mulighet til å oppleve idrettskonkurranser med sine jevnaldrende på topp internasjonalt nivå Mjøsområdet blir en smeltedigel for ledende ungdom innen disse tre pilarene – der alle har muligheten til å delta i en spennende ungdomsfestival på kveldstid - Verdens ledende ungdom innen idrett – kultur og miljø samlet rundt Mjøsa CEP Ungdomsfestival «Klimabyen» «Fredsbyen» Dette er utenfor «bestillingen», men mulig hvis «noen» vil!

39 Hva skal til for at dette kan realiseres?
IDESKISSE Hva skal til for at dette kan realiseres? LYOGOC tilbyr en arena og en «en gang i livet» mulighet til å realisere dette Kan imidlertid ikke ta rollen som arrangør for de to konferansene Må identifisere eksterne tredjeparter som er interessert i å realisere dette målbildet Eksterne arrangører må ha betydelig kredibilitet og internasjonal gjennomslagskraft I tillegg bør eksterne tredjeparter forsøke å få konferansene anerkjent av andre, eksempelvis FN LYOGOC og IOC kan bidra til å åpne viktige dører LYOGOC har begrenset med finansiering til å løfte dette – men her kan det være mulig å skaffe ekstern finansiering dersom opplegget er godt

40 Lillehammer2016.no


Laste ned ppt "Formannsskapssamling 12. april 2013 Atle Roll-Matthiesen CEO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google