Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor FRIBU FRIBUs visjon: ”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere” FRIBU = FRIkirkens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor FRIBU FRIBUs visjon: ”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere” FRIBU = FRIkirkens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor FRIBU FRIBUs visjon: ”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere” FRIBU = FRIkirkens Barn og Unge FRIBU-arbeidet er misjonsarbeid - Barna og de unge skal bli sett og møtt - Barna og de unge skal bli kjent med eldre ungdom og voksne som 'vet på HVEM de tror' Viktige forutsetninger for å være en FRIBUleder - Å være glad i denne aldersgruppa - Å kunne kommunisere sin livstolkning og sin troshistorie ærlig og enkelt Å modellere et liv - ikke et ideal 1000 krs spørsmålet Hvordan formidle at Jesus er relevant for livet?

2 Status FRIBU-arbeidet høst ’12 Konfirmantarbeidet: 17 konfirmanter, pastor og 3 voksne ledere + 3 unge ledere Speiderarbeidet: Ca. 30 speidere, aldersgruppe: 7-15, 8 ledere, samling hver/2. hver uke Foreldrekafe arrangeres når flokk og tropp er sammen på Isesjøbråten - oppmøte fra 0-12 Familiekoret – Fullhals: Ca. 55 medlemmer, aldersgruppe: 0-60+, ledere: dirigent og pianist + styre på 4 personer, øvelse 2. hver uke Søndagsskolen: 5-10 deltakere, aldersgruppe: 3-10, 4 ledere, samling nesten hver søndag Footsteps: Ca. 10 deltakere, aldersgruppe: 10-14, 1 leder, samling 1 g/mnd

3 Status FRIBU-arbeidet forts. høst’12 U: (ungdomssamling) 20-30 på møtene, ledere: 4 ungdommer, samling 2 g/mnd Six Wings Gospel: Ca. 30 på øvelsene, ledere: dirigent og band + styre, øvelse hver uke Ung: leder: Gjennomført to ganger - vår ’11 og ’12, planlegges vår ’13, i regi av FRIBU Østfold Vår ’11 og vår ’12 deltok tre av menighetens unge, opplegget består av 7 undervisningssamlinger og 7 mentorsamtaler – kandidatene nomineres av FRIBU-leder/leder i virkegrenene Hver andre uke deltar 100+ barn og unge på ett eller flere arrangement i Sarpsborg Frikirke

4 Status FRIBU-arbeidet forts. høst ’12 Bønnefaddere: FRIBU er i ferd med å etablere et system med forbedere /faddere på tvers av generasjonene – ordningen skal omfatte: • de ulike gruppene/aktivitetene - kor, speider, ungdomssamling… • de unge som er engasjert som ledere og ønsker en personlig forbeder • de unge som nylig har flyttet fra byen

5 Slik presenterer U seg for sine faddere U er menighetenes virkegren for ungdom i alderen 13 år og oppover. Vi samles ca annenhver fredag, normalt i kirka. Dette skoleåret er vi fire ungdommer på 18 år som har ansvar for samlingene. Vi lager program, inviterer andaktsholdere/holder andakt, ordner med mat og tar et spesielt ansvar for å se og møte de som kommer. På første samlingene i høst har det vært mellom 20 og 40 ungdommer i kirka. Det er en veldig bra oppslutning og det ser ut til at folk trives. U er jo en del av FRIBU-arbeidet og visjonen for arbeidet er derfor klar. ”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere” For å gjøre visjonen litt enklere og mer praktisk, men beholde det samme innholdet, har vi følgende motto for U. ”Se og bli sett" Vårt mål er å få ungdommer på vår alder og yngre enn oss til å komme til kirka. Her prøver vi å passe på at de trives, får høre om Jesus og blir kjent med noen som har Jesus som en del av sin hverdag. Mange av dem som kommer vet veldig lite om Jesus og kjenner han enda dårligere. Vi håper at de skal oppleve seg sett, - både av oss andre som er der og av Jesus. Vi mener at U er et viktig arbeid for menigheten, vi tror det kan bety noe for de/oss som deltar og vi synes det kan være utfordrende å være ledere og modeller. Derfor ønsker vi å engasjere noen i vår foreldre- og besteforeldregenerasjon til å be for samlingene, for de som deltar og for oss ledere. Be om at U må bli et sted der noen skal få oppleve at Jesus kan bety noe i deres liv. Takk for at du engasjerer deg, det betyr mye for oss! Hilsen Jon, Johannes, Stine og Ingvild + FRIBU leder Torhild

6 Det er ”stilling ledig” i speideren og i søndagsskolen • Er du glad i denne aldersgruppa • Synes du det er viktig at barn og unge blir sett og møtt • Har du lyst til å formidle liv og tro ærlig og enkelt Ta kontakt med FRIBU-leder, Torhild Finstad (98220301) FRIBU-arbeidet er og vil alltid være basert på frivillig innsats og engasjerer for tiden ca. 30 personer som ledere, musikere og styreedlemmer – men vi trenger flere…

7 Menigheten skal ansette en Ungdomspastor/-arbeider i minst 50 % stilling Lederrådet arbeider på oppdrag fra menighetsmøtet med stillingsbeskrivelse og ansettelse – nedenfor finner du noen av de mest aktuelle momentene for stillingsbeskrivelsen: • Delta i/lede konfirmantarbeidet • Følge opp og utruste lederne i de ulike virkegrenene • Ha et spesielt fokus utvikling og oppfølging av unge ledere • Være menighetens representant i Ung: leder • Arbeide med å få unge/unge voksne inn i gudstjenestene generelt, kanskje med spesielt fokus på noen gudstjenester • Støtte de unge lederne i U – være til stede i miljøet • Etablere en ny møteplass for de mellom 10 og 15 Den FRIBU-ansatte skal delta på flere arenaer – for å skape trygghet, tydelighet og sammenheng


Laste ned ppt "Hvorfor FRIBU FRIBUs visjon: ”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere” FRIBU = FRIkirkens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google