Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC
Anders E. A. Dahm Oslo universitetssykehus

2 Vi står overfor den største endringen i antikoagulasjonsbehandlingen på 60 år

3 Farvel Warfarin?

4 Disposisjon Studier Farmakokinetikk Praktisk bruk

5 Aktuelle medikamenter
Dabigatran (Pradaxa) – hemmer trombin Rivaroxaban (Xarelto) – hemmer faktor Xa Apixaban (Eliquis) – hemmer faktor Xa Edoxaban – hemmer faktor Xa

6 Indikasjoner Venøs trombose: Rivaroxaban
Atrieflimmer: Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban Profylakse ortopedisk kirurgi: Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban

7 Antikoagulasjonsbehandlingens 1. og 2. naturlov
Lov 1: Antall blødninger er proporsjonal med graden av antikoagulasjon Lov 2: Antall tromboser er omvendt proporsjonal med graden av antikoagulasjon

8 Venøs trombose OR VT Fox 2012 BMJ

9 Profylakse kne/hofte protese
OR symptomatisk VT Gomez-Outes 2012 BMJ

10 Atrieflimmer Dentali 2012 Circulation

11 Hjerneblødning ved AF behandling
Dabigatran: OR 0.35 (0.26 – 0.49) Apixaban: OR 0.42 (0.31 – 0.59) Rivaroxaban: OR 0.66 (0.47 – 0.92) Total: OR 0.46 (0.39 – 0.56) Dentali 2012 Circulation

12 Farmakokinetikk Warfarin Dabigatran Rivaroxaban Apixaban LMWH
Tid til max effekt 3-5 dager 1 time 2.5-4 timer 3 timer 3-5 timer Halveringstid 40 timer 12-14 timer 7-11 timer 12 timer 3-7 timer Utskilling i nyrene 80 % 35 % 25 % Ja/Nei

13

14 Dosering Venøs trombose Atrieflimmer Profylakse ortopedi:
Rivaroxaban: 15 mg x 2 i 3 uker, så 20 mg x 1 Atrieflimmer Dabigatran: 150 mg x 2, eller 110 mg x 2 (eldre) Rivaroxaban: 20 mg x 1 Apixaban: 5 mg x 2 Profylakse ortopedi: Dabigatran: 220 mg x 1, startes innen 4 t etter kirurgi Rivaroxaban: 10 mg x 1, startes 8 t etter kirurgi Apixaban: 2.5 mg x 2, startes t etter kirurgi

15 Hva skal man tenke på ved forskrivning av NOAC?
Nyrefunksjon Alder Leversykdom Transaminaser over 2 x referansegrense Blødningstendens Anamnese INR, APTT

16 Medikamentinteraksjoner
Hemmere og indusere av CYP3A4 og P-glycoprotein Dabigatran (P-glycoprotein) Anbefales ikke: Ciklosporin, itrakonazole, ketokonazole, tacrolimus Amiodarone, verapamil, quinidine, claritromycin, rifampicin, St. Johannes urt Rivaroxaban (CYP3A4 og P-glycoprotein) Anbefales ikke: Azole-antimykotika, HIV protease hemmere Claritromycin, eryromycin, fenytoin, carbamazepin, phenobarbital, rifampicin Apixaban (CYP3A4 og P-glycoprotein) Alle de nevnte Andre antikoagulantia, platehemmere, NSAIDs

17 Overgang til og fra LMWH/warfarin
NOAC erstatter neste dose LMWH eller omvendt Warfarin: Detaljert oppskrift i Felleskatalogen

18 Hvem skal ha NOAC? Personlige preferanser Ustabil INR Ustabil klinikk
Ikke kontraindikasjoner Bivirkninger

19 Klinisk oppfølging Informere pasienten Kliniske kontroller
Kontrollere nyrefunksjonen

20 Veien videre Klinisk erfaring Fase IV studier Registerstudier
Rapportere bivirkninger Også av warfarin og LMWH

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google