Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P R E S E N T A S J O N.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P R E S E N T A S J O N."— Utskrift av presentasjonen:

1 P R E S E N T A S J O N

2 Agenda // Hvem er vi Referanser Kostnadselementer Hvordan arbeider vi
- Analysefase - Servicefase Hva har vi oppnådd Oppsummering

3 Goldberg Partners // Vår virksomhet omfatter rådgivning, utvikling og administrasjon av skade-, person- og pensjonsforsikring. Våre medarbeidere skal ha høy forsikringsfaglig kompetanse og lang erfaring fra forsikrings- og finansmarkedet. Vår virksomhet skal være bygget på tillit, kvalitet, service og nære kundeforhold

4 Organisasjon // Styreformann Mats Mitsell (60) Vice President SAS
Sjef for SAS operative divisjon Sjef for SAS Cargo Linjeflyg AB Fraktsjef og grunder av Jetpakk CEO Amadeus / SMART Travelink AB Grunder

5 Referanser // Vårt primære satsingsområde er mellomstore og store kunder innenfor privat og offentlig sektor. Blant våre referansekunder finner man hotellkjeder, eiendoms- selskaper, sikkerhet-/vaktselskaper, transportfirmaer, teknisk industri, betongvarefabrikker, sportskjeder, plastbåtproduksjon, oppdrettsanlegg, møbel- produksjon, fylkeskommuner, kommuner

6 Kostnadselementer // Administrasjon Poliseproduksjon Forvaltning
Skadebehandling Reassuranse 55% Påvirkbare kostnadselementer 45% Underwriting - Variabel 50% Reassuranse - Variabel 15% Vekst i premier og erstatninger

7 Analyse // Plassering Metode Evaluering Analyse

8 Service // Affinity I P M S Grunnpakke Risk Management Skadeservice

9 Hva har vi oppnådd // Referanser Besparelse Risikobærere AIG Allianz
Chubb City Group Codan Gerling if… Gjensidige Inter Hannover KLP Lensforsikringar Locton Loyds Munich Re Nemi Storebrand Swiss Life Vesta Winthertur Zurich I 2007 hadde gjennomførte vi Ca 20 analyser. Resultat: Gj.besparelse: % Største besparelse: 73% Minste besparelse: 23% Vilkår: Tilsvarende eller bedre Service: Serviceprogram Goldberg Partners herunder Risk Survey Report fra risikobærer.

10 Hvorfor // Målrettet, engasjerte og tilgjengelige medarbeidere
Medarbeidere med nasjonal og internasjonal erfaring Økonomisk solid Høy kvalitet på service Oppnår gode og langsiktige resultater Insurance Portfolio Management System

11 Takk for oppmerksomheten Samarbeidsavtale Megler Klient
Gøteborg Megler Kunde Takk for oppmerksomheten

12 Hyperlinker

13 METODEOVERSIKT FOR ANALYSE SKADE- OG PERSONFORSIKRING
Fase Hva Hvorfor Hvordan Når 1 Tilpasning av metodeverktøy Tilpasse metode-verktøyet til kundens organisasjon og systemer Sikre felles refe-ranseramme for arbeidet Tilpasse maler, rutiner og dokumentstruktur Tilpasning gjøres i for-bindelse ved oppstart 2 Definere mål for oppdrag Identifisere hva som skal være resultatet for oppdraget på en konkret og målbar måte Nødvendig for å sikre fornuftig fremdrift, velge team m.v. Møte med kunde mht. å vurdere oppdrag mot strategiske behov hos kunde Målsetting defineres normalt i starten av et prosjekt 3 Identifisere krav og forventninger Avtale krav til løsning, prosess, fremdrift m.v Sikre videre prosess Gjennomføre møte med kunde, befaring av risiko, bruk av eksterne rådgivere m.v. Gjennomføres i starten av prosjektet gjerne ved forhånds-definerte mile-pæler 4 Definere prosess Identifisere hensikts-messig prosess basert på oppdrag, mål-setting, krav og forventninger Øker kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i gjennomføring Analyse av oppdrag, krav målsetting, og for-ventninger skjer med kunde Gjennomføres når man kjenner rammene for prosjektet 5 Innhente faktainfor-masjon Identifisere informasjonsbehov og kilder samt systematisere Faktisk innsikt og for-ståelse er vesentlig for at vi kan gi gode og konkrete råd Innhenting av dokumenter, møter med kunde, og uavhengige kilder. Etter at rammene og prosessen er lagt.

14 Analyse / Evaluere // Fase Hva Hvorfor Hvordan Når 6
Analyse og vurdere Analysere muligheter, utfordringer Usikkerheter Systematisering av fakta Analyse av fakta, risiki og muligheter mot relevante forutset-ninger, mål, krav og forventninger Revidere mål Sikre at gjennomføring fører til maksimal måloppnåelse Konkludere Varierer av oppdragstype. Ledes og utføres av ansvarlig partner i GP med tungt forsikringsfaglig tilsnitt Når man vurderer at faktiske forhold m.v. er tilstrekkelig kartlagt. Vil i mer komplekse prosjekter regel-messig skje vekselvis med innhenting av informasjon 7 Gjennomføre Realisere målet ved å implementere resultatet av analyser og vurderinger Oppnå målsetting Avhengig av oppdrag 8 Evaluere Verifisere om målsetting, krav og forutsetninger ble oppfylt og om forventninger til GP oppfylles Lære og forbrede prosesser og metodeverk Møte eller skriftlig oppsummering Ved større oppdrag ved avslutning av analysefase SERVICEFASE

15 Grunnpakke // a) Partner b) Servicemanual
c) Forvaltning, herunder avtalekontroll, analyse, fornyelse, årsrapport d) Porteføljeovervåkning og avtalekontroll e) Daglig support i forsikringstekniske spørsmål f) Goldberg Newsletter g) Personalforsikringsbrosjyrer til ansatte h) Kvalitetshåndbok(er) Sjåførhåndbok

16 I P M S // Vi tilbyr et avansert og brukervennlig porteføljeforvaltningssystem som gir bruker en totaloversikt over: Portefølje og porteføljereguleringer Vilkår og sikkerhetsforskrifter Historikk Skader Rapportering Kontaktpersoner Betalingsservice m.v.

17 Skadeservice // Vår skadeserviceenhet (service 24) kan tilby følgende tjenester: Skaderådgivning - Vilkår og sikkerhetsforskrifter sett i forhold til avtale og policy - Utarbeidelse og implementering av skade- og melderutiner - Juridiske tjenester - Tilgang til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor og takstmann b) Skaderegistrering c) Skadeoppfølging d) Skadeoppgjør e) Utarbeidelse av skadestatistikk, vedlikehold og arkivering d) Kontroll av reassuransekrav e) Regress

18 Risk Management // Hensikten med skadeforebyggende arbeid ?
S k a d e p r o s e n t Premieutvikling 20 40 60 80 100 120 140 Reduserer risikoen for premieøkning Redusere skaderisiko Bedre skadehistorikk Vårt RM konsept tar utg. pkt. i Risiko for avkortning og kostnader ved skadeoppgjør Redusere kostnader knyttet til egenandeler ved skader Redusere antall skader herunder småskader Redusere risiko for andre risikorelaterte kostnader som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Øke kriseberedskap Sikre forbedring og godt miljø i egen organisasjon

19 Affinity // Biltype Årsmodell Kjørelengde Km.stand Dekning
Tekniske data Biltype Årsmodell Kjørelengde Km.stand Dekning Spesifikasjon Volvo XC70 AWD 2008 16000 pr. år Ny A + K + UL + L Premieberegning 2008 Ved skadefri kjøring 2009 2010 2011 Ønskes tilbud på andre forsikringer Ta kontakt Tekniske data Spesifikasjon Premieberegning Villa Hjem-/Innbo Fritidsbolig Ulykke Reise


Laste ned ppt "P R E S E N T A S J O N."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google