Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnar Allgot Generalsekretær Diabetesforbundet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnar Allgot Generalsekretær Diabetesforbundet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnar Allgot Generalsekretær Diabetesforbundet
Samfunnsøkonomiske kostnadsvurderinger ved behandlet og ubehandlet diabetes

2 Situasjonen nå Diabetesepidemien ute av kontroll
Hvert 10. sekund….hvert 20. sekund Diabetes i media Diabetes på stortinget og i departementene Diabetes i helsetjenesten Bjørnar Allgot, mars 2012

3

4 Hva er diabetes? Forhøyet sukkerinnhold i blodet som skyldes mangel på insulin eller insulinresistens Diabetes er flere sykdommer Diabetes er en alvorlig kronisk sykdom som øker i utbredelse Representerer ett av det 21. århundres største helseproblemer i verden Risikofaktorene for type 2-diabetes øker dramatisk Diabetes kan føre til hjerte-kar-sykdom, nyresvikt, blindhet, fotamputasjoner og for tidlig død Mange har type 2-diabetes i mange år før det oppdages Anne Mette Bjørnar Allgot, mars 2012

5 Bjørnar Allgot, mars 2012

6 Bjørnar Allgot, mars 2012

7 Diabetes- en verdensepidemi
285 millioner har diabetes 344 millioner har nedsatt glukosetoleranse Det er over 6 millioner nye tilfeller i verden pr år Det er 4 millioner dødsfall pga diabetes pr år ”Diabetes blir eldre og yngre” ”Det AIDS har vært de siste 20 år, vil diabetes bli i de neste 20” (Paul Zimmet) Bjørnar Allgot, mars 2012

8 Antall med diabetes i verden (millioner)
Denne svære økningen er basert på hva vi vet om hyppigheten i dag (og det er gjort mange undersøkelser), forandringer som er ventet i alderssammensetningen, og graden av urbanisering. I utviklingsland er det slik at det er meget mer type 2 diabetes i byene enn på landsbygda. Hvis behandlingen også bedres, så diabetikere lever lenger i 2010 enn i dag, vil det bli enda flere. Hvis hver diabetiker har to nære slektninger,(type 3 diabetikere) blir det 700 millioner mennesker i år hvis liv er påvirket av diabetes, eller over 10 % av jordens befolkning i 2010. Bjørnar Allgot, mars 2012 9

9 Diabetes i Norge Det er personer med diabetes i Norge - antallet øker er udiagnostisert Hver 10. pensjonist har diabetes Det er 1200 barn/unge under 15 år med diabetes Norge er på verdenstoppen i barnediabetes Bjørnar Allgot, mars 2012

10 Diabetes Krever at du kan mestre kompliserte prosesser i kroppen dager i året Varer resten av livet Krever egenomsorg, behandling og opplæring En alvorlig sykdom man kan lære seg å leve godt med En sykdom man kan gjøre noe med Bjørnar Allgot, mars 2012

11 Folk med diabetes er ulike Dårlig samvittighet
Skyld og skam ved type 2-diabetes Bjørnar Allgot, mars 2012

12 Bjørnar Allgot, mars 2012

13 Diabetesomsorg Bjørnar Allgot, mars 2012

14 Læring Opplæring er like viktig som behandling
Læring Opplæring er like viktig som behandling Bjørnar Allgot, mars 2012

15 Bjørnar Allgot, mars 2012

16 Hvorfor ser vi en økende forekomst?
Type 1 Arv/genetikk Miljø Bedre diabetesbehandling Type 2 Økende befolkning Økende alder i befolkningen Bedre diabetesbehandling – økt levealder hos personer med diabetes Mindre fysisk aktivitet i befolkningen Endret kosthold Bjørnar Allgot, mars 2012

17 Den gang da verden var enklere, var de rike fete, de fattige tynne, og gode mennesker var opptatt av å gi mat til de sultende. Nå, i store deler av verden, er de rike slanke, de fattige fete, og gode mennesker bekymrer seg over fedmen. Bjørnar Allgot, mars 2012 The Economist, 2003

18 Bjørnar Allgot, mars 2012

19 Komplikasjoner Øyne (retinopati) Nyrer (nefropati) Nerver (nevropati)
Mikrovaskulære Øyne (retinopati) Nyrer (nefropati) Nerver (nevropati) Stiv hud, stive ledd og stramme håndflater med knuter Makrovaskulære Hjerte- karsykdom Slag Fotproblemer Her ser vi på de forskjellige komplikasjonene. Bjørnar Allgot, mars 2012

20 Bjørnar Allgot, mars 2012

21 Diabetes og komplikasjoner
Hjerte- og karsykdom 2-3 ganger økt risiko for koronarsykdom 2 ganger økt dødelighet ved hjerteinfarkt 5 ganger økt risiko for hjertesvikt Øyne Hyppigste enkeltårsak til ervervet blindhet i aldersgruppen under 65 år Amerikansk studie: etter 20 års varighet har nesten alle pasienter med type 1-diabetes og mer enn 60% av pasienter med type 2-diabetes noen grad av retinopati Nyrer Nevropati Finsk studie: 8 % ved diagnosetidspunkt, 42 % etter 10 år Føtter 1000 underbensamputasjoner årlig Personer med diabetes har 34 ganger økt risiko for amputasjon Føtter Diabetiske fotsår (Marcus Gürgen) HOVEDBUDSKAP: En bedre forståelse av patofysiologi og risikovurdering av hver enkelt pasient vil kunne forhindre diabetiske sår og amputasjoner Pasienter med diabetiske fotsår bør henvises raskest mulig til et diabetisk fotteam Behandling av diabetiske fotsår er vanskelig og krevende, men tverrfaglig tilnærming kan forbedre resultatene Fra NSAM: I Sverige har man redusert forekomsten for store amputasjoner fra 6,7 til 1,5 per 1000 diabetikere per år ved en systematisk organisering av fotterapitilbudet for personer med diabetes Bjørnar Allgot, mars 2012

22 Bjørnar Allgot, mars 2012

23 Forebygging av type 2-diabetes
Livsstil reduserer/bremser utvikling av type 2-diabetes Kina: Da Quing-studien: 577 personer med NGT Livsstilsendring ga 50% risikoreduksjon Finland: Diabetes Prevention Study 522 personer med NGT Livsstilsending ga 58% risikoreduksjon USA: Diabetes Prevention Program 3234 personer med NGT Livsstil og metformin ga 58% risikoreduksjon Bjørnar Allgot, mars 2012

24 Bjørnar Allgot, mars 2012

25 Bjørnar Allgot, mars 2012

26 Bjørnar Allgot, mars 2012

27 Bjørnar Allgot, mars 2012

28 Ulike former for aktivitet
Bjørnar Allgot, mars 2012

29 Bjørnar Allgot, mars 2012

30 Fårebygging? Bjørnar Allgot, mars 2012

31 Å ska’n kute for når’n itte har no’ ærend
Bjørnar Allgot, mars 2012

32 Kostnader ved diabetes
Diabetes koster det norske samfunnet 4-5 milliarder kroner årlig. 70-80% av det vi bruker på diabetes går med til å behandle komplikasjoner Bare 20-30% går med til å forebygge komplikasjonene Kostnadene øker, antallet øker Bjørnar Allgot, mars 2012

33 Kostnader ved diabetes med og uten komplikasjoner
Type 1 diabetes Type 2 diabetes 6559 € 8409 € 12x 25x 12x 25x AML Kangas 2001 uten komplikasjoner med komplikasjoner Bjørnar Allgot, mars 2012

34 Bjørnar Allgot, mars 2012

35 Det er godt dokumentert at:
det lønner seg å forebygge/utsette diabetesdebut det lønner seg å identifisere risikopersoner tidlig det lønner seg å forebygge/utsette komplikasjoner Bjørnar Allgot, mars 2012

36 175.000 med uoppdaget diabetes
Farlig Utvikler komplikasjoner Diabetesrisiko.no på trykk, på nett Samarbeid med fastlegene og apotekene Vekke den norske befolkning Bjørnar Allgot, mars 2012

37 Bjørnar Allgot, mars 2012

38 Bjørnar Allgot, mars 2012

39 Fotamputasjoner I Norge foretar vi over 1000 fotamputasjoner årlig på personer med diabetes Det er ikke kø for å amputere Hver amputasjon koster over 1 million Det burde være kø for å forebygge dette Bjørnar Allgot, mars 2012

40 Bjørnar Allgot, mars 2012

41 er som å stoppe klokka for å spare tid
Å ikke forebygge…. er som å stoppe klokka for å spare tid Bjørnar Allgot, mars 2012

42 Bjørnar Allgot, mars 2012

43 Bjørnar Allgot, mars 2012


Laste ned ppt "Bjørnar Allgot Generalsekretær Diabetesforbundet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google