Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAU Møte 3. september 2013 Velkommen Registrering ved døren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAU Møte 3. september 2013 Velkommen Registrering ved døren."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAU Møte 3. september 2013 Velkommen Registrering ved døren

2 Agenda 1.Generell informasjon om FAU, arbeidsform og struktur 2.Konstituering av nytt FAU  Valg av FAU lederteam  Valg av kasserer 3.Valg av FAU grupper og gruppeledere 1.Trafikk og sikkerhet 2.Kommunikasjon 3.Miljø og trivsel 4.Pedagogikk og strategi 4.«Morgenfuglene» ved Kaja Irgens 5.Orientering fra driftsstyret ved leder Morten Ruud 6.Orientering ved rektor Leif Ersnes  «Voksne skaper vennskap – sammen» 7.Eventuelt

3 Hvorfor FAU? Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen www.fug.no

4 FAU skal Sikre reell medvirkning fra foreldrene Fremme foreldrenes fellesinteresser Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Samarbeide med andre FAUer Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen www.fug.no

5 Hvordan? Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle foreldrene ved skolen Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen www.fug.no

6 Arbeidsform og struktur Mål: “Marienlyst grenda – et godt sted å være” Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet. FAU på Marienlyst består av: Valgt lederteam (2 personer) En FAU representant fra hver klasse Kasserer – Arbeidsgrupper Innkalling (møte 1. «mulige» tirsdag i hver måned) – Faste punkter Orientering fra rektor Orientering fra driftsstyret Gruppearbeid Rapport fra arbeidsgruppene – Spørsmål/innspill til rektor – Saker til eventuelt Møteregistrering Møtereferater

7 Skoleåret 2012/2013 FAU ved Marienlyst jobbet bl.a. med følgende saker: «Snuoperasjon» juleball «Morgenfuglene» Trafikksikkerhet - Kirkeveien Nytt ordensreglement – høringsuttalse Nye permisjonsordninger – høringsuttalelse Muntlig høring i ungdomsskolen – høringsuttalelse «Lusekampanje» 10. trinn «avslutning» Nye inntaksregler – høringsuttalelse 17. mai arrangement

8 Sak 2. Konstituering av nytt FAU Valg av FAU lederteam Valg av kasserer

9 Sak 3. Valg av FAU grupper og gruppeledere Trafikk og sikkerhet Kommunikasjon Miljø og trivsel Pedagogikk og strategi

10 Trafikk og sikkerhet Forslag til arbeidsoppgaver: 1.Oppfølging «Morgenfuglene» 2.Oppfølging bom i Tusentrippen 3.Utarbeide rutine sammen skolen for rapportering av for eksempel trafikklys som er ute av drift 4.Trafikk – og risikovurdering på skolen, i skolens nærliggende områder og i forbindelse med aktiviteter på og utenfor skolen 5.Natteravning

11 Kommunikasjon Forslag til arbeidsoppgaver: 1.Informasjonsfolder Marienlyst skole 2.Skolens hjemmeside 3.Fronter 4.FAU “Eget arbeidsområde” på skolens nettverk – informasjonsoverføring

12 Miljø og trivsel Forslag til arbeidsoppgaver: 1.Juleball 2.Skolehagen 3.Hvordan integrere alle? 4.FAU rom – dugnad 5.17. mai arrangement 6.«Internasjonal matdag» i august/oppstart nytt skoleår

13 Pedagogikk og strategi Forslag til arbeidsoppgaver: 1.«Forventningsdokument» 2.Temamøter for foreldre – «trinntema» – Eks. 8. trinn «Unge og rus» 3.Yrkesmesse for 10. trinn med foreldre 4.Bli kjent tur for 8. trinn i løpet av 2. skoleuke 5.Vedtekter for FAU 6.Informere om FAU på førskoledagen 7.Deltakelse i strategisk plan for skolen

14 Sak 4. “Morgenfuglene” Kort informasjon ved Kaja Irgens

15 Sak 5. Orientering fra driftsstyret

16 Sak 6. Orientering ved rektor – «Voksne skaper vennskap – sammen»

17 Sak 7. Eventuelt

18 Neste FAU-møte Tirsdag 8. oktober Takk for oppmøte Vel hjem


Laste ned ppt "FAU Møte 3. september 2013 Velkommen Registrering ved døren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google