Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014
Kreftpasienter: aktivitet og trening Begrensninger og kontraindikasjoner Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014

2 Fysisk aktivitet VS Fysisk trening
”All kroppslig bevegelse som resulterer i en vestentlig økning av energiforbruket” (Bouchard 1994) FYSISK TRENING ”Fysisk aktivitet som gjentas regelmessig over tid med målsetting å forbedre form, prestasjon eller helse”

3 Noen må ”pushes” Andre må bremses

4 Hvordan bruker vi begrepene?
Hvor burde vi ”legge lista”? Hva er pasientens utgangspunkt? Hva er pasientens målsetting?

5 Generell gevinst av trening:
Jmf handlingsplan for fysisk aktivitet

6 Tidlig diagnose og behandling har sin pris!
Fatigue Smerter Lavt immunforsvar Vekttap/økning Nevropati Lymfødem Urinlekkasje Angst/depresjon Redusert muskelstyrke Redusert hjerte og lunge kapasitet Nedsatt fysisk, - emosjonell og -sosial funksjon Nedsatt livskvalitet

7 Langtidseffekter etter kreftbehandling
Økt risiko for: Kronisk tretthet Hjerte og karsykdommer Overvekt Diabetes Osteoporose Sekundærkreft Jmf de generelle treningsgevinstene en får frå trening: dette er lidelser som er vanlige i samfunnet forøvrig, når vi vet at kreftpasienten er ekstra sårbar til å utvikle slike tilstander burde det skape ekstra drive og motivasjon til å forebygge.

8 Hvorfor blir pasienten fysisk svekket?
Hvor kan vi være med å påvirke?

9 Kunnskapsbasert praksis
Aktivitetshåndboken Helsedirektoratets generelle retningslinjer Amerikanske guidelines Et ”ungt” forskningsfelt med mye aktivitet: en rekke større og mindre studier med varierende kvalitet og tyngde

10 Hva trenger vi å vite om kreftpasienten?
Kreftdiagnosen og ev. spredning Spredningsmønster Type behandling Øvrig sykdomshistorie Bivirkninger Aktivitetsnivå før sykdom Livssituasjon forøvrig

11 Er treningen avhengig av diagnose?
Brystkreft Prostatakreft Blærekreft Lymfekreft Myelomatose Ben og bløtvevskreft Leverkreft Leukemi Hudkreft ØNHkreft Glioblastom Bukspyttkjertelkreft Ovariekreft Testiskreft Tarmkreft

12 Fatigue Utmattelse utover det normale Vanlig under og etter behandling
Often del av et symptomcluster som omhandler smerte+ kvalme. Smerte+ kvalme fins det medisiner mot (med varierende effekt) – fatigue har vi ingen konktret pille mot men med effektiv behandling av andre symptomer og bivirkninger er det større sjanse for at en kommer i mål på fatigue. Fatigue Utmattelse utover det normale Vanlig under og etter behandling Ukjent årsak – sammensatt Tilpasset trening kan redusere fatigue!

13 Når skal kreftpasienter bedrive fysisk aktivitet?
(Kreftforebygging ) Under kreftbehandling Etter kreftbehandling

14 http://www.youtube.com/watch?v=ph6Gd2Cg4 gc&feature=player_detailpage
pLP65I

15 Kreftpasienter har effekt av trening under behandling på
Aktivitetsnivå Kondisjon Muskelstyrke Kroppsvekt Kroppsfett Hemoglobin Generell funksjon Humør Angst og selvrespekt/selvbilde Økt livskvalitet Økt toleranse for behandling?

16 Kreftpasienter har effekt av trening etter behandling på
Aktivitetsnivå Kondisjon Muskelstyrke Kroppsvekt/Kroppsfett/BMI IGF-1 Humør Forvirring, mental kapasitet Bedret selvbilde Mindre fatigue Mindre behandlings bivirkninger Økt livskvalitet Redusert sjanse for tilbakefall?

17 Hvordan skal kreftpasienten trene?
Utholdenhetstrening Styrketrening Balanse Bevegelsestrening Funksjonell trening Meningsfull aktivitet

18 Hva ønsker vi å påvirke? Muskler, sener, sirkulasjon, skjelett/brusk, hjerte, lunge Vev tilpasser seg belastning Ulikt vev har ulike terskler for nydanning Ulikt vev har ulik restitusjonstid Funksjon! NB! Restitusjon kan ta lengre tid for en kreftpasienten

19 Utholdenhetstrening God utholdenhet gir god arbeidskapasitet
Gir større overskudd til å mestre hverdagen Organer: lunger, hjerte, blod/blodårer, muskler Man må trene på minst 60% av maks hjertefrekvens for å påvirke utholdenheten …. Men helst ikke over anaerob terskel…. Eller? Kontinuerlig arbeid eller intervaller

20 Utregning av maxpuls Tredemølle minutter oppvarming, øke 1km/t pr min, til total utmattelse 220-(alder x 0.7) Andre forslag?

21 Styrketrening Styrke trengs i all bevegelse en utfører: stå, reise seg, kle på seg osv. 1RM = det meste en klarer i en enkelt repetisjon Treningsbelastning regnes ut fra % av 1RM Dvs 80% av 1RM = 4 repetisjoner 60% av 1RM = 12 repetisjoner Under 40% (dvs over 15 repetisjoner) er ikke styrketrening Hva er det da og skal vi drive med det? Gjerset 2006, Tjelta m.fl 2010

22 NB! Muskelstyrke er avgjørende i alt en skal foreta seg – muskelstyrke burde derfor trenes parallellt med utholdenhet En forbrenner mer når muskelmassen øker For stor belastning kan medføre betennelser Muskler har timers restitusjonstid, hos kreftpasienten gjerne lengre!

23 Funksjonelt og meningsfyllt
Individuell tilpasning Avgjørende for videreføringen/compliance Størst verdi ift livskvalitet

24 Når bør en være forsiktig med fysisk trening ?
Feber over 39 grader Stor sykdomsfølelse Lave trombocytter, under 10 Sterkt nedsatt immunforsvar Kraftig anami hb <8g/dl Blødninger Forverring av smerter Skjelettmetastaser…. Tverrsnitt…. Alvorlig fatigue Forverring av lymfødem Stor hjertesvikt Bruk sunn fornuft

25 Hjertesvikt Cardiotoxisk cytostatika
Symptomer kan dukke opp både underveis og lenge etter avsluttet behandling Bestråling av thorax: kan også gi hjerteskade Forebyggende behandling bør vurderes for enkelte grupper (ACE-hemmer og betablokker) Obs ift tung styrketrening Obs ift graviditet Gulati m flere 2013

26 Oppsummering Stor utvikling på forskningsfeltet
Generelle retningslinjer fra helsedirektoratet gjeldende Mangler fortsatt studier: på andre diagnoser enn brystkreft på menn På styrketrening Kvalitative og livskvalitetsorienterte

27 Bruk grunnleggende treningsprinsipper
Kreftpasienter kan trene på ”samme” måte som friske, men en må ta hensyn til eventuelle bivirkninger/restriksjoner samt lengre restitusjonstid Bruk grunnleggende treningsprinsipper


Laste ned ppt "Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google