Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn
Hanne Bertnes Råheim Mars 2014

2 Komplikasjoner Vena cava superior syndrom DVT, LE Hyperkalsemi
Neutropen feber/infeksjon/sepsis Malign pericardvæske Blødnigner Ødem/lymfødem Skjelettmetastaser Truende tverrsnittslesjon

3 Skjelettmetastaser Mest vanlig hos ca mamma, prostata, renis, lunge og myelomatose Hematogen spredning I hovedsak lokalisert i akseskjelettet og proksimalt i appendiculærskjelettet Ofte ledsaget av en inflammatorisk komponent Sjelden direkte årsak til forkortet levetid

4

5 Symptomer og tegn på skjelettmetastaser
Smerter 80% Nedsatt bevegelighet 65-75% Fraktur 10-20% Truende tverrsnitt Medullakompresjon, cauda equina <5% Nedsatt benmargsfunksjon 50% Hyperkalsemi 10-15%

6 Mulige konsekvenser og komplikasjoner ved skjelettmetastaser
Smerter Nedsatt bevegelighet Patologisk fraktur Tverrsnittslesjon Kompresjon av nerver Hypercalsemi Fortregningsreaksjoner i benmarg (anemi, trombocytopeni, leukopeni)

7 Osteolytisk vs osteosklerotisk
Vanlig hos bl.a ca renis, myelomatose, ca pulm Osteoblastaktivitet utslått Størst bruddfare Vanskeligere billeddiagnostikk Osteosklerotisk Nydannelse av ben Særlig bløtvevskomponent Hyppigst hos ca prostata

8 Skjelettmetastaser og fysioterapi
Vær obs ved nyoppståtte smerter hos pasient med kjent kreftsykdom Varierende smerteintensitet, gnagende, hvilesmerter Undersøkelse ved påvist metastase: Innhent aktuell informasjon; journal, smerte, funksjonsnivå, behov for hjelp/avlastning, behandling Kartlegg restriksjoner Vær obs hvis nevrologiske symptomer

9 Skjelettmetastaser kontraindikasjoner og forsiktighet
Unngå testing av passive bevegelsesutslag og testing av muskelstyrke på affisert ekstremitet Unngå rotasjoner i affisert ben når det vektbærer Vurder behov for analgetika før mobilisering Litt smerter tillatt, men skal ikke vedvare Følg alltid retningslinjer fra ortoped/onkolog mht belastning Vær forsiktig med massasje og manuelle teknikker på strålefelt under behandlingen og 2-3 uker etter avslutta strålebehandling. (Lymfødembeh enda lengre!) Vær obs/meld endringer og økte symptomer

10 Målsetning ved skjelettmetastaser
Avhenger av helhetsbildet… Eks: Lindre smerte Forebygge fraktur, ev rehabilitere etter fraktur Stimulere til meningsfull og trygg aktivitet Forebygge negative konsekvenser av immobilitet Bedre/vedlikeholde/optimalisere funksjon

11 (Truende) tverrsnittslesjon
Kan forekomme ved alle typer kreftsykdom Ulike mekanismer Hematogen spredning til virvelcolrpus eller ryggtaggene Direkte infiltrasjon gjennom foramen Metastaser til epiduralrommet Ca 20% av pasienter med skjelettmetastaser opplever medullakompresjon i sykdomsforløpet 45-80% kan ikke gå ved diagnosetidspunkt

12

13 Truende tverrsnitt Krefttyper og lokalisering
Cervikalt 10% Thorakalt 70 % Lumbalt/sakralt 20% Ca mamma 29% Ca pulm 17% Ca prostata 14% Lymfom 5% Myelomatose 4% Ca renis 4% Sarkomer 3% Andre

14 (Truende) tverrsnitt Symptomer
Rygg/nakkesmerter Kan være belteformet Hvilesmerter Pareser Sensibilitetsforstyrrelser Blæreparese Nedsatt sphincterfunksjon

15 Ø-hjelp ved tverrsnittslesjon
Umiddelbar oppstart av sterioder Behandling skal helst starte innen 24 t Faktorer som er avgjørende for ev. kirurgi og strålebehandling: Grad av nevrologiske utfall Kreftsykdommens omfang Symptomenes progresjonshastighet Billeddiagnostikk Kreftformens strålefølsomhet Tidligere strålebehandling Allmentilstand Leveutsikter

16 Tverrsnittslesjon Fysioterapi
Jmf undersøkelse ved skjelettmetastase! Spesielle hensyn ved undersøkelse Nevrologisk funksjon Respirasjon Funksjon Målsetning ved behandling: Begrense skadeomfang Bedre/vedlikeholde/optimalisere funksjon Begrense negative konsekvenser av ev. immobilitet

17 Tverrsnittslesjoner: Kontraindikasjoner og forsiktighet
Mobilisering iht angitt retningslinje Ev korsett eller krage etter retningslinje Unngå rotasjoner i aktuelt område Hvis stabilt kan og bør pasienten mobiliseres Vær obs ved /meld endringer/forverringer Sjekk nevrologisk funksjon daglig

18 Sikkerhet versus livskvalitet


Laste ned ppt "Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google