Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, Når helsa skaper begrensninger-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, Når helsa skaper begrensninger-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, 12.10.2007 Når helsa skaper begrensninger-
Hvordan være medskaper og tilrettelegger for meningsfullt livsinnhold, livskvalitet, gode opplevelser og gode følelser?? Kåre Dreyer DREYER KOMPETANSE AS

2 HELSE HELSE er villighet til å delta i det som skjer i våre liv
Forholde seg til det som er Du har innvirkning på det som skjer – du har valgmuligheter Din kropp – din visdom Hva du kan – og ikke kan kontrollere Vi er ”programmert” til å være bevisst på faktorene utenfor oss selv – bedre uttelling å være bevisst på dem i oss selv Hvordan vi forholder oss til problemet er problemet - eller Hvordan du forholder deg til deg selv mens du gjennomgår utfordringen er utfordringen! DREYER KOMPETANSE AS

3 MEDVIRKNING TIL EGEN HELSE
kroppen bærer din historie din myndighet - ditt ansvar – din personlige makt nødvendig for god helse din aktive deltakelse er avgjørende for helse og funksjonsnivå DREYER KOMPETANSE AS

4 HOLISTISK MODELL FOR Å FORSTÅ MENNESKET
FYSISK MENTALT EMOSJONELT SPIRITUELT (SELVET) MOTIVASJON NÅR INDIVIDET FÅR DELTA PÅ ALLE NIVÅ GJENNOM DELTAKELSE PÅ ALLE NIVÅ VOKSER VI ENDRINGER FORDRER INNSATS PÅ ALLE NIVÅ DREYER KOMPETANSE AS

5 MENNESKET – ET ENERGISYSTEM
Mennesket er et uhyre komplisert, sammensatt, utsøkt koordinert og unikt energisystem I tillegg har hver celle, hvert organ, hvert system sin unike energi Disse har hvert sitt språk – og et fellesspråk Den totale energien forandrer seg hele tiden Bare individet vet hva som må til for god energiforvaltning – trivsel – frigjøring av eget potensial Personlig ansvar, myndighet og bevisst ”egenforvaltning” av individ og fellesskap nødvendig DREYER KOMPETANSE AS

6 DEN MENNESKELIGE ENERGIEN
EMOSJONER FØLGER BILDER (TANKER) EMOSJONER KAN BETRAKTES SOM ELEKTRISK-MAGNETISKE ENERGIFELT: Frykt – grafisk uttrykt som lange, langsomme bølger – påvirker kroppen negativt Kjærlighet – grafisk uttrykt som korte, hurtige bølger – påvirker kroppen positivt KONSEKVENSER FOR VITALITET OG IMMUNSYSTEM DREYER KOMPETANSE AS

7 DEN MENNESKELIGE ENERGIEN
ENERGIEN ÅPNER FOR OG SLIPPER TIL DET MENNESKELIGE POTENSIAL Gir liv til kroppen – gir helse og helbredelse Avgjør utholdenhet, innsats, produktivitet Gir overskudd og rask restituering Åpner for intellektuell kapasitet, kreativitet Øker mestring av utfordringer, relasjoner Kommuniserer internt Kommuniserer i alle menneskemøter Har individuelt, kollektivt, lokalt og ikke lokalt perspektiv og konsekvenser DREYER KOMPETANSE AS

8 ENERGILEKKASJER Giftige følelser Stress
Negative hendelser i personlig historie Giftige forhold, relasjoner Negativt selvsnakk Konflikter Negativ kritikk Dømming DREYER KOMPETANSE AS

9 GIFTIGE FØLELSER Giftige følelser er noe av det mest skadelige vi utsetter oss for Giftige følelser påvirker negativt: immunforsvar, helse, tilfriskning, aldring, tankekraft, klarsyn, kreativitet, potensial, glede Giftige følelser reduserer kvaliteten i øyeblikket – misfarger og tilslører her og nå Reduserer dermed vår energi DREYER KOMPETANSE AS

10 GIFTIGE FØLELSER.. avsky fiendtlighet hat sinne anger misunnelse
fortvilelse offer, syndebukk bitterhet sorg angst DREYER KOMPETANSE AS

11 BEVISST SKIFTE TIL SUNNE FØLELSER
KJÆRLIGHET – noen gang vært forelsket?? EMPATI – ta den andre sitt ståsted GLEDE – når er du glad? TAKKNEMLIGHET – hva er du takknemlig for? TILGIVELSE – hvem har du tilgitt? ANERKJENNELSE – når ga du anerkjennelse? BEGEISTRING – hva gjør deg begeistret? FRED – når opplever du ”fred i sjela”? FØLELSENE FØLGER BILDENE I HODET VÅRT!! DREYER KOMPETANSE AS

12 TA FØLELSENE PÅ ALVOR tapsfølelsene de redde følelsene
de sinte følelsene ta dem på alvor – vær sammen med dem – kommuniser med dem – takk dem for besøket og si farvel til så lenge. er alle våre venner….!! DREYER KOMPETANSE AS

13 ANSVAR Personlig ansvar vil si at jeg bevisst velger ”mitt tilsvar” eller min respons på enhver situasjon Jeg vurderer (evaluerer) situasjonen og gjør bevisste og konstruktive valg som ivaretar meg selv og andre Jeg tar konsekvensene av egen atferd Når jeg tar på meg forpliktelser til andre, til verden etterlever jeg eller reforhandler dersom noe uforutsett skjer Vi er alle medskapere og skaper løpende vår tilværelse Hver tanke, følelse og handling forteller verden hvordan vi ønsker å bli behandlet og hvordan vi ønsker at våre liv skal bli DREYER KOMPETANSE AS

14 ANSVARLIGGJØRING AV EGNE VALG
Vi velger hele tiden – bevisst og ubevisst Vårt livssituasjon her og nå er også et resultat av tusenvis av bevisste og ubevisste valg over tid Iblant er det viktig å utforske konsekvensene av våre valg – trenger ofte andre i denne prosessen Ser du noen valg du gjør som bidrar til å opprettholde situasjoner du ikke setter pris på? Ser du andre mulige valg du kanskje kunne gjøre og som ville skape endring? Flere bevisste valg fører til at vi merdskaper i større grad! DREYER KOMPETANSE AS

15 PRINSIPPENE innad Være offensiv – om vårt indre ståsted – om å ta eget potensial på alvor for å være medskaper i eget liv - i egen situasjon – i egen helse Begynne med slutten – om å skrive manuset en vil leve etter – om den første skapelsen og endringsverktøyene Prioritere det viktige – om å leve i samsvar med manuset – om å være myndiggjort - praktisere personlig ledelse DREYER KOMPETANSE AS

16 PRINSIPPENE utad VINN-VINN strategien – om hvordan vi forholder oss til andre og ”verden” - alternativ til å vinne eller tape Søk først å forstå – om bevisst kommunikasjon – ”verktøykassen” i menneskemøtene – også i møtene med seg selv Synergieffekten – om samhandlingskvalitet, flerpartsløsningene og fellesskap Lade batteriet – om å ivareta seg selv og praktisere egenomsorg – egenforvaltning for bedre helse og bedre å kunne ivareta andre DREYER KOMPETANSE AS

17 LEGENDE BEVISSTHET Medfølelse – bry seg på en dyp og ekte måte
Akseptering – forholde seg til det som er Autentisitet – være oppriktig Kjærlighet – fra et nøytralt indre ståsted DREYER KOMPETANSE AS

18 SELVBILDET - hva det er og hva det gjør
Selvbildet – et internt, emosjonelt rykte om kompetanse i mestring i eget liv om å være verdig til å gi og motta kjærlighet Selvbildet påvirker hvordan vi lever våre liv, våre handlinger og vår helse DREYER KOMPETANSE AS

19 EGENFORVALTNING og SELVBILDET
Leve bevisst Forholde seg oppriktig til det som er – fakta i den indre og ytre verden Skille mellom fakta, fortolkninger og følelser Være ”i løypa” til egen hensikt – viktige mål i livet - livsfilosofi Sortere på det som kan/ikke kan endres Ta ansvar: Akseptere det som ikke kan endres og gjøre reflekterte valg på det en kan påvirke DREYER KOMPETANSE AS

20 EGENFORVALTNING.. 2. Være nøktern i bruk av egen energi
Avstå fra dømming (bebreidelser, anklager) av deg selv og andre Praktisere raushet i tilgivelse Akseptere fortida – det som har hendt har hendt Holde fast på gode minner – fokus på det positive Være godvenn med deg selv – gi deg selv gode opplevelser Uttrykke anerkjennelse, takknemlighet og tilfredshet til deg selv og andre DREYER KOMPETANSE AS

21 EGENFORVALTNING… Praktisere integritet
Klargjøre og etterleve dine personlige verdier Være autentisk (oppriktig, ekte) i forhold til deg selv Være autentisk i forhold til andre DREYER KOMPETANSE AS


Laste ned ppt "Tromsø, Når helsa skaper begrensninger-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google