Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Laget etter mal fra Webquest.org.  Vulkanen Eyjafjallajökull på Island fikk et voldsomt utbrudd i april 2010 og slapp bl.a ut mye aske.  Asken ble.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Laget etter mal fra Webquest.org.  Vulkanen Eyjafjallajökull på Island fikk et voldsomt utbrudd i april 2010 og slapp bl.a ut mye aske.  Asken ble."— Utskrift av presentasjonen:

1  Laget etter mal fra Webquest.org

2  Vulkanen Eyjafjallajökull på Island fikk et voldsomt utbrudd i april 2010 og slapp bl.a ut mye aske.  Asken ble spredd som en sky over store deler av Europa og lammet flytrafikken. Dette medførte store problemer for mange som skulle reist med fly – de ble «askefaste».  Alternative transportmåter måtte tas i bruk – og mange hadde kreative forslag som var mer eller mindre brukbare. ▪Sosiale medier ble også benyttet for å samordne transport.

3  Du er innkalt på et viktig møte i Trondheim, men som følge av vulkanutbruddet vet du ikke om flyet ditt fra Oslo/Gardermoen vil lette.  Hva gjør du?  Hvilke alternativer har du?  Vurder fordeler og ulemper i valgmulighetene  Begrunn dine valg og presenter din løsning

4  Dere jobber i grupper på tre og blir nødt til å fordele oppgaver mellom dere. Samarbeidet vil evalueres.  Det er flere mulige svar på oppgaven, og det er ulike typer oppgaver videre avhengig av hvilke valg dere tar underveis  Dere må sørge for å bli enige om hvilke valg dere tar og kunne argumentere for dem i etterkant  Det kan være lurt å bruke et tankekart til idemyldring  Dere kan bruke samskrivingsverktøyet slik at flere kan skrive samtidig  Resultatet skal være i form av en presentasjon – format velger dere selv  Gå først til:  Hvilke valg står jeg overfor? Hvilke valg står jeg overfor  Informasjon om tankekart  Intro til tankekart Intro til tankekart  Lenke til Creaza Lenke til Creaza  Informasjon om samskrivingsverktøy  Lenke til dokument Lenke til dokument

5  Møtet er viktig, men er det helt nødvendig at du er tilstede i egen person (fysisk tilstede)?  Sett opp argumenter for og mot det å være tilstede fysisk og det å være tilstede virtuelt og velg alternativ  I presentasjon må dere kunne argumentere for valget dere har tatt  Hvis ja:  Gå til siden transport Gå til siden transport  Hvis nei:  Gå til siden kommunikasjon Gå til siden kommunikasjon

6  Du har bestemt at du må reise til Trondheim.  Hvordan vil du undersøke om flyet vil lette eller ikke? ▪Hvordan vil du søke på nett – på flyselskapet, prøve å søke opp Gardermoen, søke i nyheter? Til informasjon: Mange flyselskaper informerte om situasjon via epost – og ga også muligheter til å avbestille elektronisk.  Hvilke andre alternativer er tilgjengelig? ▪Hvordan kan du søke informasjon om dette (mulige transportmidler, rutetider, priser, tilgjengelige billetter)? ▪Hvilket transportmiddel ville du velge, argumenter hvorfor (eks tid, kostnad, miljø)  Kanskje alternativ er å kjøre sammen med andre? Som eksempel kan nevnes at idet var det mange som la ut meldinger på Twitter (en microbloggingstjeneste) om at de enten trengte skyss eller hadde ledige plasser rundt omkring i Europa. Det var tilsvarende meldinger på Facebook. ▪Er det en god ide å bruke sine sosiale nettverk til slike formål – hvilke fordeler har det og er det evt noen risiko forbundet med det? ▪Også VG hadde en tjeneste for de som hadde behov for skyss – er dette en bedre løsning enn sosiale nettverk? • http://www.sas.no http://www.sas.no • http://www.norwegian.no http://www.norwegian.no • http://www.wideroe.no http://www.wideroe.no • http://www.osl.no/ http://www.osl.no/ • http://www.nsb.no/rutetider/ http://www.nsb.no/rutetider/ • http://www.nsb.no/forside/ http://www.nsb.no/forside/ • https://lavprisekspressen.no/ https://lavprisekspressen.no/ • http://www.nor-way.no/ http://www.nor-way.no/ • http://www.vegvesen.no/Trafikkinform asjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldin ger?rapportid=600&type=utvalgt http://www.vegvesen.no/Trafikkinform asjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldin ger?rapportid=600&type=utvalgt • http://www.vg.no/spesial/haikesentralen/ http://www.vg.no/spesial/haikesentralen/ • http://www.telegraph.co.uk/technology/social- media/7610734/Iceland-volcano-How-Twitter- and-Facebook-are-helping-stranded- travellers.html http://www.telegraph.co.uk/technology/social- media/7610734/Iceland-volcano-How-Twitter- and-Facebook-are-helping-stranded- travellers.html Tips: det kan være lurt å vite noe om søkeord. Her finner du også noen flere tips.søkeord.Her

7  Du har bestemt at du ikke trenger å reise personlig til Trondheim.  Hvordan vil du ordne kommunikasjon?  Hvilke alternativer har du? Noter alle typer kommunikasjonsverktøy (det finnes også andre alternativer enn Internett)  Hvordan benytter man de ulike verktøy? Hva slags utstyr er nødvendig?  Vurder i hvilke sammenhenger du ville valgt de ulike typene verktøy og sett opp fordeler og ulemper med tanke på effektivitet og brukervennlighet på en oversiktlig måte og velg hvilket du vil bruke i denne situasjonen  Er det andre ting man bør tenke på når man skal ha nettmøte? • http://www.elluminate.com/ http://www.elluminate.com/ • http://www.teamviewer.com http://www.teamviewer.com • http://no.msn.com/ http://no.msn.com/ • http://www.skype.com/intl/no/home http://www.skype.com/intl/no/home • http://office.microsoft.com/nb- no/default.aspx http://office.microsoft.com/nb- no/default.aspx • http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/w ebinar.pdf http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/w ebinar.pdf Tips: det kan være lurt å vite noe om søkeord. Her finner du også noen flere tips. søkeord.Her

8 LavMiddelsHøy Verbal presentasjon (stemmebruk, kroppspråk, grammatikk og uttale, organisering) Vanskelig å høre hva som blir sagt, flere skrivefeil og uttalefeil, stoffet presenteres «rotete» Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå Snakker passe høyt og tydelig, avpasser kroppsspråk, grammatikk og uttale er uten feil, stoffet blir presentert i fornuftig rekkefølge Presentasjonsverktøy (teknisk, estetisk, grammatikk og rettskriving) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå

9 LavMiddelsHøy Skriftlig presentasjon (grammatikk og rettskriving, organisering, formatering) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå Kreativ presentasjon (nyskapende, overraskende, teknisk kvalitet) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå Samarbeid (samarbeid, ta ansvar, løse konflikter) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå

10 LavMiddelsHøy Utseende/design (løsningens brukbarhet, kreativitet, argumentere for valgt løsning) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå Analyse (type innsamling og analyse)Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå Refleksjon/vurdering (artikulering av kriterier, adekvat) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå Annet (nøyaktighet, organisering, ferdiggjøring, seleksjon) Beskrivelse av karakteristika for hvert målnivå

11  Dere skal nå ha laget en presentasjon hvor dere har  Vurdert om man kan delta virtuelt eller må reise fysisk – og argumentert for eget valg  Demonstrert ferdigheter i samarbeid og konfliktløsing  Behersket internettsøk  Vurdert resultatene dere har kommet til og presentert dem på en hensiktsmessig måte  Utvist kreativitet både i forbindelse med problemløsing og design  Arbeidet med vurdering av sosiale medier og prøvd ut ulike webtjenester

12  Utvidet informasjon:  Forslag til kompetansemål Forslag til kompetansemål  Forslag til utvidelse av oppgave Forslag til utvidelse av oppgave  Forutsetninger som er nødvendig Forutsetninger som er nødvendig

13  Denne webquesten passer best for ungdomstrinn  Norsk: delta i diskusjoner, saklig argumentering, muntlig framføring  Samfunnsfag: samfunnsmessige konsekvenser, miljø  Digital kompetanse: informasjonssøk, kildekritikk, bruk av presentasjonsverktøy, elektronisk kommunikasjon, nettvett og netikette

14  Hvis man tenker at man skal reise med buss, tog eller bil kan det være aktuelt å søke informasjon om rutetider, priser, veimeldinger, tilgjengelige billetter osv. Denne informasjonen kan også brukes opp mot andre fag som f.eks  matematikk: beregne kostnad vs distanse og/eller tid. Lese tabeller. Hvor mye koster det egentlig å bruke egen bil? Avstander, omregning til passende måleenhet.  samfunnsfag: diskusjoner om miljø – hva er mest miljøvennlig av alternativene du har å velge blant? •http://www.nsb.no/miljo/http://www.nsb.no/miljo/ •http://debatt.sa.no/- /bulletin/show/46173_tenk- miljoe-gjoer-buss-og-tog- billigere?ref=msthttp://debatt.sa.no/- /bulletin/show/46173_tenk- miljoe-gjoer-buss-og-tog- billigere?ref=mst •http://www.framtiden.no/dow nload-document/191- miljoavgift-favoriserer-fly.htmlhttp://www.framtiden.no/dow nload-document/191- miljoavgift-favoriserer-fly.html •http://visveg.vegvesen.no/Vis veg/mapviewer.jsf?width=12 78&height=473http://visveg.vegvesen.no/Vis veg/mapviewer.jsf?width=12 78&height=473 Matematikk: finne passende måleenheter og kunne regne med disse, lese tabeller, beregninger (og overslag?), bruke regneark (som også er digital kompetanse)

15  Elevene må ha tilgang til PC og internett- tilgang  For tankekart må man lage konto og logge på dersom man ikke har dette integrert i LMS  Informasjon om og tilgang til ulike typer presentasjonsverktøy  Forkunnskap om opphavsrett og åndsverk dersom de ønsker å bruke bilder, video eller musikk i sin presentasjon  Tidsbruk: minimum 2-3 skoletimer


Laste ned ppt " Laget etter mal fra Webquest.org.  Vulkanen Eyjafjallajökull på Island fikk et voldsomt utbrudd i april 2010 og slapp bl.a ut mye aske.  Asken ble."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google