Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Smittet av vold» - et kveldskåseri for kolleger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Smittet av vold» - et kveldskåseri for kolleger"— Utskrift av presentasjonen:

1 "Smittet av vold» - et kveldskåseri for kolleger
Per Isdal NPF Akershus

2 Oss selv! Hva gjør psykologjobben med meg?
Om hvordan terapeuter kan bli "syke" av arbeidet med lidelse, smerte og elendighet. Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i psykologyrket."

3 Dumme spørsmål! Per Isdal - ATV

4 Hvordan orker du å jobbe med de fæle greiene?
Per Isdal - ATV

5 He – he….. (jeg er så lei av sånne dumme spørsmål – uff, enkle mennesker!) ”nei, nei. Det er faktisk en fin og spennende jobb. Jeg rett og slett liker den. Og så må du huske at jeg har trening på å takle det” Litt annet svar når en kvinne (pen) spør: ”nei, det er ganske tøft, jeg har jo noen av de mest voldelige klientene i Norge. Det er fryktelige ting de forteller. Det er viktig at det er noen som orker å jobbe med dem. Men det er en givende jobb og faglig sett veldig utfordrende og stimulerende, det er en jobb som passer for meg og som jeg er veldig glad i” Per Isdal - ATV

6 Et veldig godt spørsmål!
Per Isdal - ATV

7 Et ærlig svar ”nei, jeg blir jo egentlig både sjuk og dårlig av alt det fæle jeg hører og står i. Jeg har blitt forandret som menneske, har mareritt om vold de fleste netter, får stadig flashbacks med fæle bilder inne i hodet mitt. Sliter både med hodepine og konsentrasjonsvansker og litt problematisk fordøyelse. Jeg har egentlig mistet alt håp og tror at det jeg gjør er fullstendig nytteløst. Noen ganger har jeg lyst til å ta livet av klientene mine og jeg tenker også inne i mellom fæle tanker om å slå løs på kona mi. Jeg føler at det er voldsutøvere , pedofile og voldtektsmenn over alt og jeg tør ikke slippe ungene mine ut av huset. Jeg er mye sint hjemme, jeg krangler på jobben og synes at alle andre egentlig er idioter. Jeg hater mye og mange. Jeg orker ikke lenger omgås folk, men vil heller være alene og se på drit på TV. I tillegg har jeg fått rare smaker slik som for eksempel at jeg har begynt å like køntry og romantiske komedier. Jeg skammer meg! Men ellers er det all-right!!! Per Isdal - ATV

8 Hva lærte vi på ”psykologskolen”
Jeg vil påstå at jeg ikke på noen måte var forberedt på hvordan arbeidet i grusomhetens nærhet skulle påvirke meg. Flinkhetsidealet var sterk (flinkhet er å ikke reagere?) ”Ikke ta med jobben hjem” – som om det finnes en på/av knapp MOTOVERFØRING som eneste fenomen i nærheten av noe Per Isdal - ATV

9 Erfaringsbasert Jeg snakker ut fra min erfaring Min arbeidssituasjon:
Terapeut for menn som mishandler kvinner – 25 klientsamtaler i uka Bijobb: Terapeut for voldtektsmenn og menn som misbruker barn seksuelt Særtema: Ungdom med store voldsproblemer, rusmisbrukere med voldsproblemer Egen leder i kronisk politisk kamp om midler (penger) Mye ute og underviser Per Isdal - ATV

10 En jobb med sterke inntrykk!
Sykepleierne var tidlig ute Sykepleiere på akuttmottak; alvorlige skader og mulig død Mistet følsomheten Hvorfor skal ikke det samme skje med oss? Per Isdal - ATV

11

12 Per Isdal - ATV Stavanger

13 Psykologspesialist Per Isdal

14

15 Per Isdal - ATV Stavanger
Ha med seg et lite barn de har møtt i hodet gjennom dagen, tenk på dette barnet og den situasjonen det er i. Per Isdal - ATV Stavanger

16 Per Isdal - ATV Stavanger

17 Påstand Vi blir utsatt for svært sterke og vonde stimuli i vårt arbeid
(et arbeid i grusomhetens nærhet) Vi er i risiko for å bli preget, endret og i ytterste forstand syke av jobben Per Isdal - ATV

18 Familievold Terapeut Privatperson
konsekvenser Familievold Terapeut Privatperson Per Isdal - ATV

19 Belastningspsykologi - Viktige faktorer
Alvorlighet – hvor farlig/ille er det Frekvens – hvor ofte skjer det Safe place - har vi rom for omsorg og støtte Personlig historie og livssituasjon Per Isdal - ATV Stavanger

20 Om å møte veggen Når jobben kommer for nær vår egen virkelighet Når jobben treffer egne erfaringer Når vi treffes mange nok ganger

21 Psykologspesialist Per Isdal
«vareopptelling» Hva skjer med meg? Psykologspesialist Per Isdal

22 1. oppdagelse Et alvorligere menneske Et sintere menneske
Er det alderen? Er det mitt egentlige jeg? Er det jobben? Per Isdal - ATV

23 Psykologspesialist Per Isdal

24 Psykologspesialist Per Isdal

25

26 Psykologspesialist Per Isdal

27 Psykologspesialist Per Isdal

28 Psykologspesialist Per Isdal
overbelastning Stresset (det traumatiske) blir en belastning Generell motstand mot kompliserte stimuli Konsentrasjonsvansker unngåelse av ubehagelige stimuli, økt følsomhet. Sosial og emosjonell overbelastning – behov for selvbeskyttelse Psykologspesialist Per Isdal

29 Per Isdal - ATV Stavanger
PTSD Normalreaksjoner på overveldende opplevelser Symptomer: Uro, flashbacks, mareritt, følelsessvingninger (inkl. aggresjon), generell engstelse, unngåelse, nummenhet, konsentrasjons og hukommelsesvansker, søvnvansker, muskelspenninger, fordøyelsesbesvær, hodepine og andre somatiske plager Per Isdal - ATV Stavanger

30 Voldens besettelseskraft
Identifikasjon med aggressor? Stockholmssyndrom? Illusjon om usårbarhet?

31 Per Isdal - ATV Stavanger
PTSD for terapeuter PTSD er normalreaksjon på traumatiske hendelser. På samme vis er hjelperens reaksjoner og tegn på traumatisk stress eller vikarierende traumatisering normale reaksjoner på stressfylte og tildels traumatiske hendelser for hjelperen SEKUNDÆRTRAUMATISK STRESS - symptomorientert begrep VIKARIERENDE TRAUMATISERING - samspillsbegrep COMPASSION FATIGUE - tilstandsbegrep Per Isdal - ATV Stavanger

32 Compassion fattigue Compassion fatigue (involverings utmattelse, medfølelses-tretthet, empati-utbrenthet, engasjements-død) kombinasjonen av sekundær PTSD og utbrenthet Compassion; ”..a feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by suffering or misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the pain or remorse its cause” Compassion er menneskets viktigste legende kraft, den mest potente endringsfaktor som finnes Compassion fattigue kan bli forstått som ”the cost of caring” for mennesker i følelsesmessig smerte Per Isdal - ATV

33

34

35

36

37 Psykologspesialist Per Isdal
referanser Bøker: - Trauma and the Therapist - Laurie Anne Pearlman and Karen W. Saakvitne - Breath of Relief: Transforming Compassion Fatigue Into Flow - Karl LeRowe Oh! The Places You’ll Go - Dr. Seuss Websider: Psykologspesialist Per Isdal

38 PTSD: To hovedsymptomer
Ungåelse Overveldelse (intrusjon)

39 unngåelse Privat Som terapeut Temaer Klienter Ubehagelige stimuli
Steder Folk med vansker Folk! (vi ordner til vårt privatliv for å regulere våre vanskelige følelser) Som terapeut Klienter Temaer (vold) The silencing response (Barakowsky) Følelser (vi bruker våre klienter til å regulere våre egne følelser; unngåelsen av vold?) Per Isdal - ATV

40 Intrusjon (overveldelse)
Privat Fysiologisk: søvn, hodepine, fordøyelse, blodtrykk, uro, skvetten Mareritt, flashbacks Tanker/impulser Mindre følelseskontroll Aggresjon og avsky kynisme Som terapeut - Trøtt, hodepine, konsentrasjonsvansker, skvetten osv. Flashbacks Tanker/impulser Mindre følelseskontroll Aggresjon og avsky kynisme Per Isdal - ATV

41 Stress og det autonome nervesystem
Perisdaltikken (peristaltikken)

42 Når det uvanlige blir normalen
I jobben min er alle menn jeg møter voldelige, de voldtar eller misbruker barn. Alle de ungdommer jeg møter er med i voldelige gjenger og de skader andre ungdom. For meg blir det unormale normalt. Et kart på verden som jeg kan ta med over i livet utenfor jobben Per Isdal - ATV Stavanger

43 Den «farlige» empatien!

44 Vi er enormt empatiske! Speilnevroner (Gallese et.al. 1996)
(ansiktsuttrykk, Kroppsholdning, ANS, HR, pust, gjesping, menstruasjon etc.) Somatisk empati Evolusjonsutviklet supersystem Komplekse nervesammenhenger

45 Komplekse nerveforbindelser
følelse (limbisk) ANS ansiktsuttr ykk Tankebilde språk kroppsholdning handlingsimpuls

46 Forståelse Vi må skjønne vår fantastiske organisme
Speilnevronene bør gi oss en forventning at det vil dukke opp impulser fra pasientene i oss selv Vold Overgrep Masochisme Selvskading Spiseforstyrrelser Håpløshet Osv. osv. DET ER NORMALT! Og FORTELL DET TIL NOEN SOM SKJØNNER DET!

47 Kontrollert empati! Empati er avgjørende i en terapeutisk prosess
100% empati er farlig (B.Rothschild) – vårt system er så følsomt og mangfoldig at vil bli smittet av pasienten Komplett speiling er heller ikke klientens behov - Velg empati(! ) når det er nødvendig Til og fra Fysisk bevegelse i timen Velg et annet tempo, stilling og en annen stemme enn pasienten Spenn musklene Skap mental avstand Velg deg en god «rustning» Finn egne forankringspunkter Osv. Bevissthet på egen kropp! Vi må bli mindre empatiske!

48 HVORFOR FÅR HJELPEREN REAKSJONER?
- EMPATISK OG FØLELSESMESSIG TILSTEDEVÆRELSE I MØTE MED GRUSOMME VIRKELIGHETER (vi er ikke psykopater!) MOTVIRKE VIKARIERENDE TRAUMATISERING Se på det som en form for yrkesrisiko – er med på å normalisere hjelperens reaksjoner og ettervirkninger av arbeidet Bryte isolasjon – bryte med tabu, skam og isolasjon som dette feltet har vært preget av. MANGE HJELPERE STREVER MED SINE REAKSJONER ALENE Nb! FLINK er farlig, det er profesjonelt å reagere. Per Isdal - ATV Stavanger

49 I DETTE ARBEIDET MÅ VI FORVENTE A REAGERE!
. I hvilken grad forstår vi og ser sammenhengen i våre egne reaksjoner? . I hvilken grad setter vi inn tiltak for å mestre reaksjonene på en god måte? SPØRSMALET ER IKKE OM VI BLIR PÅVIRKET, MEN HVORDAN OG HVA VI GJØR MED DET Per Isdal - ATV Stavanger

50 Isdal & Råkil

51 Leirbålet Den absolutt modigste indianerstammen i Amerika hadde et rituale En gang i året reiste krigerne ut i ødemarken, satte opp sine telt og tente et stort bål Så satt de rundt bålet og fortalte hverandre historier om alt det fæle de hadde opplevd, hvor redde de hadde vært, om venner de hadde mistet De gråt og skrek i en uke – og trøstet hverandre De var sikker på at for å kunne være sterke så måtte de finne et sted der de kunne være ”svake” HVOR ER VÅRE LEIRBÅL? Isdal & Råkil

52 Personlig strategi Utgangspunkt i at jobben gjør noe med meg
Jeg prøver å balansere AKSEPTERE: ”det er greit Per, du trenger en romantisk komedie, kos deg med køntry du” ”det er klart du har behov for å være litt alene” UTFORDRE (litt): ”kom igjen, du trenger å møte folk”, ”nei, hør på den jazzplaten og se i hvertfall en russisk/kurdisk/fransk film” «slutt å være så flink, ta hensyn til at jeg har en tøff jobb» Isdal & Råkil

53 Isdal & Råkil

54 Isdal & Råkil

55 om å se sammenhengen …avgjørende å se sammenheng Gir mening
Normaliserer oss selv Setter ting i perspektiv Åpner for endring

56 Overganger Kroppen og sjelen som blir igjen i terapirommet
Hvordan komme ut og inn av ting Bevegelse Musklatur (trening) Renselsesritualer Gi deg Tid Mindfullness, meditasjon el. ?

57 Noen ganger…. drømmer jeg om å jobbe i kassa på Isdal & Råkil

58 Hva gir jobben meg: Berikelser
Opplevelsen av å bli et rikere menneske Jeg gjør noe godt og viktig i samfunnet Jeg hjelper de som har det vondt Barn og unge blir glad i meg, det oppstår bånd Jeg får oppleve fantastiske øyeblikk av kontakt Jeg får oppleve mestring og kontroll av svært krevende situasjoner Intellektuelle og emosjonelle utfordringer, det er aldri kjedelig Jeg får oppleve endring Jeg blir et bedre menneske Jeg blir enda gladere for det gode jeg selv har i livet og setter enda mer pris på mine barn Jeg holder meg ung Anerkjennelse og prestisje Isdal & Råkil

59 Men…. Vi må ta vare på oss selv! Hva trenger jeg? Min kropp («ut og gå» jfr. Sissel Gran) Alt som er godt, sundt og vakkert! Mindre Flink!


Laste ned ppt ""Smittet av vold» - et kveldskåseri for kolleger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google