Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleledermøte Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleledermøte Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleledermøte 2.12.2008 Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen

2 Bedre læringsresultater
Lærerløftet OSLO - holdningsskapende arbeid En trygg skole RektorskolenOSLO Finansiering Lønnspolitikk Rekruttering Kartlegging og doku-mentasjon Tilsyn Informasjon Profilering Kvalitetsportalen OSLO Oppfølging - styringsdialogen Digitale lærings Ressurser IKT Mål- og resultat- styring Økt gjennomstrømning Sosial mobilitet Åpenhet

3 Resultater fra kartlegging av leseferdighet 2. trinn
5 10 15 20 25 30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.årstrinn

4

5

6

7

8 Oslo – et helhetlig system for kvalitetsutvikling
Avgangsprøve, eksamen/fag og svenneprøve Osloprøver i basisfag Statlige kartleggingsprøver – obligatorisk Nasjonale prøver Tilsyn Veiledere Kompetanseutvikling - verktøy for intern skolevurdering (Kvalitetsbarometeret) - verktøy for rapportering (Kvalitetsportalen, Oslo) - verktøy for balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser STYRINGSDIALOGEN Rapportering – oppfølging - åpenhet

9 Prøveplan OSLO Nasjonale prøver Statlige kartleggingsprøver Osloprøver
Fag Trinn Lesing Regning Lesing engelsk 5, 8 Fag Trinn Lesing Regning/tallforståelse 2, 7, 9,10 2 Osloprøver Fag Trinn Digital kompetanse Naturfag Lesing Matematikk 5, Vg1 5, 8 Vg1

10 Lærerløftet Oslo Etterutdanning:
Fagspesifikke kurs nye læreplaner 1- 13– Over 7000 kursplasser i perioden 06-09 Målrettet kursing/skolering innenfor prioriterte områder (progresjon i grunnleggende ferdigheter, elevvurdering og dokumentasjon av læringsutbytte) Videreutdanning: Egen stipendordning for lærere. Høst 08: Mellom 150 og 200 lærere får tilskudd til videreutdanning Tilsagn gis basert på den enkelte skoles elevresultater og lærernes formalkompetanse Produksjon av studiepoeng med egne måltall på skole- og etatsnivå.

11

12

13 Rektorskolen OSLO Annen lederutvikling Rekrutteringskurs – skoleledere
3-årig masteropplæring (Handelshøyskolen BI) – Målgruppe: ledere og lærere Annen lederutvikling Mini-master: Temakurs Coaching Mentoring

14 ”Tidlig” innsats - læringstrykk
LeseUtviklingsSkjema (systematisk vurdering av leseprogresjon) ”Alle teller” (skoler som sliter/tett på) Lesing og regning i VgI Early Years – metode for bedret leseprogresjon i Groruddalen Kartlegginger – PrøveplanenOslo Skriftlig vurdering på barnetrinnet – i alle basisfag Sjekkliste for progresjon på alle trinn Fravær Antall 1’ere Resultatfokus på alle nivå

15

16 Kampen mot drop out – viktige elementer
Grunnleggende ferdigheter Kartlegging og rask reaksjon Ro og orden Ambisiøse lærere Yrkesrettet undervisning Forskjellige læringsarenaer Ikke senk ambisjonene – øk læringstrykket!

17

18 18

19 19

20

21 OECD Economic Surveys NORWAY Volume 2008/13 August 2008

22 I mange sammenhenger er det viktigere å komme i gang med gode målinger enn å slite seg ut på å bli enige om målet. Det er viktig å huske at det er effektene for brukere og samfunn man skal måle, ikke hva man gjør. Det er bedre å ha litt informasjon enn ingen informasjon

23 Det avgjørende grepet i disse
kommunene er at det er utviklet kunnskapsbaserte informasjons- systemer for analyse av skolene. Det er også et fellestrekk at skolen håndteres som en institusjon, en organisasjon – og ikke en mer eller mindre tilfeldig sammensatt virksomhet med mer eller mindre kvalifiserte lærere. Kunnskapen forsyner beslutningstagerne i skolesektoren med data de trenger for å fatte gode avgjørelser. Man finner ut hva som virker og hva som ikke virker.

24

25 Dagbladet

26 26


Laste ned ppt "Skoleledermøte Det handler om resultater Direktør Astrid Søgnen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google