Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen

2 Evaluering av NAV-reformen 2006 - 2013
Oppdrag fra AID Mål- og rammedokument Samarbeidsavtale Brutto budsjettramme – 50 mill. kroner

3 Forhistorien SATS-utredningen
St.mld nr 14 ( ) – returnert fra Stortinget Rattsø-utvalget – NOU 2004: 13 St.prp nr 46 ( )

4 Reformens overordnede mål
Arbeidsretting – flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Brukerretting – enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasset deres behov Effektivisering – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 Styringsgruppen Professor Peter Dahler-Larsen, leder, SDU
Direktør Ann-Helen Bay, ISF Professor Torben Beck Jørgensen, KU Rådmann Margrethe Hagerupsen (KS) Avdelingsdirektør Hilde Olsen (NAVdir) Avdelingsdirektør Odd Helge Askevold (AD) Observatør: Prosjektdirektør Per Inge Langeng – (NAVdir)

6 Evalueringsprosjektet I
Leder: Anne Lise Fimreite, Rokkansenteret Samarbeidende miljøer: UiO (Statsvitenskap og Økonomi), UiB (Adm.org, Sosiologi og Økonomi), (BI), AFI, Høgskolen i Vestfold, Fafo, Frischsenteret

7 Evalueringsprosjektet II: Modulene
Velferdsmodell, styringssystem og NAV Det lokale NAV-kontoret Lokal iverksetting Nye yrkesroller i NAV-reformen Arbeidsretting – effektstudier Brukererfaringer Effektivitet – DEA-analyser

8 Modul 1-4 (samt 6b) Først og fremst prosess, dannelsen av NAV – det sammenbindende element Sentralnivået: Organisasjonstenking, gjennomføring, relasjonshåndtering Lokalt nivå: Beslutninger, gjennomføring, iverksetting - politikk, organisasjonsutforming, mennesker, kultur, brukere Relasjoner: Sentralt, men også (og kanskje særlig?) mellom nivåene Første rapporteringer: 2008, godt dokumentert 2010, endelig oppsummering 2012/13.

9 Modul 5-7 Effekter som sammenbindende element: Har NAV betydning for velferdsproduksjonen i Norge? Data fra prosessevalueringen er et viktig sammenbindingselement, men også viktig kritisk faktor – ferdigstilt og kvalitet? ”Andre” datas tilgjengelighet og kvalitet Tidsaspektet – tidsseriene lange nok til konklusjoner? Første rapporteringer 2010, dokumentert 2012/13

10 Grenser for 50 mill: Hva evalueringen IKKE dekker
Brukermedvirkning på systemnivå Betydningen av valg av IKT-løsninger for organisasjonsforhold og måloppnåelse Betydningen av kobling av offentlige registre (f.eks i forhold til personvernhensyn) Utforming av spesialenheter og relasjonen mellom disse og NAV lokalt er ikke eksplisitt inkludert - før fra 2009 En omfattende (heldekkende) studie av lokalpolitikernes vurdering av NAV

11 Modul 3: Kommunale tjenester lokalt i Nav (311 NAV-kontorer pr 09-09)
Rusbehandling 81% Boligvirkemidler 77% Gjeldsrådgiving 59% Flyktningshjelp 54% Støttekontaktordn. 25% Assistanse/avlastn. 16% Tiltak psyk. lidelser 11% Omsorgslønn 8% Barneverntjenester 6%

12 Noen utfordringer – reformen
Gjennomføringen av reformen: Fra ”best mulig tidspunkt” til ”verst mulig”: ”It´s nav or never”? Mediebildene Tilgjengelighet – kapasitet og teknologi Etatskulturer og kompetanse, sentralisering og førstelinje Ansvarsnivåer og likestilling: Stat (trygd og a-etat) og kommuner (sosialetat), lokalt handlingsrrom Tjenester utenfor NAV (kommunale, helse) Oppfølging av rapporter fra Arbeidstilsynet og Riksrevisjonen, utredningen om grensesnitt


Laste ned ppt "It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google