Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lindbak Retail Systems - et selskap i LindbakGruppen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lindbak Retail Systems - et selskap i LindbakGruppen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lindbak Retail Systems - et selskap i LindbakGruppen
PUG møte Lillehammer 7. – 8. april

2 LindbakGruppen Etablert i 1958 137 medarbeidere
Omsetning ca. 259 millioner kroner (2004) Kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Molde og Namsos Fire datterselskaper: Lindbak AS (salg av kontorutstyr) Lindbak Distribusjon (import og distribusjon av kopi/print) Lindbak Stormarkeder (driver Binders-butikk i Trondheim) Lindbak Retail Systems

3 Lindbak Retail Systems AS
Programvareutvikling siden 1968 Kontorer i Trondheim, Oslo og Bergen God lønnsomhet over mange år En av Norges ledende totalleverandør av butikkdata Solid kompetanse og lang erfaring fra en rekke leveranser innen dagligvare og faghandel Komplett styringssystem for… Kjedeledelse, regionalt hovedkontor, varehus og butikker Fleksible, åpne og avanserte kasseløsninger (POS) Dekker hele Skandinavia: Egen avdeling samt forhandlere i Sverige Også kunder i Danmark

4 Forretningsidé Salg, installasjon og support av egenutviklede og forhandlede administrative styrings- og informasjonssystemer for drift og ledelse av butikker og detaljhandelskjeder

5 LRS – et selskap i vekst

6 Våre produkter  InfoPOS PRO (Professional)
Komplett styringssystem for dagligvare og faghandel Den ultimate løsning for kjedeledelse, hovedkontor og kjedestyrte butikker Brukervennlighet og fleksibilitet i alle ledd – fra kasse til kjedekontor  InfoPOS SE (Spesial Edition) Styringssystem for butikker og frivillige kjeder Utviklet for sko-, sport- og motebransjen Spesielt egnet for butikker som selv i stor grad styrere sortiment og innkjøp  InfoADB for Samvirkelag Fleksibelt, effektivt og brukervennlig arbeidsverktøy for regnskap, fakturering, lønn/personal, medlems- og skrankeløsning samt avansert ledelsesrapportering.

7 Kundereferanser Båtbutikken

8 Antall installasjoner
Kunde HK Butikk PC & server Klienter Kasser Coop Norge 50 800 600 2750 Gresvig 10 275 285 100 375 Ekstrem Lavpris 1 200 Sport 1 2 65 60 25 Andre 12 310 105 475 Sum 75 1650 1250 750 3975

9 Erfaringer fra et moderniseringsprosjekt
PUG møte Lillehammer 7. – 8. april

10 Agenda Hvorfor utvikle ny løsning? Valg av teknologi
Dynamics prosjektet Forprosjektet og samarbeidet med Progress Empowerment senteret i Rotterdam Totalprosjektet Viktige nyheter/endringer Veien videre…

11 Hvorfor utvikle ny InfoPOS løsning?
Svakheter ved dagens løsning (InfoPOS PRO 8.0) Utviklet i Progress ADM1, uegnet for tilpasning til ”tynn” løsning, lite åpen for omverdenen Mye av lite strukturert kode (ingen bruk av structured procedure) Krever database lokalt i hver butikk (dersom bakromsløsning) Utfordringer m.h.t. databasekonsistens HK – butikk Tidkrevende oppgraderingsrutiner Omfattende å gjennomføre større endringer (med DB-endringer) Påtrykk fra kunder (For) mye datatrafikk Enklere tilgang til data (tilgang til HK data i butikk) Tendenser i markedet ”Tynne” dataløsninger etterspørres og tilbys i de fleste sammenhenger. Datautveksling med 3. parts systemer Tilrettelegge løsningen for ASP/BSP drifting Også i LRS regi

12 Valg av teknologi Hvorfor valgte vi Dynamics fra Progress
Naturlig å fortsette med Progress verktøy, Vi forventet mye gjenbruk av kode (rapporter, ”batch” jobber, generell forretningslogikk) Kunne bygge videre på eksisterende kompetanse Dynamics er en meget moderne verktøyplattform Progress Dynamics var ”voldsomt” i skuddet på slutten av 2003 Basert på Progress sin siste versjon - OpenEdge 10 De aller fleste skjermbilder lagres i repository database (mindre kode på disk) Forenklet vedlikehold og videreutvikling Progress Empowerment senteret bistod oss i dette valget

13 Dynamics prosjektet – forprosjektet
Samarbeid med Progress via deres Empowerment senter i Rotterdam LRS ble pilotkunde i gjennomføringen av deres nye konsept for et moderniseringsprosjekt Deltagere i de første faser (forprosjektet) – Odd Erik Eide og Per Holm fra LRS, samt Tom Nøkleby fra Polygon SW Prosjektet ble inndelt i ulike faser Avklaringer rundt status i dagens løsning (InfoPOS 8.0), samt kompetanse og opplæringsbehov for våre involverte ressurser (Assessment – oktober 2003) Status – verken løsning eller personell spesielt tilpasset (programmering for) 3-lags arkitektur (lang vei å gå) Gjennomførte workshop for oppfriskning av Dynamics kompetanse Dynamics kurs gjennomført våren 2003

14 Dynamics prosjektet – forprosjektet
Gjenbruk av kode (Harvest – november/desember 2003) Bruk av UML-verktøy (Enterprise Architect) Beskrivelse av gammel og ny løsningen Meget arbeidskrevende Nyttig hjelpemiddel for beskrivelse av nye moduler (Jobbserver) Forsøk på bruk av hjelpeverktøy utviklet av Progress fungerte dårlig Den delen av prosjektet som fungerte dårlig Mye tid ”kastet bort” på lite meningsfullt arbeid Progress sitt ambisjonsnivå for dokumentering var alt for høyt, spesielt siden LRS hadde full kontroll med den gamle løsningen LRS sin målsetting var i utgangspunktet en konvertering av eksisterende funksjonalitet med noen få, men viktige endringer

15 Dynamics prosjektet – forprosjektet
Utviklingsprosjektet startet i januar 2004 Iterasjon 1 – ”Proof-of-concept” (januar  31/ ) Utvikling av 1 enkelt og 1 komplisert vedlikeholdsprogram, 1 rapport, 1 batchjobb, utvikling av 1. versjon av jobbserver Støtte fra ”mentor”, Robbert Dees, fra Empowerment senteret (fungerte meget godt) Telefonkonferanser flere ganger i uka, samt flere oppfølgingsbesøk hos LRS Meget bratt læringskurve Avsluttet med estimering av totalprosjektet og beslutning om å gå videre

16 Status Empowerment programmet
Positive erfaringer LRS fikk betydelig oppmerksomhet Tilnærmet ubegrenset tilgang på mentor en lang periode 1 uke i Rotterdam med 3 personer Praktisk vinkling og oppfølging fungerte meget godt Innføring i nye metoder/verktøy Ikke fullt så positivt Det nye konseptet for et moderniseringsprosjekt var uferdig For mye ble til underveis og/eller ble overlatt til LRS å finne ut av Det manglet en ”White book” Hjelpeverktøy virket ikke, mye manuell jobbing Forsøkte å lage en felles løsning for alle type kunder Alt for stort og unødvendig (for LRS) fokus på gammel løsning Dette er justert i ettertid, blir lagt opp etter hver enkelt kunde

17 Dynamics prosjektet Estimert til ca 4000 utviklingstimer etter iterasjon 1 Iterasjon 2 (april  31/8-2004) Empowerment senteret (v/Robbert) deltok ”løselig” i første del Iterasjon 3 (september  15/ ) Iterasjon 4 (november  31/ ) Planlagt ferdigdato for estimert utvikling 31/ Planlagt i Q1 2005 Perfeksjonering av rutiner for deployment Konverteringsrutiner fra InfoPOS 8.0 (gammel versjon), inkl installasjon av ny Progress versjon (OpenEdge 10.0B) Brukerdokumentasjon, skifte fra Win95 til html (dagens standard) ”Porting” av ny/endret funksjonalitet i gammel versjon til ny. Utfordring å holde krevende eksisterende kunder fornøyde Det ble gjort svært mye, til dels store endringer i gammel versjon i 2. halvår 2004 Optimalisering av den eldste koden fra iterasjon 1 og 2 Hvordan ble prosjektet gjennomført (mye (for nye) teori med Progress Empowerment, kolossalt løft for utviklerne – tungt i starten, usikker estimering, innleie av konsulenter)

18 Prosjektorganisasjonen
Internt LRS Utvikling 4 personer Test/kvalitetssikring 2 personer Dokumentasjon 1 person Miljø/Deployment 1 person Innleide konsulenter Planlagt med 2 utviklere i 50 % stilling iterasjon 2  4 Bjørn Kroghrud fra Progress Norge har deltatt hele veien og har vært en meget verdifull ressurs Tom Nøkleby fra Polygon SW deltok primært 1. halvår 2004 Adm. prosjektleder i 1/3 stilling i hele prosjektets levetid Utvidelser fra september 2004 2 utviklere på tilnærmet heltid 1 person på test/prosedyrer på tilnærmet heltid

19 Omfang av prosjektet Ca 250 skjermprogram (inkl. rapport/”batch” bestilling) Måtte lages helt på nytt Ca 125 rapporter Gjenbruk av mye kode Ca 50 ”batch” program Totalt antall program fra gammel versjon ca 1000 skjermbaserte program ca 1250 rapport/batch program ca 720 include filer Resultat i ny versjon (InfoPOS PRO 9.0) ca 750 program ca 350 include filer

20 Omfang av prosjektet Totalt antall timer: 11 500 Fordeling av timer
Kompetanseheving/teknologi: 2000 timer Utvikling: 6750 timer Testing: 2000 timer Prosjektledelse: 750 timer Direkte kostnader Eksterne konsulenter: NOK 5 mill. (ca 6000 timer) 2003: ca 700’, Empowerment + ca 300 timer Tom+Trond 2004: ca 3,2 mill, 2005: ca 1 mill ( hittil, ca 5400 timer plusser på ca 600

21 Nye verktøy Dynamics og OpenEdge 10 fra Progress Enterprise Architect
UML (Unified Modeling Language) Prosessbeskrivelse med utgangspunkt i ”Use-Case” (brukerens opplevelse) Meget nyttig for beskrivelse av nye, komplekse moduler Jobbserver Sharepoint fra Microsoft Utviklingsportalen, strukturere og tilgjengeliggjøre informasjon TestTrack Pro Rapportering av feil erfart i test Beskrivelse av fix, klar for ny test

22 Status i Dynamics prosjektet pr 31/3-2005
Prosjektet er overlevert til linjeorganisasjonen i LRS Alle eksterne konsulenter er ute av prosjektet All planlagt koding er ferdig Så lenge LRS har 2 levende programversjoner vil det være behov for ”porting” av ny/endret funksjonalitet Testing er i all vesentlighet avsluttet Over 500 feilmeldinger er meldt, korrigert og retestet OK Dokumentasjon tilgjengeliggjort på Utviklingsportalen Prosjektet er godt dokumentert 100 % systemdokumentasjon for hvert menyvalg Utrulling Rutiner for utrulling fra utvikling til test Rutiner for utrulling fra test til produksjon (gjenstår noe) Rutiner for utrulling av InfoPOS PRO klient Automatisk oppgradering av InfoPOS PRO server

23 Status i Dynamics prosjektet pr 31/3-2005
Kvalitetssystem innført i løpet av prosjektet (”fra teori til praksis”) Systemdokumentasjon Testprosedyrer Prosjektstyring Gjenstående som ferdigstilles i april 2005 Ferdigstille rutiner for overføring fra test til produksjon Ferdigstille rutiner for konvertering av database fra gammel løsning til ny løsning (inkl. bytte av Progress versjon) Ferdigstille brukerdokumentasjon Innføring av ”nice-to-have” funksjonalitet Showstopper? Tynn klient ”fryser” og må termineres Synes å være et Appserver problem (ikke relatert til Dynamics) Progress jobber hardt med problemet (første fix løste ikke problemet)

24 Erfaring med bruk av Dynamics
Høy brukerterskel for utvikler (spesielt for LRS med erfaring kun fra ADM1) Det enkle er veldig enkelt, det kompliserte meget utfordrende Utmerket prototyp verktøy, kort vei til kjørbar løsning Enkelt å flytte rundt på objekter innen en container (For?) striks oppbygging med krav til at browsere/viewere må ha kobling til SDO m/nødvendige linker

25 Erfaring med bruk av Dynamics
Utvalgsbilder for bestilling av rapport/”batch” jobb Startet med en løsning knyttet til temp-db og bruk av mange SDF, som viste seg å fungere for dårlig (performance) Konverterte til egenutviklet løsning der skjermbilder konstrueres på klientsiden basert på input fra rapport/”batch” programmet. Omskriving av et betydelig antall rapporter Tilfredsstillende performance som må bevises i praksis Mye tid brukt til tuning av store, kompliserte program, samt oppsett av optimal caching Mangler Dynamisk dialog-box Bruk av OCX’er i dynamiske viewere Det burde være unødvendig med statiske objekter bortsett fra logiske prosedyrer og superprosedyrer (som ideelt sett også burde vært lagret i repository) Bruk av ProDataset

26 Jobbserver Utfører prosessering av bestilte rapporter, etikettutskrifter og ”batch” jobber forøvrig Utviklet i Progress Startes automatisk som egen service Klienten bestiller jobben som sendes til sentral server For rapporter varsles brukeren når den er ferdig Klienten sjekker med jevne mellomrom om det er noe nytt siden sist Alle rapportene genereres i VsView i PDF-format og i (uformatert) Excel-format Både PDF-fil, Excel-fil og etikettutskrift som XML-fil lagres i en blob i databasen Bruker henter opp utskriftene fra en browser Statusbrowser for ”batch” jobber

27 Automatisert utrulling
Serveroppdatering på HK Det lages en pakke/release bestående av: Endringer på dynamiske objekter (alle endringer i repository databasen i XML-format) Alle statiske objekter DF-fil med databaseendringer Kilentpakke Programvaredistribusjon via GoAhead Klientoppdatering Pakke laget med WebClient assembler Komprimert Hentes fra Web server på HK hos kunden

28 Web-basert utrulling

29 Viktige database endringer
Extent (tabell i tabell) er fjernet fra alle tabeller Erstattet med enkeltposter (for eksempel pr uke/måned) Store tabeller fra gammel løsing er ”brutt opp” Delvis splittet opp i enkeltposter pr transaksjonstype Spesielt finansiell statistikk (kasserer, kasse) Delvis splittet opp i flere relaterte tabeller Feltnavn Fjernet bindestrek i feltnavn Konsekvenser Mer fleksibel løsning Medførte tildels store endringer i forretningslogikk

30 Nytt brukergrensesnitt
InfoPOS PRO 8.0 InfoPOS PRO 9.0 ――►

31 Systemkrav PC for WEB-klient
OS: Windows XP (Windows 2000 kan benyttes) Prosessor: 1 GHz eller mer (anbefalt minimum) Minne: 256 MB RAM eller mer (anbefalt minimum) Progress WebClient: 21 MB InfoPOS PRO 9.0 klient: 140 MB LAN eller bredbåndslinje mot server med appserver/database, minimum 1 Mbps Server på HK OS: Windows 2000 eller Windows 2003 Jo kraftigere server, jo bedre ytelse

32 Veien videre…. Pilotinstallasjon i mai 2005
Oppgradering av eksisterende kunder påbegynnes høsten 2005 og skal være utført innen utgangen av 2006 LRS har startet opp nytt forprosjekt for utvikling av ny løsning for kasse i .Net/C# 3-lags arkitektur der kassene kan være tynne klienter til en felles database i butikk eller på HK Utviklingsavdelingen som p.t. består av 14 skal i løpet av kort tid ansette 3 nye medarbeidere 1 adm. prosjektleder og gruppeleder for test/kvalitetssikring 1 utvikler i kassegruppe (.Net/C#) 1 utvikler i butikk/hovedkontorsløsningen utviklet i Dynamics (OpenEdge) Arbeidssted i Trondheim

33 Veien videre med Progress Dynamics?
Progress Newsletter March 2005 Progress Dynamics 2.1B With this release, Progress Dynamics Version 2 becomes Functionally Stable. Functionally Stable Phase products are fully supported but do not receive new features. Technical Support continues to work with customers to resolve issues and Service Packs continue to be issued that further increase product stability and performance Vi ser konturene av nok et konverteringsprosjekt en gang i fremtiden Hvor lenge kan LRS beholde en løsning basert på en teknologi som Progress har besluttet å ikke satse på framover

34 Spørsmål? ?


Laste ned ppt "Lindbak Retail Systems - et selskap i LindbakGruppen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google