Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ørebetennelser: Forløp og allergisk sykdom hos barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ørebetennelser: Forløp og allergisk sykdom hos barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ørebetennelser: Forløp og allergisk sykdom hos barn
Bentdal YE 1,2, Karevold G 1,2, Nafstad P 1,3, Kværner KJ 1 1 University of Oslo, Norway 2 ENT-department, Akershus University Hospital, Norway 3 Division of Epidemiology, Norwegian Institute of Public Health Oslo

2 Bakgrunn I Har barn med ørebetennelser første leveår og mange
infeksjoner (>=4 før 2 år) økt infeksjonstendens i skolealder? II Er det noen sammenheng mellom allergisk sykdom (spørreskjemainformasjon), positiv prikktest og ørebetennelser i skolealder?

3 Bakgrunn Problemstilling I
Det er hevdet at ørebetennelser i de første leveår skyldes et umodent immunforsvar, lavere immunglobulin nivåer (ved gjentatte episoder) og dysfunksjon av tuba Eustachi Vi ønsket å undersøke infeksjonstendens hos disse barna i 10-årsalder

4 Materiale og metode Problemstilling I Populasjonsbasert studie
3754 Oslo-barn født i 1992/93 Fulgt fra fødsel til 10 år (The Oslo Birth Cohort) Follow-up rater: måneder 95% 1 år 92% 1 1/2 år 86% 2 år 81% 10 år 68% Spørreskjemabasert informasjon

5 Materiale and metode Problemstilling I rAOM
>= 4 AOM episoder i løpet av en 12 måneders periode (bare inkludert barn som har sin første ørebetennelse før 1 år) Tidlig AOM >= 1 AOM 0-6 måneder, >= 1 AOM 6-12 måneder AOM og luftveisinfeksjoner (tonsillopharyngitt/nedre luftveisinfeksjoner) ved 10 år >=1 episode siste 12 måneder Bronkial obstruksjon >=2 episoder/1 episode m varighet >1 måned, legediagnostiserte første 2 leveår Otitis media kirurgi Canalisatio,paracentese eller adenotomi

6 Forekomst av tidlig AOM, rAOM og AOM ved 10 år
Problemstilling I Forekomst av tidlig AOM, rAOM og AOM ved 10 år 23 % AOM 24% AOM 13 % AOM 4% AOM 5.4% rAOM / år 6

7 Problemstilling I Resultater

8 Resultater Problemstilling I
Vi fant ingen sterk sammenheng mellom akutt otitt første leveår og akutt otitt ved 10-års alder (adjOR=1.2, 95% konfidensintervall ) Tilsvarende resultat for andre luftveisinfeksjoner; tidlig akutt otitt økte ikke risiko for luftveisinfeksjoner i skolealder Forhold som økte sannsynligheten for øreinfeksjoner ved 10 år: - Røyking i hjemmet ved fødsel Atopi Pike Det var sterk sammenheng mellom otitis media kirurgi og forekomst av akutt otitt i skolealder

9 Resultater Problemstilling I
Ingen sterk sammenheng mellom å være ørebarn første to leveår og AOM og andre luftveisinfeksjoner ved 10 år Risiko for AOM ved 10 år hos ørebarn ORcrude = 1.6 ( ) ORadjusted = 1.3 ( ) Risiko for luftveisinfeksjoner ved 10 år hos ørebarn ORcrude = 1.0 ( ) 24 % Andre LVI 13 % AOM 5.4% rAOM / years 9

10 Resultater Problemstilling I Ørebarn hadde økt risiko for:
Otitis media kirurgi: ORc 5.7 (95%CI ) Bronkial obstruksjon: ORc 2.4 (95% CI ) Andre risikofaktorer for å bli ørebarn: Lav utdannelse hos mor Foreldreatopi Barnehage ved 1 år Eldre søsken Gutt

11 Konklusjon Problemstilling II
Vi fant ingen sterk sammenheng mellom tidlig otitt (hverken enkeltepisoder eller gjentatte episoder) og akutt otitt og luftveisinfeksjoner i skolealder

12 Bakgrunn Problemstilling II
Flere studier har funnet en sammenheng mellom allergisk sykdom og ørebetennelser hos barn Sprikende funn: Samsykelighet mellom allergisk sykdom og ørebetennelser varierer i ulike studier

13 Formål Problemstilling II Undersøke om det er sammenheng mellom
allergisk sykdom, positiv prikktest og ørebetennelser hos 10-åringer i Oslo

14 Materiale og metode Problemstilling II
Populasjonsbasert tverrsnittsstudie (2001/2002) N = år gamle Oslo-barn Respons rate 66% (N=3406) Spørreskjema informasjon (foreldrerapportert): Om ørebetennelser siste år (1 el flere) og legediagnostisert allergisk sykdom (allergisk rhinokonjunctivitt, atopisk eksem og astma) med symptomer siste år Både prikktest og spørreskjemainformasjon N=2657

15 Materiale og metode Problemstilling II Positiv prikktest:
(Lengste horisontale + vertikale diameter): >=3 mm sammenlignet med negativ kontroll Avlest etter 15 min. Barn med minst 1 positiv test = prikktest positive

16 Resultater Antall AOM hos 10-åringer siste år (N=3406)

17 Prikktest Relativt høy andel skolebarn tester positivt
Problemstilling II Prikktest Relativt høy andel skolebarn tester positivt 1-2 positive Prikktest positive 24% 17 % 3-4 positive 6 % 5 eller flere positive 1 % 76 % 18% høysnue 12% dyreallergi Prikktest negative

18 Resultater Andel skolebarn med positiv prikktest på ulike allergener
Problemstilling II Resultater Andel skolebarn med positiv prikktest på ulike allergener %

19 Problemstilling II Overlapp mellom de allergiske sykdommene
Atopisk eksem n = 235 n=60 n=22 Astma n=56 Rhino- konjunktivitt n=217 Atopisk eksem 10.5% (n=358) Rhinokonjunktivitt 11.1% (n=378) Astma 5.0% (n=171) 19 Overlapp mellom de allergiske sykdommene

20 Resultater Allergiske sykdommer – andel syke med positiv prikktest
Problemstilling II Resultater Allergiske sykdommer – andel syke med positiv prikktest Allergisk rhinokonjunctivitt 8% Sensitivitet = 74,8% Astma 3% Sensitivitet = 52,4% Atopisk eksem 5% Sensitivitet = 42,9% % med legebekreftet og aktiv sykdom siste året

21 Resultater Ørebetennelser og allergi (spørreskjemadata N=3406)
Problemstilling II Resultater Ørebetennelser og allergi (spørreskjemadata N=3406) Astma Odds ratio = 2.6 ( ) Rhino- konjunctivitt OR =1.3 (1.0 – 1.8) Atopisk eksem OR = 1.5 (1.1 – 2.0) Astma / rhino- konjunctivitt/ atopisk eksem cOR = 1.5 (1.2 – 1.9) Økt forekomst av ørebetennelser blant allergikere

22 Resultater Positiv prikktest og ørebetennelser (n=2657)
Problemstilling II Resultater Positiv prikktest og ørebetennelser (n=2657) Høysnue OR = 0.7 (0.5 – 1.0) Helårsallergi OR = 1.0 (0.8 – 1.4) ≥1 allergen Ørebetennelser ikke vanligere hos barn med positiv prikktest cOR = 0.8 (0.6 – 1.1)

23 Resultater Allergi, ørebetennelser og prikktest
Barn med negativ prikktest og astma: 3 ganger økt risiko for ørebetennelser i forhold til prikktest positive barn Samme tendensen ble funnet for allergisk rhinokonjunctivitt

24 Konklusjon Problemstilling II
Relativt høy forekomst av positiv prikktest hos barn (24%) Barn med allergisk sykdom hadde flere ørebetennelser Spesielt gjaldt dette barn med astma Tilsvarende sammenheng ble ikke funnet mellom positiv prikktest og ørebetennelser Det var bare moderat samsvar mellom positiv prikktest og rapportert allergi

25 Diskusjon Problemstilling II
Klinisk verdi av en negativ prikktest hos barn med allergiske symptomer Våre resultater indikerer at ikke-atopisk eller ikke IgE-mediert allergisk sykdom predisponerer for ørebetennelser Mekanismer foreslått for å forklare sammenhengen mellom ørebetennelser og allergi Tuba Eustachi dysfunksjon Inflammasjon i slimhinnene ved allergi gir økt risiko for infeksjon

26 Publikasjoner Kvaerner KJ, Bentdal Y, Karevold G. Acute mastoiditis in Norway: no evidence for an increase. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Oct;71(10): Epub 2007 Aug Bentdal YE, Karevold G, Nafstad P, Kvaerner KJ. Early acute otitis media: predictor for AOM and respiratory infections in schoolchildren? Int J Pediatr Otorhinolaryngol Aug;71(8): Epub 2007 Jun Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Kvaerner KJ. Otitis media surgery: large variability between Finland and Norway. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Jul;71(7): Epub 2007 May 4. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G, Kvaerner KJ. Acute otitis media in schoolchildren: allergic diseases and skin prick test positivity. Acta Otolaryngol May;127(5): Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Nafstad P, Kvaerner KJ. Paediatric otitis media surgery in Norway. Acta Otolaryngol Jan;127(1): Haapkyla J, Karevold G, Kvaerner KJ, Pitkaranta A. Finnish adenoidectomy and tympanostomy rates in children; national variation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Sep;70(9): Epub 2006 Jun Karevold G, Kvestad E, Nafstad P, Kvaerner KJ. Respiratory infections in schoolchildren: co-morbidity and risk factors. Arch Dis Child May;91(5): Epub 2006 Feb 7.


Laste ned ppt "Ørebetennelser: Forløp og allergisk sykdom hos barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google