Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus
Ørebetennelser og luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling Gunnhild Karevold og Yngvild E. Bentdal Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus ØNH-avdelingen Ahus 8. November 2007

2 Bakgrunn Deler 2 stillinger Oppstart og finansiering fra 010105
Folkehelseinstituttet Veiledere

3 Luftveisinfeksjoner: forekomst og kirurgisk behandling
Gunnhild Karevold

4 Bakgrunn for prosjektet
½ alder 16% 25% 12% 5% 6% 19% 21% 92% 95% 30 % 2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Otitis media Forkjølelse Halsinfeksjoner Pseudokrupp Nedre luftveisinfeksjoner

5 Bakgrunn for prosjektet
NEJM 1982 K McPherson et al: Small-area variations in the use of common surgical procedures: an international comparison of New England, England, and Norway IJPORL 2004 AGM Schilder et al International perspectives on management of acute otitis media: a qualitative review

6 Formål forekomst og forløp av luftveisinfeksjoner
risikoforhold for luftveisinfeksjoner hos skolebarn i hvilken grad behandler vi luftveisinfeksjoner kirurgisk hvordan går det med de opererte skiller Norge seg fra andre land i kirurgisk behandling

7 Materiale Data fra Oslo Birth Cohort med 10-årige barn (N=3406) Register data Norsk Pasient Register og STAKES (Finland) 2002 DCA10 DCA20 EMB10 EMB20 EMB30

8 Metode Studerte infeksjonsvariable, ulike risikoforhold, konfunderende faktorer i populasjonsbasert materiale, OBC Komplette behandlingsdata (NPR) utgangspunkt for kirurgi variable gruppert i hhv otitis media kirurgi og adenotonsille- kirurgi for barn i alderen 0-16 år Otitis media kirurgi inkluderte paracentese, canalisatio og adenotomi. Adenotomi ikke utført med trommehinnekirurgi gruppert i adenotonsillekirurgi Store datamaterialer med enkle frekvensanalyser og mer komplisert statistikk, blant annet logistisk regresjon .

9 Forekomst blant 10 årige barn
Lower respiratory infections 8.1% Tonsillopharyngitis 21.6% Otitis media 13.8% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 Lower respiratory infections
Komorbiditet Otitis media n=128 n=197 n=54 Tonsillo- pharyngitis n=377 n=91 n=109 n=21 Lower respiratory infections

11 Tonsillo-pharyngitis
Komorbiditet  - 2.6 ( ) 3.5 ( ) Lower respiratory infections 3.1 ( ) Tonsillo- pharyngitis Otitis media ORc(95%CI)* Tonsillo-pharyngitis Otitis Media * Odds ratio med 95% konfidensintervall uttrykk for graden av sammenheng mellom to forhold

12 lower respiratory tract infections
Risikofaktorer otitis media (n=470) tonsillopharyngitis (n=737) lower respiratory tract infections (n=275) cOR aOR Gender Male Ref. Female 1.2( ) 1.2( ) 1.1( ) 1.2( ) 0.8( ) 0.9( ) Home environment No dampness Dampness 1.3( ) 1.4( ) 1.4( ) 1.4( ) 1.3( ) No smoking Smoking 1.1( ) 1.2( ) 1.0( ) 1.1( ) 1.2( ) Parental Ethnicity Caucasian African 1.4( ) 1.5( ) 1.7( ) 1.7( ) 1.6( ) Asian 1.2( ) 1.5( ) 1.6( ) 1.2( ) 1.2( )

13 Kirurgisk behandling 14% had upper airway surgery

14 Aldersfordeling

15 Risiko for sykdom sammenliknet med ikke-opererte
otitis media at 10 years 3.3 (95% CI ) tonsillopharyngitis at 10 years 0.9 (95% CI )

16 Adenotonsillekirurgi i Norge Totalt 2002

17 Adenotonsillekirurgi i Norge Regionalt 2002

18 Adenotonsillekirurgi i Norge Aldersfordeling 2002
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Number of children Age

19 Otitis media kirurgi i Norge Totalt 2002

20 Otitis media kirurgi i Norge Regionalt 2002

21 Otitis media kirurgi i Norge Aldersfordeling 2002
Number of children Age

22 Otitis media kirurgi Norge-Finland Adenotomi 2002
Adenotomi Finland Adenotomi Norge number of children age

23 Otitis media kirurgi Norge-Finland Canalisatio 2002
Number of children Age

24 Otitis media kirurgi Norge-Finland Regionalt 2002
Norway 50 100 150 2,5 2,3 1,8 3,4 200 250 53 92 80 83 106 North Mid West South East 3,0 138 3,3 215 2,2 144 2,6 107 152 Finland ORL

25 Konklusjon Ørebetennelser og halsbetennelser er vanlig i skolealder og forekommer i stor grad hos de samme barna Risikofaktorer for luftveisinfeksjoner inkluderer fukt, røyking og etnisitet 3 av 20 barn opereres, hovedsaklig i førskolealder Canalisatio gjøres i 2/3 av tilfellene, adenotonsillectomi i 50% Otitis media opererte barn har 3 ganger større infeksjonsload når de er ti år sammenliknet med ikke-opererte Stor regional variasjon i Norge i både adenotonsillekirurgi og otitis media kirurgi Overraskende store forskjeller mellom to like land

26 Bibliografi Kvaerner KJ, Bentdal Y, Karevold G. Acute mastoiditis in Norway: no evidence for an increase. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Oct;71(10): Epub 2007 Aug Bentdal YE, Karevold G, Nafstad P, Kvaerner KJ. Early acute otitis media: predictor for AOM and respiratory infections in schoolchildren? Int J Pediatr Otorhinolaryngol Aug;71(8): Epub 2007 Jun Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Kvaerner KJ. Otitis media surgery: large variability between Finland and Norway. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Jul;71(7): Epub 2007 May 4. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G, Kvaerner KJ. Acute otitis media in schoolchildren: allergic diseases and skin prick test positivity. Acta Otolaryngol May;127(5): Karevold G, Haapkyla J, Pitkaranta A, Nafstad P, Kvaerner KJ. Paediatric otitis media surgery in Norway. Acta Otolaryngol Jan;127(1): Haapkyla J, Karevold G, Kvaerner KJ, Pitkaranta A. Finnish adenoidectomy and tympanostomy rates in children; national variation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Sep;70(9): Epub 2006 Jun Karevold G, Kvestad E, Nafstad P, Kvaerner KJ. Respiratory infections in schoolchildren: co-morbidity and risk factors. Arch Dis Child May;91(5): Epub 2006 Feb 7.


Laste ned ppt "Fakultetsdivisjonen Akershus universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google