Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astma – utredning og behandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astma – utredning og behandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Astma – utredning og behandling
Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

2 Innledning Kronisk sykdom i luftveiene som fører til bronkokontriksjon, slimhinnehevelse og økt slimproduksjon ved eksposisjon for ulike risikofaktorer 10 – 12% av barn i Norge Forekomsten har økt Dødeligheten er redusert

3 Kasuistikk 4 måneder gammel pike
10.10 henvist til barnepoliklinikken med spørsmål om bronkiolitt. Inspiratoriske stridor og hvesende respirasjon fra fødsel. Laryngomalaci? Forverrelse 1 uke før kontakt i forbindelse med luftveisinfeksjon. Ved undersøkelsen oppfattet som bronkiolitt. RS, adeno, influense og parainfluensa neg. Oppstart av Racemisk adrenalin inh. Sendt hjem.

4 Innlagt Barneklinikken RH 30.10
Markant forverrelse siste to dager. Mer uttalte inndragninger. Hoste. Afebril. Klam i huden. Sliten. US: RF 60. Uttalte inndragninger. Insp./eksp. stridor. Bl.prøver: Lpk 15 ellers ua. Rtg thorax/Rtg øsofagus med kontrast

5

6

7 Forløp Inhalasjoner med racemisk adrenalin.
Natt til episode med metningsfall til 60 %. Solu- Cortef iv. Forverrelse utover formiddagen. Stigende PCO2 (7,37). Overflyttet intensivavdelingen. Bronkoskopert CT thorax 1.11 viste:

8

9 Operert 3.11 med ekstripasjon av bronkogen cyste.
Ekstubert noen timer postoperativt. Overflyttet til Barneklinikken 6.11 Utskrevet 7.11 Kontroll 22.11: Ingen symptomer. Strålende form!

10 Utredning av astma Anamnese Klinisk undersøkelse
Supplerende undersøkelser

11 Anamnese I Symtomer Hoste Pipende respirasjon Vesing Surkling
Brekninger med slim Tungpust Endret adferd

12 Anamnese II Når forekommer symptomene? Dag/natt Ved fysisk aktivitet
Ved luftveisinfeksjoner Ved eksponering for allergener Rått vær/kulde Ved opphold på bestemte steder

13 Supplerende anamnese Annen atopisk sykdom Familiær atopi
- Mor og far astma: 50% risiko Aktiv/passiv røyking Dyr i hjemmet Fukt i hjemmer

14 Klinisk undersøkelse Generell status Respirasjonsfrekvens
Bruk av aksessorisk respiratorisk muskelatur Auskultasjon (assistert respirasjon) - Fremmedlyder - Forlenget ekspirium - Gjenta etter B2-inhalasjon - Gjentas i symptomgivende periode

15 Supplerende undersøkelser
Spirometri Krever tålmodighet og pedagogikk Referanseverdier fra 4 år Obs variabel teknikk 3 kurver innenfor 10 % variasjon av flowverdier. Den med høyest FEV1 velges

16 Normal forsert flow-volum kurve

17 Flow – Volum Sentrale parametre
PEF: Peak Expiratory Flow FEV1: Forced Expiratory Volum 1sekund Volum ekspirert i.l.a. 1. Sekund FVC: Forced Vital Capacity Totalt utpustet volum ved forsert ekspirasjon FEF : Forced Expiratory Flow Flow ved % forbruk av FVC

18 Flow-volum kurve ved astma

19 Reversibilitet Respons på bronkiolytika
- B2 agonist - Ipratropiumbromid - Racemisk adrenalin Vanlig brukt grense for signifikant endring: 10% endring i FEV1 Endring i flow volum kurvenes form må vurderes Må vurderes i forhold til teknikk og alder Paradoks respons forekommer ”Alle” bør få utført reversibilitetstesting!

20 Tredemølletest Kan gjennomføres med og uten medisiner.
Pasienten skal være frisk, ha lungefunksjon nær forventet. 6–8 min. løp på tredemølle med puls over 95 % av maks puls i minst 4 minutter. Fall i FEV1 på >15% regnes som positiv test. Øke provokasjonen ved å puste luft på - 20 grader under løp. Tredemølle gjennomførbart fra 6-7 års alder, med kulde fra 9 års alder.

21 Herjetest Aktivitetstest med pulsteller. Aldersgruppe 2-5 år.
Evt. seponering av medisiner som ved tredemølletest. Fritt løp eller aktivitet i gymsal i min. Auskultasjon før og etter løp. Evt. flow-volum målinger.

22 PD 20 Provokasjons Dose av metacholin som gir 20% fall i lungefunksjon. Seponere enkelte medisiner før testen. Inhalasjonssteroider kan taes som før. Pasienten skal være frisk, ha FEV1 > 70% av forventet. Dosen som gir 20% fall registreres som PD 20-verdi. Sier noe om bronkienes hyperreaktivitet /irritabilitet.

23 - Tot-IgE, ECP, spes-IgE, immunsystem, annen sykdom.
Blodprøve - Tot-IgE, ECP, spes-IgE, immunsystem, annen sykdom. Prikktest/spesifikk IgE - allergi Radiologi - hyperinflasjon - utelukke annen patologi Annet - svetteiontoferese - NO, nasal/ekshalert - Ciliebiopsi - 24 timers PH registreering


Laste ned ppt "Astma – utredning og behandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google