Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbruksfest energikrise - finanskrise

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbruksfest energikrise - finanskrise"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbruksfest energikrise - finanskrise
- Velkommen til foredrag Med innebygd film Og mulig sjokk-effekt

2 I løpet av kvelden vil du få svar på følgende spørsmål:
Hvor lenge kan festen fortsette i Norge når resten av verden er i krise? Hvor alvorlig er krisen – egentlig? Hva kan / bør vi gjøre? Hvor lenge kan vi vente før vi begynner å gjøre det som er nødvendig? Og: Nytter det å gjøre noe? Obs: Det er ikke nødvendig å ta notater. Du kan få tilsendt kopi av denne filen etter foredraget …….

3 Siden du er her i dag tror jeg du har lurt på noen av disse spørsmålene:
Hvor lenge forbruksfesten kan fortsette? Hvorfor drivstoffprisene de siste 3-4 årene har gått opp med rundt 50 prosent og ikke ser ut til å gå ned igjen? Hvordan det har seg at rike deler av verden som USA og EU har store finansielle problemer som de ikke ser ut til å kunne løse? Hvor stor befolkningsvekst kloden klarer å håndtere? Om vi i det hele tatt tåler fortsatt vekst på en rekke vitale områderåder? Hvilke konsekvenser dette vil få for våre barn, barnebarn og etterfølgende generasjoner?

4 Inspirasjon: «Fleeing Vesuvius»
Inspirasjon fra en reise til kunnskapsrike venner i Seattle i September

5 Siste gang Vesuv var aktiv:
Var i år 79 BC Den gangen kostet det innbyggerne i Pompeii og Herkulaneum livet Hadde de tatt de urovekkende signalerne på alvor hadde de kanskje overlevd? Er vi mer våkne nå?

6 Jorden er Vesuv Vi og alle våre etterkommere er Pompeiianere
Også vi får masse urovekkende varselssignaler

7 Urovekkende signaler Økonomisk krise mange steder i verden
Stadig flere superrike (1 %) som blir rikere og rikere Stadig flere fattige som blir fattigere og fattigere Stadig flere investorer går fra investering i teknologi til investering i landbruksjord Stadig mer forbruksstyring gjennom store verdensdekkende firmaer (Corporations) Stadig mer mediamakt/forbruksmakt konsentrert på få hender/mediabedrifter/kapitalkonsentrasjoner. Stadig større forbruk Stadig større uttømming av ikke fornybare ressurser

8 Eksponentiell vekst på alle områder
Samtidig med nesten total utpining av ikke fornybare ressurser:

9 Hva er eksponentiell vekst – og hvorfor er dette viktig:
Her er «THE MOST IMPORTANT VIDEO YOU WILL EVER SEE»: Den varer 5 kvarter, og lever til fulle opp til denne karakteristikk: En litt kortere innføring i samme tema finnes her: Den varer ca 20 min

10 Skakkspillets Pris 64 felter 1 hvetekorn på første felt
Dobling av antall hvetekorn fra felt til felt, dvs 2 på andre, 4 på tredje, 8 på det fjerde, osv Totalpris? Ca 440 ganger hvetehøsten på verdensbasis i 1990. Kilde prof. Albert Bartlett

11 Fenway park stadion - BOSTON

12 Fenway park stadion Forestill deg Fenway Park Stadion
Forestill dig en pipette, som slipper en magisk dråpe ned i stadion kl Dråpen har den egenskap at den dobles i størrelse hvert minutt. Etter ca 6 minutt fyller den et fingerbøll Spørsmål 1: Når tid er stadion fullt av vann? Spørsmål 2: Når tid er stadion 7 % fullt? Spørsmål 3: Forestill deg også, at du sitter bundet fast på øverste rad. Når tid oppdager du at det er fare på ferde? Svar: Spm 1.: Kl Spm 2.: Kl 12.45 Spm 3.:Alt for sent

13 Befolkningsvekst År 0: ca 300 mio År 1400: ca 336 mio

14 «Å STJELE FRA FRAMTIDEN»
En legende. Her er en av mange versjoner: En besøkende kom til en russisk landsbygd hvor innbyggerne sultede. Han bemerket noen sekker med korn som stod lagret I nærheten av landsbygda. Han spurte landsbygdens patriark: “Hvorfor spiser dere ikke disse korn”. Patriarken svarte, at dette var såkorn som skulle sås neste vår, og føyde til: “Vi stjeler ikke fra framtiden” Vi stjeler fra framtiden i en grad de færreste av oss fatter. Ikke våre ledere heller. Det skjer på områder som i løpet av meget kort tid vil bli en alvorlig trussel for hele menneskeheten Og det går nu så fort, at det også blir å ramme oss selv

15 JordenS ressurser er begrensede
FORTSATT VEKST ER IKKE MULIG FOR DE FLESTE ØKONOMER OG POLITIKERE ER FORTSATT VEKST ET MUST VÅRE FINANSIELLE SYSTEMER FUNGERER SOM ET PYRAMIDESPILL HVOR FORTSATT VEKST TAS SOM EN SELVFØLGE DETTE INVOLVERER STADIG ØKT GJELD, STADIG ØKT PRODKSJON OG FORBRUK, OG DERMED STADIG ØKT BRUK AV FOSSILT BRENNSEL

16 Olje og alternativer til olje
Forutsettingen for at verden har kunnet skaffe mat til så mange er tilgjengelighet av billig energi = olje Vi har hatt olje som energikilde år.= den perioden hvor vi har vokst. Fra ca 1 til ca 7 mia Olje er helt sentral til al slags transport, og produksjon av de fleste av de varer vi er helt avhengige av. Også mat. Mye tyder på at verden allerede har nådd «Peak-Oil» - kulminasjonenen av oljeproduksjonen.

17 Et saudiarabisk ordtak
Min far red på kamel.  Jeg kjører bil. Min sønn flyr jetfly. Hans sønn vil ri på kamel (Sitert fra

18 Hva er peak oil? Det kan oversettes med «Oljeproduksjonens kulminasjon» En rekke nettsteder forteller klart om dette, både internasjonale og norske. og - er noen av de viktigste norske Viktige spørsmål blir «når tid er skjer dette» og «hvilke konsekvenser får det for oss»

19 Dokumentarfilmer som forklarer : Hva er peak oil?
Selv om man har det travelt og er i tvil om man ønsker å fordype seg i dette: Kan man i alle fall avse ca 15 min til å se disse videoene: Men til i kveld har jeg tatt med en litt lengere norsk film om dette tema. Foredraget fortsetter etter filmen…..

20 Olje og alternativer til olje
I media hører vi jevnlig om nye oljefunn Politikere og representanter for finansverdenen og førende bedrifter snakker jevnlig og ofte om fortsatt vekst på alle plan som en selvfølge – også i fremtiden. De som virkelig vet noe om olje, energi mm. – er av en helt annen oppfattelse. Festen er OVER, og det blir en bratt oppvåkning. Ganske snart. Og det er viktig å forberede seg. NÅ.

21 Myter Mange myter preger mediabildet og den kollektive bevissthet:
Før oljen tar slutt finner de mange nye alternativer Ny teknologi har løst problemene før og vil gjøre det igjen Dette blir ikke aktuelt før om flere hundrede år og er dermed ikke mitt problem Den aktuelle krisen er bare litt krusning på overflata – snart vil vi være tilbake til vanlig vekst Bare se på oss i Norge: De har jo nettopp funnet store oljefunn som setter oss i en særstilling ift andre land Selv om andre land får problem er Norge så rik og har i tillegg masse vannkraft

22 Myter Biodiesel vil løse problemene Ethanol vil løse problemene
Sol, vind og bølger vil løse problemene

23 Klima Klimaproblemene spiller også en viktig rolle:
Viktige rike land (USA og Kina) vil ikke forplikte seg Myte: Dette er ikke menneskeskapt…… Realitet: Kina vil ikke gi avkall på deres rett til med alle midler å jobbe for heving av velstanden og velferden for befolkningen – og USA har ikke råd. Men hvis den globale oppvarming ikke stoppes risikerer vi dramatiske folkeforflytninger av uanede dimensjoner Tenk for eksempel på hva som vil skje hvis de store elver i Asia tørker ut. Så lenge Kina og USA ikke forplikter seg kommer vi ikke langt……

24 Mine realiteter Etter å ha lest mye om dette – og sett mange meget gode dokumentarfilmer har jeg 3 ting jeg tror på: De neste tyve årene vil bli svært forskjellig fra de siste tyve årene. Det er mulig tempoet og/eller omfanget av de endringene som blir å skje, vil være for store til at våre viktigste samfunnsmessige institusjoner klarer å tilpasse seg dette. Jeg tror ikke vi mangler hverken den nødvendige teknologi eller forståelse/viten/kunnskap for at bygge os en bedre fremtid.

25 Det betyr blant annet Politikere og andre makthavere i offentlig liv er mest opptatt av inneværende – og i beste fall neste – valgperiode. Og sjeldent eller aldri med et globalt perspektiv. Bedriftsledere og –eiere er opptatt av tall på bunnlinjen og fortsatt vekst tas som en selvfølge. Fortsatt forbruksvekst også viktig Mennesker flest ønsker ikke å ta muligheten for dramatiske nedgangstider inn over seg hvis de ikke opplever den som umiddelbart forestående ……

26 Og for meg får det som konsekvens:
Jeg VET at jeg lever på en jord med begrensede ressurser og kan derfor ikke tro på fortsatt vekst. Jeg VET at jeg ikke kan stole på at den informasjon jeg får om verdens tilstand gjennom media er rett Jeg VET at jeg ikke kan stole på at politikere, banker og finansinstitusjoner gir rett informasjon om verdens tilstand Jeg har lest nok og sett nok gode dokumentarer til å kunne gjennomskue de fleste av de mytene jeg har skrevet om.

27 Jeg er optimist På tross av det dramatiske i situasjonen tror jeg:
At det nytter å gå sammen for å lære om og forstå den globale tilstand At økt kollektiv bevissthet om dette kan skape viktige lokale initiativer som vil lette omstillingen til et liv med sterkt begrensede ressurser At hvis denne økte bevisstheten fører til konkrete, praktiske omstillingstiltak – og ikke bare blir en diskusjonsklubb – kan det bli ganske avgjørende for regionens fremtid. At økt kollektiv bevissthet om den utarmingen av planeten, vi holder på med, kan medføre økt press på politikerne – nasjonalt og lokalt – for å få til ansvarlige langsiktede innsatser.

28 Andre er allerede i gang
Transitionbevegelsen i England Har forplantet seg til mesteparten av verden Omstillingsbyer Omstillingsinitiativer Bøker, filmer, kursing, prosesserfaring, Transitionbevegelsen i Skandinavia Omstilling Norge Omstilling Danmark Omstilling Sverige

29 På mange måter vil dette gi En ny og bedre livsstil:
Fra global til lokal fokus Fra global produksjon og distribusjon til lokal produksjon av alle nødvendige ting og tjenester Fra fokus på materielle ting (jeg har, mitt) til fokus på nærhet, samhandling (vi gjør, sammen) Fra fokus på kjøp bruk kast til reparasjon, vedlikehold, gjenbruk og gjensidig avhengighet og hjelp Fra isolasjon, fremmedgjøring, tomhet og ytre verdier til meningsfullt fellesskap, solidaritet og indre verdier Fortsett selv listen…………….

30 Da jeg startet med dette i september:
Var jeg overbevist om at de dramatiske endringer som ville skje først ville komme rundt 2050 Likevel fant jeg det viktig å sette meg inn i dette – for å kunne forsøke å forberede barn og barnebarn best mulig på dette Nå er jeg – etter å ha lest en del og sett masse gode filmer – overbevist om at dette vil inntreffe mye tidligere, og at jeg også i min levetid her i rike Norge vil bli å kjenne dette på kroppen Framtiden har allerede begynt – vi kjenner bare akkurat nå på fragmenter, som ennå ikke har blitt kjedet sammen til en helhet med relevante begrunnelser i media. Faktisk er jeg pr dags dato ganske overbevist om, at vi vil få markante endringer allerede innenfor de nærmeste år. Og at det haster mye å begynne på forberedelsene. (Jfr eksemplet med Fenway Park Stadion. – fra til er faktisk bare 4 minutt)

31 Et mulig/sannsynlig fremtidsscenarie:
Langtransport blir ikke mulig Dette gjelder også for mat Vi blir å trenge al den matjord som finnes Matproduksjon uten kunstgjødsel blir en hovedutfordring for alle Ting laget av plastic, asfalt og mange syntetiske materialer blir ikke produsert Ting med høgt innhold av sjeldne metaller blir ikke produsert Hva du var god til i går vil ikke nødvendigvis bli verdsatt som nyttig i morgen Banker og pensjonskasser kan gå over ende Derfor: Finn ut hva du kan og kan tilby som er viktig i en energifattig verden Og: Tren deg i nye, sosialt nyttige ferdigheter

32 Hva kan vi gjøre Lære mest mulig om Peak Oil og hvordan vi best kan forberede oss – og la denne læreprossen være en FELLES læreprosess i lokalmiljøet Tenke grundig igjennom på hvilke områder vi i dag er dypt avhengig av tilgang til billig fossilt brennstoff. Begynne å legge til rette for lokal selvforsyning av livsviktige produkter «Gjen»-lære oss «glemte» ferdigheter som reparasjon og vedlikehold Redusere energibruken på alle plan Lære oss «gamle» prinsipper for naturlig dyrking av mat med naturlig gjødsling Finne ut hva hvilke produkter vi VIRKELIG trenger for å overleve – «need to have» istedenfor «nice to have» - og finn ut hvordan de kan produseres lokalt. På alle plan innstille oss på et liv med et sterkt redusert forbruk av fossilt brennstoff. Stille kollektivt krav – fra grassrota – om at politikerne – både lokalt og nasjonalt skal ta dette på alvor. NU. Snakke med alle om dette – kollektiv bevisstgjøring og felles handling er alfa og omega.

33 Flere Kvalifiserte bud på hva du kan gjøre - nå:
Finnes her: Og her:

34 Mine planer fremover For meg har det blitt et hovedpoeng å mobilisere om dette Fordi det haster Fordi det er meningsfult Fordi jeg tror det nytter Virkemidler: Nettverksbygging – studiesirkel – dokumentarfilmkino Samarbeid m frivillige organisasjoner Forberedelse til konferanse for mobilisering av lokale politikere, næringsliv og utdanningssektoren (Høgskolen i Narvik) Kommunikasjon via alle kanaler Kobling mot eksisterende internettressurser og internasjonale nettverk Oversettelse av relevant materiale fra engelsk til norsk Etablering av lokalt overgangsinitiativ i Narvik

35 Nytter det? Det nytter ikke i betydningen at vi kan hindre oljen i å slippe opp Det er i det hele tatt ingen sikkerhet for noe som helst Men jo lenger tid vi har forberedt oss, jo bedre er vi rustet til å møte et liv uten olje. Vi har alt å vinne og intet å tape – bortsett fra litt likegyldighet og bekvemmelighet Vi er sent ute allerede………Husk det saudiarabiske ordspråket: .. Min far red på kamel.  Jeg kjører bil. Min sønn flyr jetfly. Hans sønn vil ri på kamel

36 Og nå til sist: Litt ord for dagen fra både store og mindre store tenkere, som antyder noen av de mentale utfordringer vi står overfor:

37

38 Fakta slutter ikke å eksistere fordi vi ignorerer dem
Aldous huxley Fakta slutter ikke å eksistere fordi vi ignorerer dem

39 Galileo galilei Jeg føler meg ikke forpliktet til å tro at den samme Gud som gav oss fornuft og tankekraft ønsker at vi skal la være å bruke disse.

40 h. l. mencken (AM. Skribent og filosof)
Det er i menneskets natur å forkaste det som er sant men ubehagelig, og å omfavne det som opplagt er feil, men trøstefullt.

41 Martin luther king jr. I motsetting til pesten i gamle dager eller moderne sykdommer som vi ennå ikke forstår, kan den moderne pesten overbefolkning løses med metoder vi kjenner og med ressurser vi har. Det som mangler er ikke kunnskap omkring problemet, men bevissthet omkring alvoret i problemet og utdanning av de milliarder som lider under det.

42 Takk for OPPMERKSOMHETEN 
VIL DU HA EN KOPI AV DETTE LYSBILDEFOREDRAGET OG EPOSTER ETTER HVERT SOM JEG SENDER UT NYHETER OM DETTE TIL INTERESSERTE: SKRIV DEG PÅ DEN EPOST- ADRESSELISTE SOM GÅR RUNDT: SKRIV GJERNE MED BLOKKBOGSTAVER. BLIR DU SENERE INTERESSERT NÅR DU MEG PÅ: Og navn, postadresse og telefon finner du enten ved å google navnet mitt eller på


Laste ned ppt "Forbruksfest energikrise - finanskrise"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google