Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opioider Bruk – problematisk bruk Hvor går grensen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opioider Bruk – problematisk bruk Hvor går grensen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opioider Bruk – problematisk bruk Hvor går grensen?
Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast

2 Definisjon av smerte ”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som assosieres med vevsødleggelse eller som beskrives som vevsødleggelse.”

3 Smerteopplevelsen SMERTE

4

5 Morfin Dolcontin Tramagetic Oxynorm Norspan Nobligan R Ketorax
Palladon Oriform Morfin Paralgin F Metadon Actavis Oramorph Tramadol Durogesic Remifentanyl Petidin Oxycontin Subutex Nobligan Fentanyl

6 Administrasjonsformer
Intravenøst / subcutant Oralt – tbl/kapsler/mikstur Depotplaster Stikkpiller Hurtigvirkende Langsomtvirkende

7 Påvirkningsforløp

8 Enkle prinsipper God smertekartlegging Multimodal smertebehandling!
God planlegging / forebyggende Ulike blokader/ Epidural Paracet/NSAID Catapresan Nervesmerte? Sarotex, Lyrica, Neurontin Opioider

9 Enkle prinsipper Intravenøse injeksjoner av opioider brukes bare i akutte situasjoner og når pasienten ikke kan ta noe per os ved smertetopper. Ved akutte smertetilstander som varer utover et par dager og det er behov for smertelindring gjennom hele døgnet bør en kombinere langtidsvirkende og hurtigvirkende opioider per os.

10 Hva gjør vi da? Kasuistikk
Mann 43 år, Mb Chron , operert 16 ganger i buken. Over mange år 1-2 innleggelser per år med magesmerter. Behandlet med Ketorax iv med god effekt. Ingen bruk av opioider hjemme. Revidert stomi for 6 mnd siden - etter det 8 innleggelser med sterke magesmerter uten aktiv sykdom. Ønsker Ketorax iv da han vet det fungerer. Hva gjør vi da?

11 Kasuistikk Mann 30 år MB Chron. Skal behandles på RH for igjen kunne tåle behandling for sin MB Chron. Mye magesmerter og en vanskelig livssituasjon. Gastromedisinsk avd ber om hjelp Pasienten får Ketorax iv 5-8 x per døgn. Har fått dette i mange uker. Hva gjør vi?

12 Kasuistikk Dame 45 år. Kreftoperert i buken, stråleskader for 10 år siden. Startet opp med Petidin 15 mg iv inntil x 5 per døgn i Hickmannkateteret på gastroavd i annen landsdel. Flytter til Telemark – Fastlege spør: Hva gjør jeg? Hva gjør vi?

13 Kasuistikk Dame 37 år ryggoperert x 6(05,10,13) Ryggsmerter ønsker ny operasjon - behandlende sykehus sier nei. Overflyttet ortopedisk sengepost STHF for nedtrapping av smertestillende. Pasienten har fått Ketorax iv v/behov i ca 3 uker før overflytting. Det er forsøkt overgang til plaster uten å lykkes. Hva gjør vi?

14 Problematisk bruk Bruk av hurtigvirkende opioider blir for mange av oss problematisk når det pågår over tid. Pasienter med langvarige smerter og dårlig effekt av opioider er mer utsatt for problematisk bruk enn de som responderer godt. Pasienter som får opioider over en lengre periode må følges tett av fastlege evt spesialist etter utskrivelse.

15 ”En pille for alt”

16 Etter kontakt med mange behandlere!

17 Ny veileder fra helsedirektoratet IS-2077
Omhandler bruk av opioider ved langvarige ikke kreft relaterte smertetilstander. ( Ute til høring)

18 Pasienter som bruker opioider fast
Pasienter med langvarige smerter Pasienter med kreftsykdom Pasienter i LAR Rusmisbrukere Hva gjør vi når de innlegges akutt!

19 Kan vi bruke andre metoder enn opioider?
Blokader? Plexus Femoralis Epidural Paracet / NSAID?

20 Pasienter som har brukt opioider over lang tid har ofte lavere smerteterskel enn normal befolkningen. Behovsdosen må avspeile pasientens totale døgndose. (ca en 1/6 del av døgndosen)

21

22 Metadonbrukere kan få Metadon som behovsmedikasjon
Metadonbrukere kan få Metadon som behovsmedikasjon. Hvis behov for rask effekt gies opioider iv. Subutexbrukere kan få Subutex som behovsmedikasjon. Ved behov for andre iv opioider må det gies høye doser til Subutex er ute av kroppen da Subutex er en antagonist/agonist med høy binding til opiatreseptoren. Rusmisbrukere er enklest å behandle med Metadon. Husk substitusjonsdose og smertestillende.

23 Uansett bakgrunn skal pasientene ha god smertebehandling der en vurderer at det foreligger en akuttsituasjon. Når pasienten legges inn i sykehus hyppig for smertetopper i forhold til sin kjente smerteplage bør en i samarbeid med smerteklinikk/avd lege og fastlege lage en plan for håndtering av pasienten.


Laste ned ppt "Opioider Bruk – problematisk bruk Hvor går grensen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google