Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islam.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islam."— Utskrift av presentasjonen:

1 Islam

2 Hva kan du om islam fra før?

3 Innhold i perioden Hva vil det si å være muslim?
De to hovedretningene; sjia og sunni Islams historie Å være muslim i Europa – mangfold og utfordringer

4 Hva er islam? Islam er den yngste av verdensreligionene, men nest størst Det er rundt 1,7 mrd. muslimer Islam kommer av ordet slm, som kan bety fred, underkastelse og lydighet. Islam vil at mennesket skal underkaste seg Guds (Allahs) vilje. Da vil de få et godt liv. Religionen begynte i arabiske land (Saudi-Arabia). Nå er det muslimske stater i Europa, Asia og Afrika. Muslimer er i et stort fellesskap av tro og kultur - umma

5 Utbredelse Kjerneområde for Islam er Midt-Østen med de arabiske landene og Nord-Afrika. Men kun 10 % av verdens muslimer er arabere. De største gruppene av muslimer holder til i Sør- og Sørøst-Asia, i land som Pakistan (96% av befolkningen er muslimer), Bangladesh (90%), Indonesia (88%) og India (14%). Afrika er det eneste kontinentet der majoriteten av befolkningen tilhører Islam. Islam er den nest største religion etter kristendommen i Europa.

6 Troen Muslimer tror på Allah og at Muhammad er den siste og største profeten Allah er skaperen av universet, og han styrer skaperverket Trosbekjennelsen: Han er Gud, én Gud, den Evigvarende Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet Ingen er Hans like Koranen, sure 112

7 Muhammad var politisk, religiøs og militær leder. Han døde i år 632.
Muslimene tror at Allah har talt til menneskene gjennom Muhammad. Muhammad regnes derfor som en profet. Muhammad ble født i år 570. Begynte å få åpenbaringer fra han var 40 år gammel i Mekka, flyktet til Medina, hvor det muslimske samfunnet bygd på islamske regler oppstod. Muhammad var politisk, religiøs og militær leder. Han døde i år 632. Islam har religiøst bildeforbud: strengt forbudt å avbilde Gud, levende vesener og for Sunniene i tillegg profeten Mohammad. Ingen mennesker forstår Gud og vi kan derfor ikke avbilde han. Militær leder; muslimene la under seg et stort rike på 700-tallet, etter Muhammads død, fra India til Spania, se kart s. 88.

8 De fem søylene Trosbekjennelsen – Shahada
Bønnen – Salah Trosbekjennelsen – Shahada Fasten – Saum Den religiøse skatten – Zakah Pilegrimsreisen – Hadsj Elevene kan notere seg stikkord om de ulike fem søylene.

9 Delt inn i 114 surer og videre inndelt i vers.
Koranen er den viktigste hellige teksten for mus- limene. Boka er hel- lig, så en muslim behandler boka med ekstra respekt. Al-qara; å lese. Delt inn i 114 surer og videre inndelt i vers. 20 år etter Muhammads død er alle åpenbaringene han mottok fra Gud samlet i Koranen. Hadith; en annen viktig bok som inneholder fortellinger om Muhammads liv.

10 Moskeen Viktig sted for muslimenes religiøse liv og fellesskap.
Et sted for bønn, «gudstjeneste», koranskole og fest. Moskeen har flere rom. Det største heter bønnerommet.

11 Alle moskeer har noen ting som er like: - Minaret (bønnetårn) - Mihrab (nisje) - Minbar («prekestol») - Bønneteppe(r) - Vaskeanlegg og skostativer

12 Moskeen Veggen fremst i moskeen er vendt mot Mekka.
Den første moskeen ble grunnlagt av Muhammad i Medina. Moskeen kan være enkel, eller mer pyntet med mønstre og kunst. I muslimske land spilles det eller ropes det fra minaretene: Allahu akbar, Allahu akbar (Gud er den største, Gud er den største) Ashhadu anna la ilaha illa Allah (Jeg vitner om at det ikke er noen gud uten Allah)

13 Moskeen Moskeen er først og fremst mennenes sted for bønn – kvinnene kan gjerne be hjemme. Kvinnene har enten et eget bønnerom, eller egen etasje i fellesbønnerommet. Bønnen blir ledet av en bønneleder, imam (sunni-islam). Kunst i moskeen er mønstre: ornamenter og kunst-skrift: kalligrafi. Ornamenter: gjentatte vakre mønstre, geometriske former eller planter/blader.

14 Hovedretningene Muhammad grunnla religionen ca. år 610.
Han sa ikke noe om hvem som skulle ta over etter ham som leder da han døde. Det ble usikkerhet om man skulle velge en leder, eller om en slektning av Muhammad skulle bli lederen. Dessuten ble det uenighet om tolkningen av Muhammads lære.

15 Hovedretningene To partier/retninger oppsto: sunni og sjia.
Sunni betyr tradisjon. Denne retningen legger vekt på læren til Muhammad og de fire første kalifene (lederne). De valgte lederen, han trengte ikke være i slekt med Muhammad. Denne retningen har flest tilhengere, ca. 80 %. Sjia eller shiat Ali betyr Alis parti. Sjiamuslimene mente at sviger- sønnen Ali ble pekt ut til etter- følger (og dermed hans familie). Disse mente at den øverste lederen måtte være i slekt med Muhammad. Ca % av muslimene i verden er sjiamuslimer.

16 Slaget ved Karbala Slaget ved Karbala; Sjiamuslimsk historie preget av lidelse og martyrer (en som dør for sin tro og overbevisning). Ali den først Imam dør 661, sønnen hans Hussein tar over og blir myrdet av en stor hær med sunnimuslimer ved Karbala i 680. Imam Hussein er et stort forbilde for de troende og hans kamp er et symbol for Sjiamuslimer på kampen mot urettferdighet og ondskap til alle tider. Hans død er symbol på de uskyldiges lidelser. Sørgedag for Sjiamuslimer, noen faster eller pisker seg til blods. Karbala er hellig by for Sjiamuslimer, sør for Bagdad i Irak.

17 Å være muslim i Europa De første innvandrerne Nå er det nesten 25 millioner muslimer i Europa, eller 5 % av befolkningen. De fleste bor på Balkan, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. De fleste kom som arbeidsinnvandrere og flyktninger. Den første «bølgen» med muslimske innvandrere kom til Norge på tallet. De fleste var menn fra Pakistan og Tyrkia.

18 Å være muslim i Europa Det kommer mange flykt- ninger til Europa grunn av krig, usikkerhet og sult i hjemlandet. Til Norge har det kommet mange fra Somalia, Syria, Eritrea, Irak og Afghani- stan.

19 Å være muslim i Europa Muslimer er ikke én gruppe med helt lik kultur.
Muslimer fra forskjellige steder har forskjellige språk og kulturer. Det er stor forskjell på hvordan Koranen og hadith tolkes. Dessuten, mange med muslimsk bakgrunn er sekulariserte, det vil si at de ikke er troende. Noen muslimer i Europa tilpasser seg vesten mens andre ønsker Islamske lover også i vesten. Muslimsk ungdom, født og oppvokst i Europa, har ofte et annet syn på islam enn foreldre og besteforeldre. Dette fører til mange diskusjoner om hva som er riktig måte å leve på.

20 Å være muslim i Europa Enkelte muslimske grupper bruker vold og terror, dette gjør at Islam blir sett på som «en fiende» i media og skaper problemer for mange muslimer i dagliglivet. Hijab; arabisk ord for skaut/slør. I noen land er det innført regler som gjør at det er forbudt for kvinner å ha på seg hodeplagg som skjuler ansiktet (Frankrike). Halal; mat muslimene har lov til å spise, tillatt. Skal slaktes på spesiell måte. Haram; mat som er forbudt å spise, svinekjøtt og blodmat. Det er noen steder vanskelig å få tak i mat som passer til spisereglene i Islam.


Laste ned ppt "Islam."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google