Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et møte med Gud og andre troende

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et møte med Gud og andre troende"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et møte med Gud og andre troende
GUDSTJENESTEN Et møte med Gud og andre troende

2 kirkerommet Kirken vender mot øst – der solen går opp.
Alteret er Jesu bord – minner om Jesu måltid med disiplene på skjærtorsdag for 2000 år siden. Fast alter og fritt alter. Prekestolen er for prekenen. Lesepulten brukes til lesninger og kunngjøringer. Døpefonten er til dåp. Kunsten skal fortelle oss fra bibelhistorien. Symbolene sier også noe om Gud og oss.

3 HVA ER EN GUDSTJENESTE? Et møte med Gud Et møte med andre troende
I bønnen I lovprisning I sang Vi får lytte til Guds ord: bibeltekstene og prekenen Særlig gir nattverden mange en sterk følelse av Guds- nærvær Et møte med andre troende Godt å være sammen om noe vi tror på. Det er bare en ting som forener oss her: den treenige Gud.

4 OPPBYGNINGEN Gudstjenesten er bygd opp med fem hovedledd:
I. SAMLINGEN (inkluderer dåp) II. ORDET III. FORBØNNEN IV. NATTVERDEN V. SENDELSEN

5 SAMLING Vi samles til gudstjenesten: Klokkeringing
3 slag med kirkeklokkene og prosesjon inn Inngangssalme Nådehilsen Samlingsbønn Syndsbekjennelsen Kyrie (et bønnerop om at Gud skal passe på oss) Gloria (lovprisning av Gud) Dåp (som er ”inngangsdøren” til kirken)

6 DÅPEN I dåpen blir vi tatt i kirken og kan kalles Guds barn.
Dåpen skjer ved at presten tar vann tre ganger på hodet til den som døpes (som regel et barn) og sier: ”Etter våre Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Den som døpes skal ha minst to faddere som skal hjelpe foreldrene med å lære barnet eller ungdommen om Jesus.

7 ORDETS DEL Første lesning Salme Andre lesning
Salmesang med evangelieprosesjon Evangeliet leses midt i kirken Salmesang Preken (presten tolker en av de tekstene som er lest)

8 FORBØNNEN FORBØNN Så kommer en forbønn, der vi ber for andre, for kirken, for verden, for alle dem som ikke har det så godt.

9 BORDETS DEL - NATTVERD Nattverden feires til minne om Jesu siste måltid med disiplene. I nattverden får vi syndstilgivelse I nattverden kan vi legge fram vårt liv for Jesus – på godt og vondt Nattverden gir oss en særlig opplevelse av nærhet til Jesus Feires som regel ved at menigheten kommer fram og får et oblat (= brød) av presten som sier: ”Jesu legeme”. Deretter dypper de den i vinen, og presten sier: ”Jesu blod”. Deretter går man tilbake til sin plass.

10 SENDELSE Salme etter nattverden
Vi velsignes. Gjennom prestens ord sier Gud til oss at han skal være med oss og passe på oss. 3 x 3 slag med kirkeklokkene er bønneslag. Man kan be under slagene. Presten sier så: Gå i fred og tjen Herren med glede! Gudstjenesten avsluttes med et musikkstykke, et såkalt postludium.

11 HUSK! Følg alltid med i programmet – der står det detaljert om når man skal sitte og stå osv. Dere kan delta på nattverd. Dere skal sitte langt framme kirken – hver gang. Mobiltelefon, iPod, MP3 og lignende er forbudt i kirken! Dere må huske å skrive dere i boka som ligger fremme i kirken etter seremonien. Har dere noen spørsmål?

12 GUDSTJENESTEN = VANDRING
De fem hovedleddene: I. SAMLINGEN (inkluderer dåp) II. ORDET III. FORBØNNEN IV. NATTVERDEN V. SENDELSEN Gjennom disse leddene kommer vi innom mange bibelfortellinger, og tanken er at vi er en del av den store fortellingen om Gud og Guds folk.

13 Kirkeåret = en vandring
Adventstiden (lilla = her: ventefarge) Venter på Jesu fødsel Juletiden (hvitt = glede og fest) Feirer Jesu fødsel Åpenbaringstiden (grønn = vekst i hjertet) Undrer oss over åpenbaringen av Gud gjennom Jesus

14 KirkeÅRET Fastetiden (lilla = her: alvor og ettertanke)
Jesus skal dø for vår skyld, og det er en tid for ettertanke. Påsketiden (hvitt = glede og fest) Påskedagen står Jesus opp og den feires. Pinsehøytiden (rød = Åndens farge) Disiplene får Den hellige Ånd. Kirkens bursdag. Treenighetstiden (grønn = vekst i hjertet og menighetene) Vi skal grunne over alt vi har opplevd så langt i kirkeåret.

15 Presentasjonen 15.sept . kl. 11 her i hole kirke
Dere blir ropt opp og kommer frem. Mot slutten av gudstjenesten. Dere skal ikke si noe eller gjøre noe annet. Dere får en bibel fra Hole menighetsråd, som skal være med på all undervisning. Alt det vi har sett på i dag, vil utdypes mye gjennom året.


Laste ned ppt "Et møte med Gud og andre troende"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google