Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islam.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islam."— Utskrift av presentasjonen:

1 Islam

2 Utbredelse/ opprinnelse
Midtøsten: 600 – tallet (e. kr) Abrahamitisk Grunnlegger: Muhammed Universell = alle kan bli muslimer Den nest største verdensreligionen Verden: 1,5 milliarder (2009) Norge: (2008) Gudshus: Moské

3 Likheter med kristendom og jødedom
Alle oppstod i Midtøsten Alle er monoteistiske: de tror bare på èn Gud Alle er universelle Alle regner Abraham som sin stamfar Alle legger vekt på bønn Alle tror på profeter Jerusalem er en hellig by for alle

4 Islam = underkastelse/ overgivelse
Muslim = ”en som har underkastet seg den ene, sanne Gud”

5 Tror på: Èn Gud Profeter Engler Dommens dag/ livet etter døden
Guds bøker/ de hellige tekstene

6 Gud Monoteistisk = èn Gud Allah = det arabiske ordet for Gud
Gud er: evig, skaper, opprettholder, allmektig, allvitende, lovgiver, kjærlighet, barmhjertig, hellig. Muslimene mener at siden Gud har skapt alt, er alt i verden underlagt ham. Derfor må også menneskene underkaste seg ham. Dersom alle følger Guds vilje, vil alt være godt.

7 Profeter Profeter= mennesker med budskap fra Gud.
De fem viktigste profetene kalles sendebud. Disse mottok skriftlige åpenbaringer fra Gud. Muhammed var den siste profeten. Kalles ”den levende Koranen”. Abraham/Ibrahim Moses/Musa David/ Dawud Jesus/ Isa

8 Engler Bindeledd mellom Gud og verden Skapt av lys
Ingen fri vilje, må adlyde Gud Engelen Jibril (Gabriel): oppgave å bringe åpenbaringene til profetene.

9 Islam forteller at to engler følger hvert menneske gjennom livet
Islam forteller at to engler følger hvert menneske gjennom livet. De sitter på hver sin skulder og skriver ned alle gode og dårlige gjerninger. På dommens dag skal de lese disse opp for Gud.

10 Dommens dag/ livet etter døden
Engelen Israfil skal vekke alle de døde ”Skulderenglene” leser opp hvert menneskes gode og onde gjerninger Gud avgjør hvem som får komme til paradiset

11 Guds bøker/ de hellige tekstene
Gud har sendt skrifter til menneskene for å fortelle dem om rett og galt Toraen: ble gitt til Moses (Musa) Salmene: ble gitt til David (Dawud) Evangeliene: ble gitt til Jesus (Isa) Muslimene mener at disse skriftene har blitt endret på. Noe har blitt ”lost in translation”

12 Koranen Koranen den eneste av åpenbaringene som er uforandret.
Koranen ble gitt til Muhammed Muslimene tror at Koranen er en kopi av en bok som alltid har eksistert i himmelen. Bare den arabiske versjonen regnes som den egentlige Koranen. Oversettelser vil aldri bli helt riktige.

13 Hadithene Hadithene blir også sett på som hellige skrifter.
Muhammed blir sett på som et forbilde i islam. Han levde akkurat slik en muslim skal leve livet sitt. Hadithene er historier om Muhammeds liv. Disse har blitt brukt for å danne flere av levereglene i islam. Det finnes hadither.

14 De fem søylene De fem søylene er de pliktene alle muslimer skal uføre
Trosbekjennelsen Velferdsbidraget Bønnen Fasten Pilgrimsreisen De fem søylene er de pliktene alle muslimer skal uføre

15 Trosbekjennelsen/ Shahada
”- Det er ingen gud uten Gud (Allah), og Muhammad er hans profet.” Trosbekjennelsen er ikke skrevet i Koranen, men er skrevet i en av Hadithene. Det første som hviskes i øret på en nyfødt, og det siste som hviskes i øret på en døende. Brukes i bønn. Dersom en vil konvertere må en si trosbekjennelsen på arabisk, og tro på den.

16 Bønnen / Salah En muslim må be fem ganger daglig.
Før en ber må en rense seg (hender, føtter, munnen, nesebor, ansikt, underarmer). Bønnene skal helst skje på faste tidspunkt, med bønneteppe, vendt mot Mekka. En bønn består av rakaer (kroppsstillinger).

17 I muslimske land kalles det inn til bønn med en bønneutroper, muezzin, fra et bønnetårn, minareten

18 Velferdsbidraget/ Zakah
En plikt å hjelpe de som trenger det. I dag er det vanlig å gi 2,5% av formuen sin til noen som trenger det. For muslimer i Norge er det vanlig å sende penger til noen som trenger det i hjemlandet.

19 Fasten/ Saum Hele måneden ramadan skal man faste, fra morgen til solnedgang. Ramadan er den helligste tiden i året, til minne om da Muhammad mottok den første åpenbaringen. En spiser et stort måltid før og etter fasten hver dag. Barn, syke og gamle er fritatt fra fasten. Fasten kan også utsettes.

20 Pilgrimsreisen/ Hajj Koranen sier at alle muslimer , som har mulighet til det, må reise til Kabaen Mekka, minst en gang i livet. Pilgrimsreisen varer i seks dager, og inneholder flere rituelle handlinger.

21

22 Kunst i islam Bildeforbud: en kan ikke lage bilder av Gud eller Muhammad. Gjennom kalligrafi og ornamentikk hedrer muslimske kunstnere Gud. Kalligrafi = skrivekunst. Det finnes seks forskjellige typer kalligrafi. Ornamentikk: utsmykningskunst.

23

24


Laste ned ppt "Islam."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google