Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldre og skole - Forventninger -.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldre og skole - Forventninger -."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldre og skole - Forventninger -

2 Plan for møtet: 1. Innledning v/ ledelsen Forventninger 2. PALS
3. Tips om lesing og leseutvikling 4. Skolehelsetjenesten 5. Møtet fortsetter i de enkelte klasserom

3 Mål for skole/ hjem samarbeid
Samarbeid skole/hjem skal bidra til størst mulig læringsutbytte for alle våre elever. Forventninger Med læringsutbytte menes både faglig og sosialt. Iflg. Kunnskapsløftets generelle del: Foreldrene har hovedansvar for oppfostringen av sine barn, skolen skal bistå foreldrene.

4 Kommer til skolen til riktig tid. Har spist frokost Har med skolemat.
For at læringsutbytte skal bli størst mulig må foreldre/foresatte legge forholdene til rette slik at eleven Kommer til skolen til riktig tid. Har spist frokost Har med skolemat. Er kledd i forhold til vær/aktivitet Har med bøker og utstyr Er forberedt (lekser/gjøremål) Frokost og skolemat viktig for elevens læring, Frokost Om morgenen trenger du påfyll av energi for at kroppen skal fungere. Det er vanskelig å konsentrere seg, og både humør og arbeidslyst kan bli dårlig hvis du dropper frokosten. Derfor regnes frokosten som det viktigste måltidet om dagen. Har du dårlig matlyst eller dårlig tid, er det en bedre løsning å spise et eple eller en lettyoghurt, drikke et glass juice eller et glass mager melk, enn å hoppe helt over frokosten. Et annet alternativ er å lage en frokostmatpakke du kan ta med deg og spise når matlysten melder seg. Lekser: Det må legges til rette for skolearbeid hjemme.

5 Det er viktig at foreldrene/foresatte
Tar kontakt med skolen dersom noe blir forandret i barnets liv. Ringer skolen dersom eleven er syk. Søker om fri. Jfr. Ordensregler

6 Det er viktig at foreldrene/foresatte
Er aktive i samarbeidet mellom skolen og hjemmet. «Hjemmet er like viktig som undervisningen for at en elev skal få bra resultater» Holdning/innstilling/signaler Professor Thomas Nordahl Møt opp på utviklingssamtaler, foreldremøter og klassemiljøtiltak. Gi beskjed om det ikke passer å komme til oppsatte tider.

7 Kapittel 9a i Opplæringsloven
«Aktivitetsplikt» Følge med Gripe inn Varsle Undersøke Tiltak Tydelig plan

8 Læringsarbeid Forutsetning for å lære styrkes dersom elevene:
Forstår hva de skal lære (og hvorfor) og hva som er forventet av dem. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. En tilpasset opplæring !

9 PALS «Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling»
Omsorg, respekt og ansvar Samme forventninger til alle Hvorfor PALS? Hjemmeside

10 Leseveileder & bibliotekar

11 Oppsummert…….

12

13 …at dere abonnerer på hjemmesiden: http://www.minskole.no/skeie
Skeie skole ønsker… …at dere abonnerer på hjemmesiden:

14

15

16

17

18 Informasjon om skolehelsetjenestetilbudet på 3. trinn
Veiing og måling Helseopplysning med tema kroppen, egne grenser, private områder, forebygging av vold og seksuelle overgrep. Janne Ravndal og Julie L. Homnes, Skeie Skole

19 Veiing og måling Vekt og høydeutvikling gir en pekepinn på barns vekst og trivsel. Pålagt dette av helsemyndighetene i 3.kl og 8.kl Bakgrunnen – en økning i overvekt og fedme Gjennomføring, tilbakemelding og videre oppfølging Målingen er frivillig. Elevene kommer inn en og en og veies i lett påkledning Alle får brev med barnets høyde og vekt sendt hjem i posten Vi ringer hjem til dere i de påfølgende ukene etter målingen dersom vi har spørsmål knyttet til vekstutviklingen. Målingen sier ikke noe om kroppsbygning, muskelmasse eller fettprosent og er kun en indikator. Vekt og høydeutvikling gir en pekepinn på barns vekst og trivsel. Da barnet ble fulgt opp på helsestasjonen var det hyppige målinger. I skolehelsetjenesten har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessig måling av alle på 3. og på 8.trinn. Vi ønsker både å sikre god oppfølging av den enkelte, og vi ønsker å følge med i utviklingen i barne- og ungdomspopulasjonene. Små endringer i hverdagslivet kan gi store endringer for barn i vekst. Målingene kan gi oss en pekepinn på om dette påvirker barnets vekt og lengdeutvikling. Overvekt og fedme hos barn er et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske og fysiske funksjon og kan føre til sykdom i voksen alder. Mål for myndighetene: - Identifisere tidlige vekstavvik og redusere konsekvensene av dette - datagrunnlag for å sette i verk tiltak på individ og befolkningsnivå mtp om på bakenforliggende sykdom - dersom vekst og vekt avtar og barnet ikke legger på seg/har lengdevekst som forventet. Gjennomføring, tilbakemelding og videre oppfølging Målingen er frivillig, og eleven må ha med melding fra dere dersom dere ikke ønsker dette. Elevene kommer inn en og en og veies i lett påkledning. Etter målingen blir tallene satt inn i elevens vekstkurve for å sammenligne med tidligere målinger. Alle får brev med barnets høyde og vekt sendt hjem i posten. Jeg ringer hjem til dere i de påfølgende ukene etter målingen dersom jeg har spørsmål knyttet til vekst utviklingen. Det er viktig å snakke med dere for å få et helhetsbilde. Målingen sier ikke noe om kroppsbygning, muskelmasse eller fettprosent og er kun en indikator.

20 Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!
Veiing og måling Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! Pippi Langstrømpe Dere kan kontakte oss i forkant eller i etterkant av målingene dersom dere har spørsmål, er bekymret for vekst utviklingen eller ønsker å følge barnet til målingene. Små endringer i hverdagslivet kan gi store endringer for barn i vekst. Det kan også være et symptom på bakenforliggende sykdom dersom vekst og vekt avtar og barnet ikke legger på seg eller har lengdevekst som forventet. Ta kontakt Dere kan kontakte meg i forkant eller i etterkant av målingene dersom dere har spørsmål, er bekymret for vekstutviklingen eller ønsker å følge barnet til målingene.

21 Helseopplysning med tema: kroppen, egne grenser, private områder, forebygging av vold og seksuelle overgrep. I 3 klasse har vi undervisning med tema forebygging av vold og seksuelle overgrep Om å sette grenser for egen kropp Gode og vonde hemmeligheter Hvem kan man fortelle til Viser film: Har du en vond hemmelighet? Andre filmer som er anbefalt er «Kroppen min eier jeg» på NRK Super. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og spesielt om en ser det i et helse- og oppvekstperspektiv. Stavanger kommune har vedtatt en handlingsplanen «TRYGG – FRI FRA VOLD!» for å bidra til en styrking av arbeidet mot vold i nære relasjoner og bedre forholdene for voldsutsatte. I kommunens handlingsplan heter det bla at; Skolehelsetjenesten skal drive informasjon om vold i nære relasjoner, og om hvor elever kan henvende seg hvis de selv eller andre utsettes for vold. Skolehelsetjenesten skal identifisere flere barn som har vært utsatte for, eller vitne til vold. Skolehelsetjenesten har spesielt fokus på dette på 3. og på 8.trinn. Vi tenker at det er naturlig å legge opp til en samtale med elevene om hva vold og seksuelle overgrep er, gode og vonde hemmeligheter og hva kan de kan gjøre/hvem de kan snakke med. Vi avklarer med klasselærer når det passer at undervisningen finner sted, samt informerer om innhold og undervisningsmetode (power point og film). Foresatte får informasjon hjem i forbindelse med at elevene gjennomgår disse temaene. Har dere spørsmål eller ønsker å snakke med meg, er det bare å ta kontakt.

22

23 Litteraturliste: 0unge/Helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenesten/Veiledere%20og%20retningslinjer/IS- 1736_veiing%20og%20m%c3%a5ling.PDF 0unge/Helsestasjons- %20og%20skolehelsetjenesten/Veiledere%20og%20retningslinjer/IS- 1734_Forebygging_overvekt325109a.PDF og-familie/Helsestasjon/Gruppetilbud1/Livsstilskolen/ .pdf

24 Skolehelsetjenesten på Skeie skole
Janne Ravndal og Julie L. Homnes Tilstede på skolen Mandag- torsdag kl. 8:30- 13:30 (tirsdag til kl. 11) Kontor ved gymsalen Telefonnummer: Mailadr: (NB! Unngå sensitive opplysninger i mailer) Informasjon ligger også på skolens hjemmeside!

25 DEN EGENTLIGE OG VIKTIGSTE OPPSUMMERINGEN KOMMER NÅ…


Laste ned ppt "Foreldre og skole - Forventninger -."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google