Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitet i et moderne sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitet i et moderne sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitet i et moderne sykehus
Stig Harthug Kvalitetssjef/professor II

2 Definisjon av kvalitet i helsetjenesten (Nasjonal Helseplan)
Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer.

3 Sosial- og helsedirektoratets rapport ...Og bedre skal det bli
Helsetjenester av høy kvalitet er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt

4 Kvalitetssystem Tradisjonelt stor vekt på internkontroll
Noen har stor tiltro til sertifisering (ISO 9000) I Helse Vest gruppen har vi liten tiltro til sertifisering som generelt virkemiddel Sertifisering og akkreditering kan være godt egnet for eksempel for laboratorievirksomhet

5 Helse Vest -kvalitetssatsing
Kunnskap som grunnlag for fagleg verksemd og for rådgiving. Pasientfokus for å ivareta pasientane på ein god måte. Pasienttryggleik førebyggje og redusere risiko for utilsikta hendingar. Måle resultat som grunnlag for forbetring.

6 Kvalitetsindikaorer Dagens indikatorer har mange svakheter
De som er interessante på nasjonalt nivå oppleves som lite relevante for lokale formål Nasjonalt arbeid med nye indikatorer i startfase

7 Kvalitetsregistre Stor tiltro og interesse blant fagfolk
Tross enkelte unntak, få eksempler på konkret kvalitetsforbedring i kjernevirksomheten Leddproteseregisteret en stor suksss Tykktarmskreftregisteret en stor suksess Stor nasjonal satsing

8 Kvalitet vs. pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet omfatter vesentlige deler av det som forstås med kvalitet i kjernevirksomheten Pasientsikkerhet appellerer mer til helsepersonell enn kvalitet

9 Praktisk pasientsikkerhetsarbeid
Arbeid med uønskede hendelser reaktivt meldinger proaktivt forbedringsarbeid prøver å knytte dette sammen - hendelsesbasert forbedringsarbeid

10 Hva er en uønsket hendelse?
en ikke tilstrebet hendelse som skader pasienten, eller medfører risiko for skade som følge av helsetjenestens handlinger eller mangel på samme. unntak: kjente komplikasjoner og bivirkninger ved medisin

11 Analyser av uønskede hendelser
Danmark 5,5 mill. innbyggere. ca årlige meldinger til nasjonale rate på 3,6 meldinger per 1000 innbyggere Helse Vest sitt ansvarsområde ~ 1 mill innbyggere 3982 pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi 2009 var (hvorav Helse Bergen har 1391) rate på 4,0 meldinger per 1000 innbyggere

12 Hva kan vi gjøre med dette?
Oppdage feil og uhell Analysere årsaker og risikoforhold Iverksette forebyggende tiltak Anvende medisinsk kunnskap og sytemkunnskap slik av vi sørger for jevn hverdagskvalitet

13 Meldinger om uønskede hendelser Helse Bergen 2009
Totalt 8699 1125 pasientrelaterte 84 utvalgsbehandlede 50 oversendt Helsetilsynet 209 klagesaker til NPE

14 Ulike aktiviteter USA: 100K -kampanjen Danmark: Norge:
Egen variant av 100K-kampanjen Nasjonalt system for melding av uønskede hendelser Enhetlig og landsdekkende system for hendelsesbasert analyse (kjerneårsaksanalyse) Norge: Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Årkonferanse for pasientsikkerhet (Nasjonalt register for uønskede hendelser - foreløpig lagt på is) De fleste foretak styrker arbeidet med uønskede hendelser

15 Tanker om årsaker til uønskede hendelser
Ansatte: Travelhet -underbemanning Ledere: Tankeløshet og slurv fra medarbeidere, personfeil Fra eksperter på området forbedring: Ved de fleste hendelser kan det identifiseres systemfeil som er et godt utgangspunkt for forbedring

16 Lærende organisasjon En organisasjon som hele tiden er opptatt av å bli bedre Lar ikke en god anledning til å lære fra feil gå fra seg

17 Teser for lærende organisasjon
Ansatte er her for å hjelpe pasientene Ingen ønsker å skade noen Når skader kan skje, er det oftest fordi vi ikke har planlagt eller organisert arbeidet godt nok Systemfeil er vanlige, men kan oftest fjernes No shame, no blame Vi er forpliktet på å bidra med å unngå lignende hendelser i framtiden

18 Pasientsikkerhetskultur i Helse Bergen
Aktivt arbeid innen akuttmedisin simuleringslæring sjekklister Nettsted-for deling av erfaringer Kurs i pasientsikkerhet Studentoppgave spørreundersøkelse 259 leger Kulturmåling 400 medarbeidere i kirurgisk virksomhet i samarbeid med UiS EU-prosjekt 2011 sammen med de fremste forskningsmiljøene på pasientsikkerhetskultur

19 Hva gjør vi i Helse Bergen?
Pasientsikkerhet inngår i en overordnet kvalitesstrategi Omfattende arbeid med uønskede hendelser (Synergi) Pilotprosjekt for risikostyring Fokus på systematisk kompetanseoppbygning og dokumentasjon (Dossier) Satsing på flere kvalitetsregistere Kurs i pasientsikkerhet (skal gjentas en rekke ganger) En rekke lokale prosjekter (eks 23 kvalitetsutviklingsprosjekter i Psykiatrisk divisjon BEST ”Helt sikkert” Kurs i kjerneårsaksanalyse Brukerundersøkelser

20 Konklusjoner Kvalitet i sykehus er tett knyttet til kjernevirksomheten
Forbedring av kjernevirksomheten viktig Læring fra uønskede hendelser er en viktig tilnærming


Laste ned ppt "Kvalitet i et moderne sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google