Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressursutnytting i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressursutnytting i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressursutnytting i Norge

2 Ressurser Ressurs vs forekomst
Ressurstyper (fornybare, ikke-fornybare, betinget fornybare) Substitutter Ressursknapphet Bærekraftig utvikling / Bærekraftig ressursutnyttelse

3

4 Arealbruk i Norge Fjell og viddelandskap Jordbrukslandskap
Kystlandskap Bylandskap Hvilke ressurser henter vi ut fra de forskjellige landskapstypene i dag, og hvordan skiller dette seg fra tidligere tider?

5 Endringer i arealbruk Store jordbruksområder, særlig på Østlandet, bygges ut. Byene vokser / tettsteder vokser Transportårer tar mye plass. Fritidsbebyggelse har økt kraftig Stadig mindre villmarksarealer

6 Ressursutnytting i Norge

7 Primærnæringer Sekundærnæringer Tertiærnæringer Kvartærnæringer Hva har det vært mest av og hva øker mest nå?

8 Primærnæringer: Jorda ( en betinget fornybar ressurs):
Flyttjordbruk/svijordbruk ( det tradisjonelle) Mer fastboende jordbruk i bronsealder og jernalder- både innmark og utmark ble utnyttet. Husdyrbruk og åkerbruk ( åkerbruk på østlandet, trøndelag og jæren) Det industrielle jordbruket: Etter 2.verdenskrig. - Nedgang i antall gårder ( lagt ned siden 1945) - Få store gårder nå, før mange små. - Maskiner tar over for mennesker - Fraflyttingslandskap

9 Skogbruk (en betinget fornybar ressurs):
Ca 20% av Norges landareal er produktiv skog (størsteparten er på østlandet og i Trøndelag) Tilvekst er viktig (den Norske skogen vokser) Industrialisert skogbruk

10 Fiske (en betinget fornybar ressurs):
Lofotfiske Sårbar ressurs (sildefiske) Overfiske som følge av modernisering 1970-en økonomisk sone ble innført utenfor norskekysten. (smutthull) Det gode fiske henger sammen med havstrømmene. Fra fritt fiske til streng regulering Fiskeoppdrett- en ny stor næring.

11

12 Vannkraft (en fornybar ressurs) Olje og gass (fra ca 1970)
Energiressurser : Vannkraft (en fornybar ressurs) Olje og gass (fra ca 1970) Norge en av Europas ledende energinasjoner konflikter : Inngrep i naturen: 15 av norges 20 høyeste fosser er regulert 70% av vassdrag er berørt av kraftutbygging Olje og gass/miljøvern

13

14

15 Sekundærnæringer Industri: Bearbeiding og foredling av råvarer
Sagbruk og bergverk 1500 – 1600 tallet Industri i byene 1800-tallet 1950: Ensidige industristeder Lokaliseringsfaktorer: energi, marked Stadig færre sysselsatt i industrien

16 Tertiærnæringen Sysselsetter 75% av alle yrkesaktive i Norge idag
Ulike typer tjenesteyting:finansiell, foretningsmessig, offentlig Lokalisering: marked Reiseliv er den næringen i verden som vokser raskest.

17 Kvartærnæringene Forksning Teknologi Teknologiutvikling osv
Stadig viktigere plass i vårt samf. Konsulentvirksomheten er den som vokser raskest

18 Ressurser, næringsliv og bosettingsmønster
Naturen gir muligheter og setter begrensninger for bosetning: Primærnæringene gir grunnlag for spredt bosetning Sekundærnæringene gir grunnlag for tett bosetning Tertiærnæringene gir grunnlag for tett bosetning

19 Bosetningsmønsteret endrer seg
Stadig færre i primærnæringene: Sentralisering og urbanisering Særlig Oslo har hatt stor vekst Velferdsstaten bremset urbaniseringen En rekke jobber i offentlig sektor flyttet til utkantstrøk (distriktspolitikk) 1960-folk flytter fra by til land 1980-folk flytter igjen fra land til by, fortsatt slik i dag.

20


Laste ned ppt "Ressursutnytting i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google