Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tar form

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tar form"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tar form
BOKMÅL Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tar form Elevene skal kunne – gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen

2 Industrialiseringen sprer seg
- Fra 1830-årene spredte fabrikkindustrien seg fra Storbritannia til Belgia, Frankrike og Tyskland.

3 Faktorer bak industrispredningen
- Kull og jern. - Forbedringer i jordbruksproduksjonen. - Forleggersystemet. - Økt folketall og dermed mer tilgjengelig arbeidskraft. - Markeder med økende etterspørsel etter billige varer.

4 Forutsetninger for industrispredningen
- Liberalisering av verdenshandelen. - Navigasjonsakten. - Eksport av maskiner og fagfolk fra England. - Staten hjalp til med å reise kapital. - Banker og aksjeselskaper.

5 Den andre industrielle revolusjonen
Kjennetegn: - Ny teknologi. Kjemisk industri. - Nye energikilder som olje og elektrisitet. - Tett samarbeid mellom vitenskap og industri. - Nye smelteteknikker førte til at det ble lønnsomt å omdanne råjern til stål.

6 Den andre industrielle revolusjonen
Konsekvenser: - Økt produksjon og nye vareslag. - Utbygging av jernbanenettet. - Den moderne dampskipsflåten. - Industrialiseringen sprer seg til nye land.

7 USA blir en økonomisk stormakt
Årsaker: - Nordstatenes seier i borgerkrigen i 1865 førte til at det politiske livet ble dominert av miljøer som representerte storkapitalen og industriinteressene. - Tollmurer som vern mot utenlandsk konkurranse. - Enorme naturressurser. - Et hjemmemarked som vokste raskt på grunn av stor innvandring.

8 USA blir en økonomisk stormakt
Årsaker: - Innvandringen sikret billig arbeidskraft.  - Et mekanisert jordbruk med høy produktivitet.

9 Europas utkant blir modernisert
Viktige faktorer: - Det mest moderne produksjonsutstyret kunne tas i bruk. - Kapital og eksperter ble importert fra utlandet. - Statsmakten ble brukt til å drive fram utviklingen.

10 Japan blir en moderne militær- og industrimakt
Viktige faktorer: - Utdanningsnivået var blant de høyeste i verden. - Livlig handel og store byer. - Jordbruksproduksjonen ble fordoblet mellom 1600 og 1850, mens befolkningen bare økte med 50 %. - Møtet med Vesten: Import av kunnskap og teknologi. - Modernisering på egne premisser.

11 Folkevandringstid I perioden fra 1840 til 1914 reiste mer enn 50 millioner europeere til oversjøiske land. Hvorfor? «Push-faktorer»: befolkningsvekst   fattigdom   jakt på nytt levebrød   forfølgelse i hjemlandet

12 Folkevandringstid «Pull-faktorer»:
På den andre siden av havene fantes det ressurser som Europa manglet:  ubrukte, endeløse gresstepper og svære skogområder   rike forekomster av kull og jern    Amerika var mulighetenes land

13 Folkevandringstid Forhold som gjorde utvandring mulig (forutsetninger): - Forbud mot utvandring ble fjernet i mange land. - Dampskip og jernbane økte tilbudet på billig og rask transport. - Urbanisering: På 1800-tallet begynte tyngdepunktet i Europas befolkning å flytte på seg fra bygd til by. I 1914 var 80 % av den britiske befolkningen urban.

14 De tidlige industribyene
- Preget av fattigkvarterene. Viktige forandringer: - Det ble installert rør som ledet rent vann inn til byene og kloakk ut igjen. - Ved overgangen til 1900-tallet sørget kommunale myndigheter for sanitæranlegg og søppeltømming, bygnings- og helseinspeksjon, skoler og parker, politi og brannvesen.


Laste ned ppt "Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tar form"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google