Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedmodeller for organisering og styring av kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedmodeller for organisering og styring av kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedmodeller for organisering og styring av kommuner
Veiledning kommunalrett vår 2016

2 Hovedmodellene for organisering og styring av kommuner er gitt i kommuneloven. Verken kommunestyret eller rådmannen står fritt til å tenke kreativt. Lenger rekker ikke det kommunale selvstyret Kongelig proposisjon til lov om formannskaper, datert 1. mars 1836 Steget over til en reorganisering av hele det overordnede politiske styringssystemet i Oslo kommune, som vi fikk i Oslo i andre halvdel av 1980-tallet, var stort, og ble enda større om en tar med i betraktning at Oslo her var den første lokal/kommuneforvaltning i Norden og internasjonalt, som innførte et parlamentarisk styringssystem.

3 To hovedmodeller Formannskapsmodell Normalmodellen
Kommunal parlamentarisme Kommunestyre Formannskap Administrasjonssjef Kommunestyre Kommuneråd

4 Formannskapsmodellen
Formannskap jf. kommuneloven § 8. Forholdsmessig sammensatt. Kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Minimum fem medlemmer, velges av og blant kommunestyrets medlemmer Åpne møter jf. kommuneloven §31 og 31a Offentlig saksliste, saksfremstillinger og møtebok Administrasjonssjef, jf. kommuneloven § 22 og § 23.

5 Kommunal parlamentarisme
Kommuneloven kapittel 3 Innføring og oppheving vedtas av kommunestyret Valg mellom forslag og vedtak om innføring Tilslutning fra minst halvdelen av kommunestyrets medlemmer Kommunestyret bestemmer om kommunerådet skal velge eller utpeke kommuneråd Kommunestyret bestemmer om det skal være adgang til å gi enkeltmedlemmer av rådet ledelsesansvar for del av administrasjonen Kommunestyret kan vedta at hele rådet eller enkeltmedlemmer av rådet skal fratre. Hele rådet eller enkeltmedlemmer kan fratre etter eget ønske.

6 Kommunerådet ansvar og myndighet
Øverste ledelse for administrasjonen og utredningsplikt (som administrasjonssjefen) Kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov (som formannskapet)

7 Offentlighet for kommunerådets saksbehandling
Møteoffentlighet Kommunerådet bestemmer selv, jf. kommuneloven § 31 a nr. 3 Dokumentoffentlighet: Ny offl. § 16 første ledd tredje punktum: For kommunar og fylkeskommunar med parlamentarisk styreform gjeld §§ 14 og 15 likevel for saksframlegg med vedlegg og sakliste til førebuande møte i kommuneråd og fylkesråd der ein ikkje skal gjere vedtak eller leggje fram innstilling.

8 Utvikling av modell for kommunal parlamentarisme
1986: Oslo får drive forsøk med parlamentarisk styringssystem. 1990: Forsøksloven åpner for å velge andre enn kommunestyremedlemmer til kommunerådet 1991: Forsøksloven åpner for å godkjenne direkte instruksjonsmyndighet til kommunerådene 1992: Parlamentarisme inn i kommuneloven 2002: Forsøk «fra innsetting til utpeking» 2012: «Utpeking» inn i kommuneloven 2015: Nye regler om offentlighet for kommunerådets saksbehandling

9 «Parlamentarisme» Er kommunal parlamentarisme det samme som parlamentarisme på nasjonalt nivå? det «konstitusjonelle grunnlaget» er ulikt Men paralleller Hvor langt parallellene skal trekkes, beror på politiske valg

10

11 Kommunal parlamentarisme vs formannskapsmodell
Styrings- dyktig ledelse Mer folkevalgt styring Klarere politiske skillelinjer Opposisjonen settes på sidelinja Kommunestyret mer passivt Økte kostnader til heltidspolitikere Politiske føringer på innstillingene Mer konsensusorientert Åpne møter og mer offentlighet for dokumenter Kommunestørrelse


Laste ned ppt "Hovedmodeller for organisering og styring av kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google