Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan-og utviklingskomité Driftskomité

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan-og utviklingskomité Driftskomité"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan-og utviklingskomité Driftskomité
Levanger kommune – organisering fra Kommunestyre Kontrollutvalg Formannskap Plan-og utviklingskomité Driftskomité Ordfører Politisk Administrativ Levanger Næringsselskap as Rådmann med stab Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef helse Kommunalsjef samfunnsutvikling Levanger Tomteselskap as Resultatenheter Levanger fritidspark as Barn/familie Nesheim skole Distrikt sør Brann Ekne/Tuv OS Distrikt Nesset - Frol Bygg og eiendom Levanger Bolig- forvaltning KF Nesset US Frol OS Skogn OS Distrikt sentrum -Ytterøy Innvandrer- tjenesten Halsan/ Momarka OS Levanger Rådhus as Ytterøy OS Ytterøy OS Kultur Mule/Okken- haug OS Helse/ Rehabilitering Åsen OS Kommunal- teknikk Innherred Samkommune Staupshaugen Drift - anlegg Interkommunale selskaper NAV

2 Delegasjon All myndighet som er gitt kommunen ligger til kommunestyret
Kan delegeres til: Andre folkevalgte organ Rådmannen (administrasjonssjefen) Ingen enkelt-folkevalgt har instruksjonsmyndighet/bestillingsmyndighet Rådmannen har ansvar for all saksbehandling og møter i alle folkevalgte organ

3 Driftskomiteens rolle *)
DK hovedoppgaver er utviklingen av innbyggernes levekår i kommunen og de forhold som påvirker disse gjennom bl.a.: Fatte vedtak om tjenestenivå og kvalitet innen et tjenesteområde hvor saken er av mer prinsipiell karakter. Avklare grenseoppgang i forhold til lov- og regelverk, retningslinjer, planer etc. på tjenesteproduksjonen. Behandle ”begrunnet” unntak fra vedtatte retningslinjer, planer etc. Påse at kvalitet og kvantitet/omfang av tjenesteproduksjonen/resultatet er som bestilt gjennom jevnlig rapportering fra rådmann/resultatenhetslederne - evaluering. Politisk ansvar for å gjennomføre nødvendige brukerundersøkelser. *)jfr reglementet for komiteen

4 Administrasjonens rolle
Saksforbereder Rådgir og rettleder. Tale og forslagsrett/-plikt Fører møtebok osv Rådmannen vil normalt være representert med 2 kommunalsjefer + formannskappsekretær Trude innehar normalt rådmannsmyndigheten i DK-møtene


Laste ned ppt "Plan-og utviklingskomité Driftskomité"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google