Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1) Hvordan kan vi tenke om rett og galt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1) Hvordan kan vi tenke om rett og galt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1) Hvordan kan vi tenke om rett og galt?
Krle Fredag

2 Etikk og filosofi

3 Etikk = Rett/galt Hva er etikk?
Etikk (eller morallære) er den delen av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. En etikk er et sett av normer og prinsipper til veiledning for menneskers handlinger. En handling har imidlertid alltid et formål, folk handler for å oppnå noe de betrakter som et gode, en verdi.

4 Moral = handling Etikk er tankene om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis.

5 To vanlige tenkemåter innen etikken:
Ulike tenkemåter To vanlige tenkemåter innen etikken: Konsekvensetikk Pliktetikk

6 Konsekvensetikk «Riktige handlinger er de som gir et godt resultat».
Konsekvensen av en handling avgjør om den er rett eller galt. Hvis summen av de gode handlingene er fler en de dårlige, er det moralsk riktig å gjøre det. John Stuart Mill Nytteetikk: hva som er mest nyttig for oss selv, andre, og hele fellesskapet, både på kort og lang sikt.

7 Ulemper med konsekvensetikk
Hvordan kan vi vite konsekvensene på forhånd? Handlingene våre kan føre til noe vi ikke har tenkt på. Å tenke gjennom konsekvenser krever erfaring. Resultatet kan være urettferdig. Summen av virkningen som teller. Flertallet mot, eller på bekostning av, én?

8 Pliktetikk «Riktige handlinger er de som følger gode normer»
Det finnes normer/regler for hva som er rett og galt. Du skal ikke….. Du skal…. Også kalt regeletikk.

9 Pliktetikk Ifølge pliktetikk er noen handlinger riktige, mens andre er dårlige. Samvittigheten forteller hva som er rett. Immanuel Kant Intensjonen avgjør formålet med handlingen Sagnet om samaritanen

10 Pliktetikk og den gylne regel
Gjensidighet Du skal gjøre mot andre, slik du ønsker de er mot deg. Rettigheter Når jeg har en plikt ovenfor deg, har du en rettighet ovenfor meg. Verdenserklæringen Rettigheter, krav, du skal/skal ikke

11 Ulemper med pliktetikk
Burde en alltid si sannheten? Pliktetikken veier ikke for eller imot. Den er bestemt. Det kan være uansvarlig å ikke tenke på konsekvensene.

12 Konsekvensetikk vs. Pliktetikk
Er det riktig å torturere fanger? Konsekvensetikk: Det kommer an på hensikten (formålet). Pliktetikk Tortur må alltid være forbudt!

13 Tenk sjøl Vurder situasjonen, analyser flere sider.
Det er vanlig å kombinere begge tenkemåtene i vurderingen av etiske valg.

14 Tenk sjøl Hvilke valg er mulige i denne situasjonen?
Hvilke moralske plikter og rettigheter er viktige i denne situasjonen? Hva blir utfallet om jeg tenker på «den gylne regel»? Hva blir konsekvensene av valgene jeg tar? Hva blir et godt og rettferdig resultat?


Laste ned ppt "1) Hvordan kan vi tenke om rett og galt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google