Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VISJON: Kompetanse for alle i mulighetens skole VELKOMMEN TIL BLOKKHAUGEN SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VISJON: Kompetanse for alle i mulighetens skole VELKOMMEN TIL BLOKKHAUGEN SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 VISJON: Kompetanse for alle i mulighetens skole VELKOMMEN TIL BLOKKHAUGEN SKOLE

2 SAKSLISTE Presentasjon av skolen Hva arbeider skolen med UIU Rådsorgan ved skolen Klassedeling Kontaktlærere Forventninger til eleven Forventninger foresatte har til skolen

3 PRESENTASJON 24 lærerstillinger + skoleassistenter + renhold + kontorpersonale Tilsammen ca. 32 personer Skolen er inndelt i tre avdelinger med en avdelingsleder for hvert trinn. Rektor: Bente Kronhaug Avdelingsleder for 8.trinn til høsten: Siren Gjerde

4 Hva og hvordan arbeider vi. Fokus på læring. Fokus på gode relasjoner til elevene og til foresatte. Olweus skole. –Kap. 9a –Elevenes psykososiale miljø. Vi skal inn i ungdomstrinn i utvikling med fokus på klasseledelse og vurdering. (UIU)

5 Lærerne på 8.trinnet: Turid Bae Eirik Eide Irene Skille Olsen Johan Kvalø Kamilla Systaddal Annbjørg Lindvik Kyrre Myklebust Henrik Dørum Kristoffer Lian Gro Sørgard Kristin Molvik

6 274 elever ved skolen 3 klasser på 8.trinnet med ca. 30 elever i hver klasse. Kvalitetsrapporten viser: Høy trivsel hos elevene ved skolen. Lærerne ved skolen er stolte av arbeidsplassen. Vi har gode lærere som vil eleven sitt beste. Lærerne har alltid eleven sitt beste i sentrum. Vi er alle tett på.

7 Rådsorgan ved skolen Foreldrekontakter: Det velges foreldrekontakter fra hver klasse. En kontakt og en vara. FAU – Foreldrearbeidsutvalget. Det velges en FAU representant og en vara. VIKTIG : Det er IKKE de samme personene i FAU som er foreldrekontaktene. FAU er: Er kontaktleddet til skolen. Er med å arrangere temakvelder for elevene og foreldre. Arbeider med å få tak i natteravner. Skoleball. Et aktivt FAU er viktig for å synliggjøre skolen.

8

9 Skolemiljøutvalget (SMU) Der sitter elever, foreldre, andre tilsette, politiker, lærer og rektor. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. (opplæringsloven § 11-1a)

10 Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1. Skolen sitt øverste organ. Der sitter de samme som i SMU. De skal godkjenne ordensreglementet på skole. Ha innsikt i budsjett. Ønsker skolen endringer på start- slutt tid, skal det opp i SU til godkjenning. Ca. 3-4 møter i året.

11 Forventninger skolen har til eleven Å kunne arbeide godt sammen med alle på skolen. Møte presis til alle timene og ha med bøker og gymtøy. Behandle bøkene fint. (ca.15 bøker hver) (pr. bok koster +/- 500 kr. ) Følge ordensreglementet på skolen. Gjøre lekser. Gjøre Blokkhaugen skole til et godt sted å være for andre.

12 Forventninger skolen har til foresatte Ha god kommunikasjon med skolen. Være med å følge opp sønn/datter. Være en bidragsyter så eleven kommer tidsnok til skolen. Ikke kjører eleven til skolen. Bidra i råd og utvalg. Delta i foreldreundersøkelsen Støtter opp når skolen trenger hjelp og støtte.

13 klassedeling Blokkhaugen skole foretar inndelingen, men vi spør barneskolene om råd. Vi er ca. 90 elever på 8.trinn. Alle foreldre skal få tilsendt lister til sin e-post, med navnene fordelt på klasser. Husk å oppgi riktig epostadresse til skolen Husk å gi oss mobilnummer til bruk i SMS- tjenesten vår.

14 Timeplan og periodeinndeling Timetallet på trinn 8 skal være 22,5 timer pr. uke Vi teller i 60 minutter. Undervisningen ligger mellom klokken 8.00 - 15.00. Skoleåret er på 38 uker og starter torsdag 18.august kl. 8.30 Blokkhaugen deler inn skoleåret i 2 perioder.

15 Språk og arbeidslivsfag Tysk Fransk Spansk Arbeidslivsfag- Timetall 2 timer pr. uke

16 Valgfagene 1,5 timer i uken til VALGFAG. Det er 57 timer pr skoleår. Vi tilbyr 5 valgfag på 8.trinn neste skoleår. –Forskning i praksis –Fysisk aktivitet og helse –Produksjon av varer og tjenester –Innsats for andre

17 Forventninger dere som foresatte har til skolen. Hva forventninger tenker du skolen har til meg som foresatt.

18 Takk for oss og vel hjem.


Laste ned ppt "VISJON: Kompetanse for alle i mulighetens skole VELKOMMEN TIL BLOKKHAUGEN SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google