Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag norsk, Fylkesmannen i Hedmark Hvorfor skal DU melde deg som sensor? Kompetanseheving Lærende nettverk Erfaringsdeling Du vet hvor elevene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag norsk, Fylkesmannen i Hedmark Hvorfor skal DU melde deg som sensor? Kompetanseheving Lærende nettverk Erfaringsdeling Du vet hvor elevene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag norsk, Fylkesmannen i Hedmark 31.10.2016

2 Hvorfor skal DU melde deg som sensor? Kompetanseheving Lærende nettverk Erfaringsdeling Du vet hvor elevene skal – forhåndskunnskap Vurderingspraksis i et fellesskap

3 Hva ligger i oppdraget? Arbeidsmengde Det er en jobb som skal gjøres Et sted mellom 110 – 125 tekster skal vurderes Vurdere, ikke rette To treffpunkter En viss økonomisk gevinst Pluss - minus 10 000 kroner Du hever det totale kompetansenivået blant lærerne i Innlandet

4 Hjelpemidler Eksamensveiledningen file:///C:/Users/batsf/Downloads/NOR0214_NOR0215_eksamensveiledning_ 2016%20(2).pdf file:///C:/Users/batsf/Downloads/NOR0214_NOR0215_eksamensveiledning_ 2016%20(2).pdf Forhåndssensuren file:///C:/Users/batsf/Downloads/Forhaandssensur_NOR0214_NOR0215_NO R1425%20(1).pdf file:///C:/Users/batsf/Downloads/Forhaandssensur_NOR0214_NOR0215_NO R1425%20(1).pdf Matrisen Eksamensadministrasjonen https://eksamen.udir.no/Sensor/Karakterforslag#/

5 Som sensor må du … møte godt forberedt til fellessensuren. bruke eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse og vurderingsskjema legge egne kjepphester til side være elevens advokat og se etter kompetansen eleven viser ved uenighet, ta kontakt med oppmannsgruppa være åpen for at elever viser kompetanse på andre områder enn det man kanskje kan forvente

6 Vurderingspraksis Bare noen betraktninger fra undertegnede om behovet for felles kompetanseheving …

7 Sensorenes karakterforslag i NOR0214/NOR0215 våren 2015 SPØRSMÅL:SVAR: Hvor sannsynlig er det at to sensorer har foreslått den samme karakteren? 49 % KarakternivåEnighet Karakteren 1 49 % Karakteren 2 61 % Karakteren 3 53 % Karakteren 4 42 % Karakteren 5 32 % Karakteren 6 21 %

8 Prosentvis karakterfordeling våren 2015 – NOR0214/NOR0215/NOR1415

9 Hva gjør du i sensorsammenheng? Sluttvurdering Du skal lete etter kompetansen eleven viser, ikke hva du ønsker denne skulle ha vist Alle karakterer settes på individuelt grunnlag Stiller store krav til deg som vurderer Hva er samlet kompetanse? Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver Det er ikke dine preferanser som ligger til grunn Elevens valg står sterkt Dette kan åpne noen nye perspektiver for deg som norsklærer

10 Eksamen grunnskolen 2016 Kort om innholdet

11 Tema for eksamen Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt Bygd opp rundt fem av Ibsens mest sentrale verk Korte tekstutdrag satt i sammenheng med nyere tekster A og B – del Hovedmålsdagen inviterte til sakpreget skriving Sidemålsdagen åpnet i større grad for skjønnlitterære tekster Ba i tydeligere grad om elevenes lesekompetanse

12 Hva ble målt på hovedmålsdagen? A - oppgavene «lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger» «skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» B - oppgavene «gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk» «uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding» «skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» «integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig» «presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur»

13 Hva ble målt på sidemålsdagen? «lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger» «(…) vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap» (7. trinn) «presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur» «skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium»

14 Lets begin …

15 Vurderingsmatrisen for NOR0214/NOR0215/NOR1415 våren 2016

16


Laste ned ppt "Fagdag norsk, Fylkesmannen i Hedmark Hvorfor skal DU melde deg som sensor? Kompetanseheving Lærende nettverk Erfaringsdeling Du vet hvor elevene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google