Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hør hva jeg kan! 2-årig FoU-prosjekt støttet av Fremmedspråksenteret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hør hva jeg kan! 2-årig FoU-prosjekt støttet av Fremmedspråksenteret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hør hva jeg kan! 2-årig FoU-prosjekt støttet av Fremmedspråksenteret

2 Presentasjon av prosjektet Klasseromsrutiner Erfaring med ulike modeller for muntlig prøve Erfaringer med oppgavetyper Erfaringer med vurdering

3 Innhold i prosjektet Muntlig eksamen – våren 2009
Bevisstgjøring på mer bruk av muntlig i klasserommet Utvikle og prøve ut metoder for muntlig Utvikle oppgaver til prøvemuntlig Prøve ut vurderingskriterier Avholde prøvemuntlig Finne fram til en modell: oslomodellen Rapport på

4 Klasseromsrutiner

5 Noen aktiviteter Viktig med noen faste rutiner og mål for muntlig i hver time Lytteferdigheter eks. lærer forteller, nyheter på nett-TV o.l. hver time Muntlig produksjon fortelle om noe (eks. Bilder, mimelek...), fremføringer (ikke lese!), monsteroppgave, slangespill... Muntlig interaksjon ulike spontanrollespill

6 Prøvemuntlig og eksamen

7 Ferdighetene 3 muntlige ferdigheter
Muntlig produksjon: presentasjon med rollespill Lytteforståelse m/ukjent tekst (med eller uten bilder) Muntlig interaksjon (eks. Rollekort) Tidsaspekt tilpasset trinnene til prøvemuntlig

8 Forarbeide og tidsbruk
Øve på relevante ting i timene Bli kjent med kjennetegn på måloppnåelse Prøvemuntlig, inkl. 48 timers forberedelse 10 min pr. elev på 8. trinn 15/20 min. Pr. elev på 9. trinn 20/30 min. Pr. elev på 10. trinn Eksamen: 30 min. eksaminering pr. elev

9 Prøvemuntlig 2008 10.trinn Produksjon Lyttetekst Interaksjon
Presentasjon m/rollespill ”Landet mitt” m/forberedt rollespill – felles for alle språkene Lyttetekst M/to gjennomlyttinger, eleven tok notater og redegjorde for forståelse på norsk Interaksjon 2 forberedte tekster, 1 til diskusjon m/eksaminator

10 Prøvemuntlig 2009 Fremmedspråk integrert i generell prøvemuntlig på skolen Åpen oppgave til presentasjon 8. trinn: ”Meg” 9. trinn: ”Min verden” 10. trinn: ”Landet mitt” Muntlig interaksjon: rollekort Nye vurderingskriterier / kjennetegn

11 Video - observasjoner Først og fremst en stor takk til elevene og lærerne som stilte opp!

12 Muntlig produksjon - erfaringer
Mye høytlesing Mye avansert ordforråd som elevene ikke behersker Dårlig uttale Løsning Målgruppe sterkere inn i bildet Presentasjonen ble til forberedt rollespill

13 Lytteprøven - erfaringer
Lyttetekster fra Udir kan bestilles på Viktig at tekstene ikke blir for konstruerte Gjennomlytting 2 ganger Eleven tar notater for egen del Viktig at elevene blir hørt individuelt! Viktig at elevene svarer på norsk

14 Muntlig interaksjon - erfaringer
2-delt Samtale etter presentasjonen Spontanrollespill Fagsamtalen etter presentasjonen Skal følge opp presentasjonen Ofte tematisk litt på siden Elevene bidrar ulikt; vanskelig å vurdere Rollespill Viktig at faglæreren deltar Fare for at lærer tar over styringen

15 Vurderingskriterier - erfaringer
Et sett med kriterier ble laget i 2008 til daværende oppgave Nye kriterier i 2009 på 10. trinn basert på kriterier fra muntlig nivå II + kriterier fra 2008 Nye kjennetegn laget etter utprøving på 10. trinn med ny ordlyd for høye krav mye tekst Nye kriterier basert på de vi hadde laget pluss fra andre skoler Siste utgave ligger på Mex3 siden

16 Vurderingskriterier – viktig
Elevene må kjenne seg igjen i nivåene Beskrivelsene bør tydelig vise nivåene Elevene må forstå kriteriene Det bør være enkelt å vurdere ut fra kriteriene De må gås gjennom før prøvemuntlig og eksamen

17 Lenker Forskning og Utvikling for rapport for prosjektet for gode ideer til språkundervisning


Laste ned ppt "Hør hva jeg kan! 2-årig FoU-prosjekt støttet av Fremmedspråksenteret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google