Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i kompetansekrav undervisning Gjeldende fra 1.august 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i kompetansekrav undervisning Gjeldende fra 1.august 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i kompetansekrav undervisning Gjeldende fra 1.august 2015

2 To typer kompetansekrav for undervisning 1.Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling. Opplæringsloven § 10-1 Forskrift til Opplæringsloven § 14 (her er det ingen endringer) 2. Krav om at lærerne må ha relevant kompetanse i fag de skal undervise i. Opplæringsloven § 10-2 Forskrift til Opplæringsloven § 14 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3 Endringer Følgende avsnitt ble opphevet i § 10-2 (unntaksregelen): Kravet gjelder heller ikke for den som før § 10-2 ble satt i kraft, hadde tilfredsstillende kompetanse etter dagjeldende krav for tilsetting i undervisningsstilling, eller den som etter at § 10-2 ble satt i kraft, har fullført tidligere allmennlærerutdanning. I tillegg er unntaket for skoler med årstrinn 8-10 som har færre enn 60 elever og færre enn 5 lærerårsverk opphevet.

4 Hva betyr dette i barneskolen? For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk (ny) og matematikk må den som skal undervise ha 30 relevante studiepoeng i faget. Med «norsk» menes alle former for norskopplæring, også særskilt norskopplæring. Kompetansekravene gjelder også dersom opplæringen i disse fagene gis som spesialundervisning (dog unntak: OL § 5-5 tredje ledd). Kravene til kompetanse er de samme for alle årstrinn på barneskolen. I øvrige fag er det ikke krav om relevante studiepoeng for å undervise. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Hva betyr dette i barneskolen? Med andre ord: Samtlige fast tilsatte lærere som skal undervise i ett eller flere av fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk må ha minst 30 relevante studiepoeng i faget, uansett når vedkommende er utdannet. Men i øvrige fag er det ikke krav om relevante studiepoeng for å undervise. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Hva betyr dette i ungdomsskolen? For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk, må den som skal undervise ha 60 studiepoeng som er relevant for faget. Med «norsk» menes det samme som for barnetrinnet. Med «engelsk» menes også opplæring i fordypning i engelsk. For valgfagene, arbeidslivsfag og utdanningsvalg er det ikke et krav om relevante studiepoeng for å undervise i fagene. For alle andre fag enn de som er nevnt over kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, i tillegg til tilsettingskravene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Hva betyr dette i ungdomsskolen? Kompetansekravene gjelder også dersom opplæringen i disse fagene gis som spesialundervisning (dog unntak: OL § 5-5 tredje ledd). Kompetansekravene gjelder alle fast tilsatte lærere, men er noe ulike for når man har tatt utdanningen: –60 stp - fag: Alle som skal undervise, uansett utdanningstidspunkt –30 stp - fag: De som er utdannet etter 1.januar 2014 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Hva betyr dette i ungdomsskolen? Med andre ord: Samtlige fast tilsatte lærere som skal undervise i ett eller flere av fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk må ha minst 60 relevante studiepoeng i faget, uansett når vedkommende er utdannet. Men i øvrige fag kan man undervise dersom man har gjort ferdig utdanningen før 1.januar 2014. For de som ble ferdige med utdanningen etter den datoen kreves det 30 relevante studiepoeng for å kunne undervise. Hovedregelen er likevel 30 stp. Det er signalisert ytterligere endringer som kan gjøre hovedregelen til et absolutt krav. Det er ikke kompetansekrav for å kunne undervise i valgfagene, arbeidslivsfag og utdanningsvalg. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Unntak Kravet om relevant kompetanse gjelder ikke de som er midlertidig tilsatt etter OL § 10-6 eller etter Arbeidsmiljøloven, eller de som er tillsatt på vilkår etter OL § 10-6a. OL § 10-6: Midlertidig tilsetting. De som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting i § 10-1. Sluttdato senest 31.juli. (lærer uten godkjent utdanning) OL § 10-6a: Tilsetting på vilkår. Dersom det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting i § 10-1, kan en annen søker som er i gang med relevant utdanning tilsettes på det vilkår at utdanningen blir fullført. AML § 14-9: Midlertidig ansettelse = vikarer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Unntak Det er mulig for skolen å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag dersom skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det er en forutsetning at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene kan bli fylt i størst mulig grad. Det er et vilkår at slike unntak er nødvendig. Skoleeier må ta stilling til spørsmålet hvert skoleår! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10


Laste ned ppt "Endringer i kompetansekrav undervisning Gjeldende fra 1.august 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google