Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksis i utlandet Studieåret 2009 – 2010 Presentasjon 120509Kristin T. Alfer, adm ansv praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksis i utlandet Studieåret 2009 – 2010 Presentasjon 120509Kristin T. Alfer, adm ansv praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksis i utlandet Studieåret 2009 – 2010 Presentasjon 120509Kristin T. Alfer, adm ansv praksis

2 Mål for praksis i utlandet oFå erfaring i å være lærer i en flerkulturell skole og med tilpasset opplæring oKunne beskrive hva det vil si å være lærer i en flerkulturell skole og hvordan tilpasse elevenes opplæring oFå erfaring med ulike syn på læring og kunne gjøre rede for ulike syn på læring oFå erfaring med/innsikt i ulike læreplaner og hvilke konsekvenser læreplanen får for undervisningen i klasserommet og oKunne analysere praksiserfaringene i lys av teori, læreplaner for skolen og egne erfaringer med elever Trondheim november 2008

3 Krav til praksisstedet Studentene skal komme til praksissteder som tilfredsstiller følgende kriterier: o Kan tilby praksis i samme omfang som ved praksis i Norge o Kan tilby pedagogisk veiledning av god kvalitet o Ikke har norsk som førstespråk o Er behjelpelig med praktisk tilrettelegging for studentene o Kan ta i mot minst 4 studenter fra HiST ALT

4 Hvor? o San Clemente High School, Newcastle, Australia o Prague British School, Praha, Tsjekkia o Linda West Basic School, Livingstone, Zambia o Nalituve Basic School, Livingstone, Zambia o Round Hill Primary School, Nottingham, England eller o St. Dominic's International School, Estoril, Portugal

5 Kriterier o gjennomført og bestått to/tre første studieår ved allmennlærerutdanninga o gjennomført og bestått alle eksamener o fullført og bestått alle praksisperioder o relevante og tilstrekkelige fagkunnskaper på det nivå praksis knyttes opp mot o argumentere hvorfor utenlandspraksis er ønskelig framfor ordinær allmennpraksis o relevante og tilstrekkelige språkkunnskaper o tillitsverv o representere utdanningen og HiST ALT på en tillitvekkende måte

6 Praksis 3. studieår 2009 – 2010 Allmennpraksis: Uke 44 og 45 26. oktober – 6. november Uke 5 og 61 – 12. februar Skoleovertakelse: Uke 15 og 1612 – 23. april Enten praksis i utlandet eller skoleovertakelse

7 Når? oZambia: 1. februar – 12. mars 2010 oAustralia: 8 februar – 5. mars eller 15. februar – 12. mars 2010 oTsjekkia: 12. april – 7. mai 2010 oEngland/Portugal: Uavklart

8 Hvem? o Inntil 20 studenter per år o Fortrinnsvis allmennpraksis 3. studieår o Unntaksvis fagpraksis 4. studieår o Tredjeårsstudenter må velge mellom skoleovertakelse og praksis i utlandet

9 Studentenes ansvar Organisering og forberedelse o Skaffe bolig o Økonomi (lånekasse) o Forsikring o Vaksiner o Praksisrapport - refleksjon over praksiserfaringer og vurdering av praksis i utlandet praksis fra Norge. Publiseres på nettet. Praksisrapporten sendes praksisansvarlig. o Informere om utenlandspraksisen overfor lærere og medstudenter.

10 Søknad o Søknadsfrist: 15. juni 2009 o Søknad sendes til praksisansvarlig på epost: Kristin.T.Alfer@hist.no Kristin.T.Alfer@hist.no o Bruk søknadsskjema og CV-mal du finner på nett. o Legg ved praksisrapporter o HiST ALT skaffer karakterutskrift

11 Prosedyre etter søknadsfrist oSøknadene behandles av praksisansvarlig oAvventer eksamensresultat (juli) oPrimo august: Det avgjøres hvem som får reise oAugust: Alle søkere informeres om resultat oNytt møte for de som skal reise oUtenlandsstudentene i praksisgrupper sammen oStudentene som skal til Zambia plasseres i allmennpraksisgrupper på Åsvang skole og Charlottenlund ungdomsskole oEventuell supplering oOppsummeringsmøte etter hjemkomst vår 2010

12 TIPS oSøk helst alene oNår du prioriterer land: Skriv om du kun er interessert i et bestemt land eller om du er åpen for andre land også.


Laste ned ppt "Praksis i utlandet Studieåret 2009 – 2010 Presentasjon 120509Kristin T. Alfer, adm ansv praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google