Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsfag. VG1VG2VG3 12 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag) 17 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsfag. VG1VG2VG3 12 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag) 17 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsfag

2 VG1VG2VG3 12 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag) 17 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag) 5 av disse timene kan være timer fra SSP. 22 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag) 5 av disse timene kan være timer fra SSP. 23 timer per uke fellesfag 18 timer per uke fellesfag 13 timer per uke fellesfag

3 Fellesfag Vg2 (18 t/uke)  Historie2 t/uke  Norsk4 t/uke  Matematikk 2P 3 t/uke ◦ (eller S1/R1)(5 t/uke)  Fremmedspråk I eller II4 t/uke  Samfunnsfag3 t/uke  Geografi2 t/uke

4 Programfag  På idrettsfag har man følgende obligatoriske programfag (12 t/uke) ◦ Idrett og samfunn 2 t/uke ◦ Treningsledelse2 t/uke ◦ Treningslære3 t/uke ◦ Aktivitetslære5 t/uke  Programfag til valg er 5 t/uke ◦ Disse 5 timene kan være fra eget programområde (idrett) eller fra SSP.

5 For de som velger matematikk som programfag  De som velger S1 eller R1, istedenfor 2P får 37 t/u  Kan velge ett 5 timers ssp programfag istedenfor topp/bredde  Kan fortsette med matte S2 eller R2 i Vg3 istedenfor topp/bredde.  Ved valg av R1 + R2 + ett realfag til i Vg2 vil man kunne få 2 tilleggspoeng og spesiell studiekompetanse for mange realfagsstudier

6  Det vil være begrenset hvilke programfag fra ssp som tilbys til elever på idrett.  Grupper med mindre enn 12-15 elever blir ikke satt i gang  Ved fulle grupper vil karakterer fra Vg1 bestemme hvem som får tilbudet

7 R1 S1 2P Fysikk 1 Kjemi 1 Internasjonal engelsk Toppidrett Breddeidrett R1 S1 EB 1 Mediekunnskap 1 Valg av programfag 2013-2014

8 Blokk 2 Velg Fysikk 1 AA3F REA3004 (5t ) Real Velg Kjemi 1 AA3H REA3011 (5t ) Real Velg Matematikk R1 AA3A REA3022 (5t ) Real Velg Matematikk S1 AA3C REA3026 (5t ) Real Velg Internasjonal engelsk AA3J SPR3008 (5t ) Samf Velg Matematikk oblig 2P AA3E MAT1003 (3t ) Fellesfag Blokk 4 Velg Matematikk R1 AA5M REA3022 (5t ) Real Velg Matematikk S1 AA5P REA3026 (5t ) Real Velg Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 AA5R SAM3028 (5t ) Samf Velg Medie- og informasjons-kunnskap 1 AA5S SAM3008 (5t ) Samf Velg Breddeidrett 1 AA5H IDR3004 (5t ) Idrett Velg Toppidrett 1 AA5E IDR3001 (5t ) Idrett www.blokkvalg.no

9  Det gis maksimalt 4 tilleggspoeng  Som idrettselev kan du max få 2 tilleggspoeng i løpet av Vg2 og Vg3 ved å bytte bort topp/bredde ◦ R2 og Fysikk 2 gir 1.0 poeng, ◦ Alle andre programfag fra realfag (5t/u) 0.5 poeng ◦ 1.0 poeng for fordypning i fremmedspråk som programfag (5t/u) (nivå III) ikke mulig valg for idrettselever på Nadderud ◦ 0.5 poeng for ekstra fremmedspråk som programfag (5t/u) (nivå I og nivå II) ikke tilbud på Nadderud ◦ Det gis ikke mer enn 1,5 poeng tilsammen for samme språk.

10 Førstegangsvitnemål  50% av studieplasser skal tilbys søkere med førstegangsvitnemål  Du må ha gjennomført og bestått vgs på ordinær tid - 3 år (det finnes noen få unntak fra 3 års regelen) ◦ Du kan, som privatist, forbedre karakterer og ta tilleggsfag i løpet av disse tre årene ◦ Du må Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret.  Innenfor kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med karakterpoeng, realfagspoeng og eventuelt tilleggspoeng for underrepresentert kjønn.

11 Studiekompetanse  Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler ◦ Alle som fullfører og består 3 år videregående opplæring på Nadderud ◦ At du har nok timer og fag, kvalitetssikres av skolens ledelse ◦ Over 90% av studiene krever bare generell studiekompetanse

12 Spesiell studiekompetanse  Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag  Noen studier har opptaksprøve  Alle realfagsstudier krever matematikk R1 eller S1+S2 ◦ I tillegg må man ha full fordypning i minst ett realfag (Biologi, kjemi, fysikk, R-matematikk eller teknologi og forskningslære.)

13 Spesiell studiekompetanse  Eksempler ◦ Realfag (generelt): R1/S(1+2), et realfag (1+2) (ikke S-matte) ◦ Medisin: R1/S(1+2), Fysikk 1 og kjemi (1+2). Mange land krever også biologi ◦ Ingeniør: R(1+2), Fysikk 1 ◦ Økonomi: R1/S(1+2) ◦ Forskrift for opptak til høyere utdanning Forskrift for opptak til høyere utdanning ◦ Du har selv ansvaret for å sjekke aktuelle studier. samordnaopptak.no eller for å sjekke poengsummer etc. http://www.samordnaopptak.no/studier samordnaopptak.no http://www.samordnaopptak.no/studier

14  Eleven må bruker MinID for å logge inn på vigo.no vigo.no  Søknadsfrist 1. mars


Laste ned ppt "Idrettsfag. VG1VG2VG3 12 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag) 17 timer per uke felles programfag/ valgfrie programfag (idrettsfag)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google