Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Sekretærkonferansen 14. - 15. Januar 2010 Plogspissprosjekt Sekretærens rolle i organisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Sekretærkonferansen 14. - 15. Januar 2010 Plogspissprosjekt Sekretærens rolle i organisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Sekretærkonferansen 14. - 15. Januar 2010 Plogspissprosjekt Sekretærens rolle i organisasjonen

2 22 Plogspissprosjekt - bakgrunn Sikre at yrkesarbeidet gjennom seksjonene får forståelse og gis status i fagforeningene. Styrke seksjonsarbeidet på alle nivå. Sikre suksess i forhold til de valgte yrkene. Gi inspirasjon for videre arbeid med andre yrker. Sikre særlig god verving på de valgte yrkene

3 33 Medlemstall - - Hvem er vi? Antall medlemmer i SKA: ca 25820 Yrkesgruppa sekretær: ca 9600 medl. Yrkesgr. helsesekretær: ca 1300 medl. Du finner oss i alle avdelinger og sektorer: - på skolekontoret - i rådhuset/serviskontoret - på sjukeheimen - på sjukehuset og mange flere plasser....

4 4 Hvem deltok i spørreundersøkelsen? Medlemmer fra hele landet ble kontaktet. Av 140 stk var det 100 som svarte. Gode besvarelser Seksjonstilhørighet: 98 Seksjon kontor og administrasjon 1 Seksjon helse og sosial (bestillerkontor) 1 Seksjon kirke, kultur og oppvekst (kulturkontor) Valg av seksjonstilhørighet: Har valgt selv 54 Ble kontaktet18 Har ikke valgt selv 23 Vet ikke5

5 5 Aldersfordeling

6 6 Spørreundersøkelse

7 7 Stillingsbenevnelser

8 8 Kurstilbud - fornøyd eller ikke fornøyd?

9 9 Kurstilbud forts. Begrunnelse for hvorfor du ikke er fornøyd: For lite tilbud/fagopplæring som er spesielt retta mot merkantilt ansatte Det er lite kurstilbud lokalt og regionalt Mange kurs gjennom KK, men de er for dyre Om det kommer tilbud om kurs er de ofte lagt til avsidesliggende plasser (eks Oslo), lang reiseveg Savner tilbud som er tilpasset ansatte med realkompetanse Føler at jeg ikke kan gå på noen kurs/får ikke lov Trenger mer om off.forvaltning

10 10 Kurstilbud forts. Begrunnelse hvorfor du er fornøyd: Vi får mange tilbud, - mye å velge i Jeg har vært med på flere kurs og det har vært med gode forelesere og godt faglig innhold. Lærerikt Får tilbud via fylket der vi kan melde oss på ved behov og vi kan melde behov dersom vi savner spesielle tema. Har en dyktig seksjonsleder som er flink til å finne kurs som gir det lille ekstra i form av både fag og innhold.

11 11 Fagutvikling Hva kan du tenke deg innenfor fagutvikling i ditt yrke med tanke på at du jobber i en organisasjon som stadig er under utvikling og omstilling? Bedre opplæring i alle nye datasystemer Elektronisk arkiv Personal Oppdatering i lovverket Administrasjon og ledelse Økonomi Fokus på virkninger ved evt omstruktureringer. Økonomiske og personellmessige utfordringer Hvordan bli bedre til å håndtere hverdagen, system/koordinering Organisasjonsutvikling

12 12 Er du fornøyd med lønna di?

13 13 Utdanning

14 14 Yrkespraksis - fagbrev/autorisasjon De fleste hadde vært i samme "bransje" hele sin yrkeskarriere Kan du tenke deg å bli autorisert eller å ta fagbrev:

15 15 Yrkesbevissthet - Stolthet av jobben Hvor bevisst er du på yrket ditt?

16 16 Yrkesbevissthet - Stolthet av jobben Er du stolt av jobben din?

17 17 Yrkesvalg - muligheter til kompetanseheving Kan du tenke deg å jobbe med andre ting i forhold til din bakgrunn: Ja - 38 Nei - 40 Vet ikke - 22. Ønsker du å ta videreutdanning/kompetanseheving hvis din arbeidsgiver gir deg mulighet til det? Ja - 36 Nei - 39 Vet ikke - 22

18 18 Innenfor hvilket område kan du tenke deg å ta videreutdanning/kompetanseheving? Personal og administrasjon Regnskap/lønn/skatt Administrasjon og organisasjonsutvikling Administrasjon og ledelse Offentlig administrasjon Forvaltningsjus Datasystemer Arkiv Serviceledelse "anvendt IT" Kontorfag

19 19 Hva skal Fagforbundet sette fokus på i forhold til ditt yrke og utviklingen av det? Vi er ikke "bare" sekretærer lenger - oppgradering av yrket Lønn i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar Være en god støttespiller i omstillingsprosesser Betydning av en viktig jobb (på lik linje med en mellomleder) Jobbe for viktigheten av å ha fokus på sekretærene og deres viktige roller - vi er limet i organisasjonen Mange sitter med konsulentoppgaver med lønn og tittel sekretær - rydde i stillingsbenevnelser Arbeide for at vi får lenger og grundigere opplæring av arbeidsgiver når det innføres nye systemer. Mye blir selvlæring, ikke alltid like bra (vaner/uvaner/egne rutiner)

20 20 Felles møter i kontortjenesten

21 21 Samarbeid/kontakt via e-post?

22 22 Har du veiledning på jobben?

23 23 Hvor fornøyd er du med arbeidet/tilbuda din lokale fagforening gir i forhold til ditt yrke?

24 24 Kan du tenke deg å være med i et nettverk for sekretærer/kontormedarbeidere?

25 25 Framtidas rolle i organisasjonen? Villig til omstilling Lønn i forhold til arbeid og ansvar Fagutvikling - Organisasjonenes rolle Bli verdsatt Sekretæren - "utgått på dato"? - jfr stillingsbenevnelser. Behov for organisert veiledning/coaching?


Laste ned ppt "11 Sekretærkonferansen 14. - 15. Januar 2010 Plogspissprosjekt Sekretærens rolle i organisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google